Поняття форми, її призначення та способи створення. Практична робота № 8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введенн
 
Урок № 21        
Поняття форми, її призначення та способи створення. 
Практична робота № 8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм 
і введення даних
Мета уроку:   з’ясувати з учнями призначення форм та показати способи їх створення; сформувати навички введення та редагування даних за допомогою форм.
Очікувані результати: учні повинні знати поняття ключа; призначення форм та способи їх створення; типи даних в середовищі СУБД; учні повинні вміти створювати таблиці у середовищі СУБД; створювати форми для введення даних у таблиці; вводити дані у таблиці, дотримуючись обмежень, що накладаються структурою бази даних; застосовувати Майстри для створення форм; використовувати форми для введення даних і звіти для їх відображення; викори­стовувати конструктор для змінення форм.
Обладнання: ПК, підручники, картки з практичними завданнями.
Тип уроку: комбінований.
1. Організаційний момент
1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.
1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми та мети уроку.
1.3. Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у комп’ютерному класі (файл D9.doc).
2. Перевірка домашнього завдання
Учитель з’ясовує, чи змогли учні зв’язати таблиці бази даних ­Бібліотека самостійно, які виникли труднощі під час виконання практичних вправ домашнього завдання.
3. Мотивація навчальної діяльності
Бесіда.
Вчитель пропонує учням уявити стандартну ситуацію: проходження медичного огляду в районній поліклініці для 100 учнів 11 класу. Дівчині, що працює в регістратурі, треба записати дані про учнів: ПІБ, дата народження, адреса, телефон, номер медичної картки. Що робити працівнику поліклініки, щоб прискорити цей процес?
Хтось з учнів запропонує варіант, за якого дані про себе кожен учень заповнює самостійно на спеціальних картках (шаблонах), а працівник регістратури вводить їх у комп’ютер, не затримуючи людей.
Учитель пояснює, що ці картки є прообразом форм бази даних, та оголошує тему уроку.
4. Актуалізація опорних знань
Учні відповідають на запитання підручника або виконують інформатичний диктант даного посібника (файл Z_21.doc) або тестову роботу № 18 [5]. У разі усного опитування оцінюється кожна повна відповідь.
Учні обмінюються зошитами, виконують взаємоперевірку.
5. Вивчення нового матеріалу
Лекція вчителя з демонстрацією дій на комп’ютері
План лекції
1.    Поняття форми, її призначення та способи створення.

2.     Причини необхідності створення форм.

3.    Автоформи — найпростіший вид автоматичних форм. Кроки створення авто форм.

4.    Створення форми за допомогою Майстра.

5.    Структура форми.

6.    Створення форм у режимі Конструктора.

7.    Редагування форм.

 
Поняття форми, їх призначення та способи створення.
Причини необхідності створення форм.
Форми — основний засіб для організації інтерфейсу користувача в додатках MS Access.
1.      Обмеження доступу до таблиць бази даних малокваліфікованому персоналу.

2.      Розподіл прав доступу користувачів до інформації, що зберігається в таблицях. Наприклад, у випадках, коли змова між користувачами має бути виключена, для введення даних їм дають різні форми, хоча дані з форм можуть надходити в одну таблицю.

3.      Введення даних у форму завдяки автоматизації дій спрощує заповнення бази. Крім того, елементи керування форм настроюють таким чином, щоб під час введення даних виконувалася їх первинна перевірка.

4.      Зменшення кількості помилок під час введення, а також зниження стомлюваності персоналу.

Нові форми бази даних можна створювати на базі вже існуючих таблиць або запитів вручну чи автоматично, причому декількома способами.
Необхідно звернути увагу учнів на те, що на відміну від таблиць, при створенні яких автоматичні засоби не використовувались, для створення форм використовують так звані «швидкі» способи — Автоформи та Створення форм за допомогою Майстра. Автоматичні засоби дозволяють створювати акуратні форми і не ставлять користувачеві зайвих запитань.
Кроки створення автоформ
Автоформи — найпростіший вид автоматичних форм.
Крок 1. Відкрийте вкладку Формы (Форми) у діалоговому вікні База данных (База даних) і натисніть кнопку Создать (Створити).
Крок 2. В діалоговому вікні Новая форма (Нова форма), що відкриється, оберіть як джерело даних для форми таблицю або запит, після чого створіть автоформу подвійним натисненням лівої клавіші миші у списку вибору виду автоформи (таблична, стрічкова або у стовпець).
Вчитель демонструє створення автоформи «Автори» на базі таблиці «Автори» бази даних «Бібліотека».
 
Створення форми за допомогою Майстра
Створення форми за допомогою Мастeра (Майстра) здійснюється у чотири етапи після натиснення кнопки Создание формы в режиме Мастера (Створення форми у режимі Майстра) у вікні База данных (База даних).
1.            Вибір таблиці або запиту, на базі яких створюватиметься форма, та вибір полів, дані для яких можна буде вводити у формі.

2.            Вибір зовнішнього вигляду форми (один із чотирьох).

3.            Вибір фонового малюнка форми (один із десятьох).

4.            Завдання імені форми.

Готову форму можна відразу ж використовувати для перегляду існуючих записів або для введення нових.
Учитель демонструє створення форми «Читачі» за допомогою Майстра на базі таблиці «Читачі» бази даних «Бібліотека», а також уведення даних у форму та відображення їх у таблиці.
Створюючи форми автоматичними засобами, можна не замислюватися над їх структурою, але під час розробки форми вручну зі структурою доводиться мати справу. Структуру форми складають її розділи, які містять елементи керування.
Учитель перемикає режим відображення форми «Читачі» у режим Конструктора і звертає увагу на те, що поруч зі структурою форми відкривається панель елементів, яка містить інструменти для створення елементів керування форми (рис. 21.1). Учитель наводить вказівник миші на інструменти, учні записують їх у зошити.
Рис. 21.1. Панель елементів
Структура форми
 
 
Рис. 21.2.  Структура форми
Розміри розділів і робочого поля форми можна змінювати за допомогою миші. При наведенні на межу поділу вказівник змінює форму. У цей момент межу можна переміщати методом перетягування (рис. 21.2).
Створення форм у режимі Конструктора
У вікні База данных (База даних) натисніть кнопку Создать форму в режиме Конструктора (Створити форму в режимі Конструктора). Відкриється вікно, що зображено на рис. 21.3.
Учитель демонструє застосування інструментів панелі інструментів та додавання полів з існуючої таблиці «Видача», створюючи в режимі Конструктора форму «Видача».
Рис. 21.3.  Створення форми в режимі Конструктора
Редагування форм
Редагування форм — це створення нових або зміна наявних елементів керування, а також зміна їх взаємного розташування.
1.            Створення написів.

2.            Перетягування меж між заголовком і областю даних.

3.            Форматування елемента керування (зміна параметрів шрифту, метод вирівнювання тексту та інші елементи форматування).

4.            Переміщення елементів.

Перед форматуванням елемента його необхідно спочатку виділити, для чого слугує інструмент Выбор объектов (Вибір об’єктів).
6. Узагальнення і систематизація отриманих знань, умінь та навичок
Фронтальне опитування.
Запитання для опитування
1.   Що таке форма? Наведіть приклади. (Відповідь: форма — основ­ний засіб для організації інтерфейсу користувача у базі даних, наприклад декларація.)
2.   Назвіть способи створення форм. (Відповідь: Автоформа, за допомогою Майстра, в режимі Конструктора.)
3.   З яких розділів складається форма? (Відповідь: заголовок форми, область даних та примітки.)
4.   В якому режимі редагують форми? (Відповідь: у режимі Конструктора.)
7. Застосування узагальнених знань, умінь та навичок у стандартних і змінених умовах
Практична робота № 8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних
Практична робота № 8
Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введення даних
Мета: сформувати навички введення та редагування даних за допомогою форм.
Хід роботи
Для виконання практичної роботи, крім карток із завданням, учителю необхідно підготувати матеріали (інформаційні картки) за слайдами учительської презентації уроку.
1.                  Завантажте СУБД MS Access.

2.                  Відкрийте раніше створений файл Спортивні секції (команда меню Файл → Открыть (Відкрити)).

3.                  Створіть автоформу в стовпець для таблиці «Тренери» (вкладка Формы (Форми) у діалоговому вікні База данных (База даних) → Создать (Створити); у вікні Новая форма (Нова форма), що відкриється, оберіть як джерело даних для форми таблицю «Тренери», оберіть вид форми у стовпець).

4.                  Розробіть за допомогою Майстра форму «Спортсмени» на базі таблиці «Спортсмени» (у вікні База данных (База даних) натисніть кнопку Создание формы в режиме Мастера (Створення форми у режимі Майстра), оберіть таблицю «Спортсмени», в ній оберіть всі поля; зовнішній вигляд — Выровненный (Зрівняний); фоновий малюнок є Обычный (Звичайний); ім’я форми — Спортсмени).

5.                  Уведіть дані ще про одного спортсмена у форму «Спортсмени» та перегляньте наявність уведених даних в однойменній таблиці.

6.                  За допомогою Конструктора розробіть форму «Вид спорту» (натисніть кнопку Создать форму в режиме Конструктора (Створити форму в режимі Конструктора)).

7.                  Збережіть і закрийте всі форми та таблиці бази даних «Спортивні секції», закрийте базу даних.

 
8. Контроль і самоперевірка
Учні об’єднуються в пари, порівнюють свої роботи, виправляють помилки, ставлять запитання вчителю, якщо вони виникли під час виконання практичної роботи.
9. Підбиття підсумків уроку
9.1. Вправа «Мікрофон».
Учні обмінюються враженнями.
·         На цьому уроці я дізнався...
·         На цьому уроці я навчився...
·         Вдома я ще спробую зробити...
У разі самостійного створення бази даних я створюватиму форму за допомогою...
9.2. Оцінювання роботи учнів на уроці з урахуванням виконання практичної роботи та інформатичного диктанту.
10. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
Підручник __________________________________________________________________
Робочий зошит _______________________________________________________________
Додаткове завдання. Для учнів з високим рівнем досягнень: знай­діть матеріал створення кнопкової форми в Інтернеті або в інших джерелах.            
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поняття форми, її призначення та способи створення. Практична робота № 8. Створення бази даних в середовищі СУБД, створення форм і введенн", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід