Основи векторної графіки. Графічний редактор, вбудований у середовище MS Word
 

Урок № 29 Основи векторної графіки. Графічний редактор, вбудований у середовище MS Word

Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про принципи побудови й опрацювання векторних зображень, ознайомити із засобами графічного редактора, вбудованого в середовище офісних програм.

Очікувані результати: учні повинні знати засоби створення простих векторних зображень, інструменти малювання, способи малювання геометричних фігур, операції з об’єктами; учні повинні вміти виконувати операції з графічними об’єктами.

Обладнання: ПК, підручники.

Тип уроку: комбінований.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Оголошення теми, мети уроку.

2.   Перевірка домашнього завдання

Учні усно відповідають на запитання підручника, демонструють виконані практичні вправи.

Учитель виставляє оцінки за домашнє завдання.

3.   Мотивація навчальної діяльності

Бесіда.

Запитання для бесіди

1.   Чим відрізняється растрова графіка від векторної? (Відповідь: растрова графіка складається з маленьких точок — пікселів, векторна графіка — з готових елементів (графічних примітивів). Растрова графіка, на відміну від векторної, складна в управлінні окремими фрагментами зображення, растрові зображення за хорошої якості мають великий обсяг, але відображають реальну картину світу.)

2.   Чим відрізняється опрацювання цих зображень?

(З цього запитання в учнів можуть виникнути труднощі, бо не всі з них мали можливість опрацьовувати векторні зображення.)

4.   Актуалізація опорних знань

Бліц-опитування (відповіді — у файлі O_29.doc).

Запитання для бліц-опитування

1.   Комп’ютерна графіка — це ...

2.   Растрова графіка — це ...

3.   Растрова графіка залежить від ...

4.   Роздільна здатність — це ...

5.   Глибина кольору — це ...

6.   Векторна графіка — це ...

7.   Графічний редактор — це ...

8.   Колірні моделі бувають ...

Учитель виставляє оцінки за бліц-опитування.

Лекція вчителя

План

Поняття векторного зображення.
Принцип побудови векторного зображення.
Розмір файлу векторного зображення.
Вбудований графічний редактор Microsoft Word.

Векторні зображення складаються з контурів. Для описання контурів у програмах редагування векторної графіки використовують так звані криві Без’є — параметричні криві третього порядку. Контури складаються з одного або декількох суміжних сегментів, обмежених вузлами. Контур — поняття математичне, не має товщини. Щоб контур можна було побачити, його обводять лінією певної товщини і кольору. Замкнені контури (наприклад, багатокутні, еліптичні тощо) можуть мати тло, тобто їхню внутрішню область може бути заповнено довільним кольором.

Принцип побудови векторного зображення — контури, тло та обведення.

Розмір файлу векторного зображення залежить не від його фізичних розмірів, а від складності. Векторні зображення, як правило, займають на диску набагато менше місця, ніж растрові того самого розміру.

Вбудований графічний редактор Microsoft Word надає користувачам можливість створювати нескладні графічні зображення прямо в тексті документа. Для цього у Word вбудований невеликий графічний редактор (векторного типу), інструментарій якого розташовано на панелі інструментів Малювання. Якщо панель не відображається, треба її викликати стандартним способом Вигляд → Панелі інструментів →Малювання.

Графічний редактор дозволяє виконувати різні операції.

1. Побудова графічних примітивів.

Основні графічні примітиви: відрізок, коло (овал), прямокутник, стрілочка, а також набірАвтофігур.

2. Зміна кольору зображення.

Примітиви малюються чорним кольором. Потім їх колір можна змінити на один із майже 16,7 млн кольорів. Крім того, для внутрішньої частини прямокутників та овалів можна встановити заливку декількома способами: суцільну, градієнтну, текстурну тощо.

3. Перетворення примітивів:

— зміна розмірів примітивів виконується подібно до зміни розмірів вікон (демонстрація);

— зміна конфігурації (перетягування мишею жовтого ромбу (демонстрація));

— зміна типу та товщини (багатьом примітивам можна додавати ефект об’єму або тіні).

4. Додавання текстових фрагментів (за допомогою кнопки Напис на панелі інструментівМалювання).

6.   Використання набутих знань, умінь і навичок

Практичне завдання.

Учні за комп’ютерами виконують прості операції з графічними об’єктами.

1.   Побудова графічних примітивів (відрізок, коло (овал), прямокутник, стрілочка, а також набір Автофігур).

2.   Зміна кольору створених зображень.

3.   Перетворення примітивів:

зміна розмірів примітивів;

зміна конфігурації перетягуванням мишею жовтого ромбу;

зміна типу та товщини, додавання ефекту об’єму або тіні.

4.   Додавання текстових фрагментів за допомогою кнопки Напис на панелі інструментів

7.   Контроль і корекція знань

Інтерактивна гра «Так — ні».

Учитель називає поняття, якщо воно належить до векторної графіки, учні піднімають руки.

Поняття: растр, контур, обведення, роздільна здатність, тло, глибина кольору, реальне відображення світу, швидка зміна ­розмірів.

Відповіді: контур, обведення, тло, швидка зміна розмірів.

8.   Підбиття підсумків уроку

8.1. Рефлексія.

Письмове есе

Учитель пропонує учням за 5 хвилин написати есе на тему «Комп’ютерна графіка в MS Word», у якому вони повинні навести можливості вбудованого графічного редактора Microsoft Word. Наприкінці виконання вправи учні за бажанням зачитують свої роботи.

8.2. Аналіз виконання практичного завдання, виставлення оцінок.

Учитель аналізує створені учнями примітиви, відповідає на запитання, найактивнішим учням виставляє оцінки.

9.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Основи векторної графіки. Графічний редактор, вбудований у середовище MS Word", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід