Основи растрової графіки. Графічний редактор Paint
 

Урок № 27  Основи растрової графіки. Графічний редактор Paint

Мета уроку: ознайомити учнів із джерелами й параметрами растрових зображень, сформувати поняття про роздільну здатність, глибину кольору та їх зв’язок з якістю растрових зображень, дати уявлення про графічний редактор Paint як засіб перетворення растрових зображень.

Очікувані результати: учні повинні знати джерела й параметри растрових зображень, поняття про роздільну здатність, глибину кольору, поширені формати графічних файлів растрових зображень, можливості редакторів растрової графіки; учні повинні вміти створювати, відкривати й зберігати документи в середовищі графічного редактора Paint.

Обладнання: ПК, підручники.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2.   Перевірка домашнього завдання

Учні, які підготували повідомлення про історію комп’ютерної графіки, презентують їх, інші записують основні відомості у зошити.

3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1. Бесіда.

Запитання для бесіди

1.   З якими зображеннями у повсякденному житі ви зустрічаєтеся найчастіше?

2.   Зображення якого типу складніше опрацьовувати?

3.   Які зображення ви хотіли б навчитись опрацьовувати?

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

4.   Актуалізація опорних знань

Вправа «Щадне опитування» (відповіді — у файлі O1_27.doc).

Учні, які сидять ліворуч, відповідають на запитання з непарними номерами, праворуч — із парними.

Запитання для опитування

1.   Надайте класифікацію комп’ютерної графіки (2 бали).

2.   Надайте класифікацію систем опрацювання графічних зображень (2 бали).

3.   Надайте класифікацію комп’ютерної графіки за способом формування (2 бали).

4.   Надайте класифікацію комп’ютерної графіки за спеціаліза­цією в різних галузях (2 бали).

5. Дайте характеристику фрактальної графіки (2 бали).

6.   Дайте характеристику тривимірної графіки (2 бали).

7.   Дайте характеристику растрової графіки (6 балів).

8.   Дайте характеристику векторної графіки (6 балів).

Учні здають аркуші на перевірку.

Лекція вчителя

План

Поняття роздільної здатності.
Глибина кольору.
Графічний редактор Paint.

Растрову графіку застосовують у випадках, коли графічне зображення має багато напівтонів і інформація про колір є важливішою за інформацію про форму (фотографії та поліграфічні зображення). При редагуванні растрових об’єктів користувач змінює колір точок, а не форми ліній.

Роздільна здатність зображення вимірюється в пікселях на дюйм і позначається двома цілими числами, наприклад  , що означає кількість пікселів на дюйм по горизонталі та вертикалі. Чим вища роздільна здатність зображення, тим кращою буде його якість.

Потрібно розрізняти:

— роздільність оригінала;

— роздільність монітора;

— роздільність принтера.

Існує декілька типів зображень із різною глибиною кольору:

— чорно-білі;

— у відтінках сірого;

— з індексованими кольорами;

— повноколірні.

Розміри файлів напряму пов’язані зі збільшенням роздільності й глибини кольору і можуть досягати десятків мегабайтів.

Оцінити розмір файлу із зображенням можна за кількістю графічної інформації, яка міститься в ньому. Найпростіша оцінка має такий вигляд:  , де d — глибина кольору (у бітах), W і Н — відповідно ширина й висота зображення, виражені в пікселях.

Растрова графіка залежить від розміру, роздільної здатності та глибини кольору.

Розмір рисунка — це його ширина та висота, яка задається у сантиметрах або пікселях.

Роздільна здатність вказує кількість точок на одиницю довжини (вимірюється у точках на дюйм (dpi) або пікселях на дюйм (ррі)).

Глибина кольору характеризує максимальну кількість кольорів, які використано в зображенні.

Роздільна здатність

Роздільна здатність оригіналу. Вимірюється у точках на дюйм (dpi — dots per inch) і залежить від вимог до якості зображення та розміру файлу, способу оцифрування або методу створення готового зображення, вибраного формату файлу та інших параметрів.

Роздільна здатність монітора. Це кількість пікселів, які припадають на одиницю довжини зображення на екрані монітора; зазвичай вимірюється в пікселах на дюйм (ррі). Роздільна здатність більшості RGB-моніторів (Macintosh) становить 72, а VGA-моніторів (Windows) — 96 пікселів на дюйм (ррі). Це значення незмінне, оскільки є фізичною характеристикою монітора.

Роздільна здатність принтера. Це кількість точок фарби на одиницю довжини зображення, яку здатен надрукувати принтер; зазвичай вимірюється в точках на дюйм (dpi).

Глибина кольору. Колір пікселя кодується числами. У чорно-білому зображенні він задається за допомогою числа 1 (чорний колір) або 0 (білий колір). Про таке зображення кажуть, що воно має глибину кольору 1 біт.

Щоб отримати напівтонові та найпростіші кольорові зображення, використовують глибину 8 бітів. Кожний піксель подається числом із діапазону від 0 до 255, яке відповідає одному з відтінків сірого або одному з 255 стандартних кольорів.

Перші кольорові монітори працювали з обмеженою колірною гамою (16, згодом 256 кольорів). Такі кольори називаються індексованими і кодуються 4 або 8 біт у вигляді колірних таблиць.

У такій таблиці всі кольори вже визначені й можна використовувати лише їх.

Повноколірні зображення мають глибину 24 біт, тобто колір кожного каналу (червоного, зеленого і синього) передається за допомогою 8 біт.

Графічний редактор Paint постачається в комплекті з ОС Windows. Призначений для створення та редагування растрових графічних зображень, також дозволяє створювати чорно-білі й кольорові рисунки.

Програма є одновіконним редактором, тому вікно документа збігається з вікном програми.

Малюнки, які створені у Paint, можна вставляти в документи всіх стандартних додатків Windows.

Можливості Paint:

— малювання покажчиком миші довільних зображень;

— введення текстових написів вибраним шрифтом;

— зміна пропорцій малюнка або його частини;

— операції з фрагментами малюнка;

— додаткові операції (стирання окремої ділянки, зміна кольорів, друк малюнка тощо).

Основні види графічних примітивів у Paint: лінія, прямокутник, округлений прямокутник, еліпс, крива, багатокутник.

 

5.2. Робота за комп’ютерами (файл Pr_27.doc).

Учитель демонструє роботу програми Paint, учні синхронно повторюють його дії.

Учні завантажують графічний редактор Paint, пробують намалювати деякі примітиви та залити їх кольором, зберігають файл під назвою «Малюнок».

Поради:

для малювання правильних фігур треба утримувати клавішу Shift;

утримуючи клавішу Shift, можна намалювати горизонтальну, вертикальну або нахилену під кутом 45° пряму;

часто зайві лінії видаляють за допомогою ластика, поперед­ньо змінивши масштаб на більший (інструмент Лупа або Малюнок ® Масштаб);

6.   Закріплення нового матеріалу

Опитування (відповіді — у файлі O2_27.doc).

Запитання для опитування

1.   Коли застосовуються растрові зображення?

2.   Від чого залежить розмір файлу растрового зображення?

3.   Що характеризує глибина кольору?

4.   Що вказує роздільна здатність?

7.   Узагальнення та систематизація набутих знань

Дослідницька діяльність.

Учні у парах за комп’ютерами порівнюють інтерфейс програм Word і Paint, визначають спільні й відмінні ознаки. Один з учнів підводить підсумки.

8.   Підбиття підсумків уроку

Виставлення оцінок за усні відповіді на уроці.

9.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Основи растрової графіки. Графічний редактор Paint", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід