Поняття бази даних, системи управління базами даних (СУБД) Мета уроку: ввести поняття моделі даних, бази даних; ознайомити учнів із понят
 
Урок № 17        Поняття бази даних, системи управління базами даних (СУБД)
Мета уроку:   ввести поняття моделі даних, бази даних; ознайомити учнів із поняттям та призначенням систем управління базами даних; розглянути особливості реляційної, мережевої, ієрархічної та об’єктно-орієнтованої моделей даних.
Очікувані результати: учні повинні знати поняття моделі даних; поняття бази даних, особливо­сті реляційної, мережевої, ієрархічної та об’єктно-орієнтованої моделей даних; поняття і призначення систем управління базами даних; учні повинні вміти наводити приклади реляційної, мережевої, ієрархічної та об’єктно-орієнтованої моделей даних; пояснювати обмеження цілісності реляційної, мережевої, ієрархічної та об’єктно-орієнтованої моделей даних.
Обладнання: ПК, підручники, картки з практичним завданням, мультимедійний проектор.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
1. Організаційний момент
1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.
1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми та мети уроку.
2. Перевірка домашнього завдання
Учні порівнюють результати виконання практичної роботи № 6 із документом, який відображено на великому екрані, роблять висновки, оцінюють свої роботи.
3. Мотивація навчальної діяльності
Розповідь учителя.
Інформаційна система — це сукупність засобів і методів, що дозволяють користувачу збирати, зберігати, передавати, обробляти відібрану інформацію. Класичними прикладами інформаційних систем є банківські системи, автоматизовані системи управління підприємствами, системи резервування авіаційних або залізничних квитків, місць у готелях тощо. Такі великі структуровані обсяги інформації називають базами даних, а програми для роботи з ними — системами управління базами даних (СУБД).
Але говорити про надійне і довготривале зберігання інформації можна тільки за наявності пристроїв, що запам’ятовують, зберігають інформацію після вимкнення електричного живлення. Історія систем управління даними в зовнішній пам’яті почалася з появою магнітних дисків і нараховує близько 30 років.
4. Актуалізація опорних знань
Бесіда.
1.   Учні згадують поняття інформаційної системи, моделі, предметної області, інформаційної моделі.
2.   Учитель звертається до класу: «Щойно ми закінчили вивчати тему «Електронні таблиці». Пригадайте, будь ласка, основні можливості електронних таблиць». (Відповідь: вони викори­стовуються для того, щоб створювати бази даних та працювати з ними — виконувати введення, пошук, сортування, фільтрацію (відбір) і аналіз даних.)
3.   Учитель звертає увагу учнів на дошку, де записано тему уроку: «Поняття бази даних, системи управління базами даних (СУБД)» і припускає, що можливостей електронних таблиць недостатньо для роботи з великим обсягом даних. Існують програми, що займаються виключно обробкою структурованих даних. Саме такі дані та програми для їх опрацювання буде розглянуто на цьому уроці.
5. Вивчення нового матеріалу
Лекція вчителя з використанням комп’ютерної презентації
6. Закріплення знань
Опитування.
Запитання та відповіді для опитування
1.    Наведіть класифікацію баз даних. Доберіть приклади для деяких типів баз даних. (Відповідь: документальні — документи, фактографічні — прогноз погоди в газеті на наступний день, змішані — документи, що містять цифри, дати; централізовані, локальні, мережеві.)
2.    Що таке модель бази даних і про які основні моделі ви сьогодні дізнались? Наведіть приклади для кожної моделі бази даних. (Відповідь: Модель БД — це сукупність структур даних і операцій їх обробки; основні моделі — ієрархічна — файлова система, мережева — маршрути залізничних колій, що пов’язують різні міста, реляційна — журнал успішності учнів.)
3.    Яка модель баз даних сьогодні є найпоширенішою? Як ви вважаєте, чому? (Відповідь: основний недолік ієрархічної та мережевої моделей — послідовний доступ до даних та недосконалий математичний апарат, що збільшує час опрацювання даних.)
4.    Яка різниця між поняттями «база даних» та «система управління базами даних»? (Відповідь: база даних — структурована сукупність даних, організованих за певними правилами, а системи управління базами даних — комплекс програм і мовних засобів для її обробки.)
5.    Як називається СУБД пакету Microsoft Office та які її можливості? (Відповідь: MS Access; побудова таблиць, побудова екранних форм, налаштування SQL-запитів,  налаштування звітів, що виводяться на друк, тощо.)
 
 
7. Застосування отриманих знань
Практична вправа.
Учні розв’язують завдання за підручником.
8. Узагальнення і систематизація отриманих знань
Письмова робота.
Учні переглядають учительську презентацію і створюють опор­ний конспект за планом (файл D_17.doc).
9. Підбиття підсумків уроку
1.   Вчитель перевіряє наявність у зошитах практичного завдання, опорного конспекту, відповідає на запитання, які виникли в учнів під час вивчення нової теми.
2.   Учитель оцінює навчальну діяльність учнів на уроці та виставляє оцінки.
10. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
Підручник __________________________________________________________________
Робочий зошит _______________________________________________________________
Додаткове завдання      
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поняття бази даних, системи управління базами даних (СУБД) Мета уроку: ввести поняття моделі даних, бази даних; ознайомити учнів із понят", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід