Поняття комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічних зображень
 

Урок № 26  Поняття комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічних зображень

Мета уроку: сформувати в учнів поняття комп’ютерної графіки, ознайомити з видами зображень, їх властивостями, форматами графічних файлів, пояснити призначення та класифікацію засо­бів опрацювання графічних даних та перегляду зображень.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття векторного і растрового зображення, колірної системи, властивості поширених форматів графічних файлів (таких як BMP, GIF, JPEG), принцип кодування кольору в системах RGB, CMYK, HSB, призначення та різновиди засобів опрацювання графічних даних; учні повинні вміти порівнювати властивості векторних і растрових зображень, колірні системи, можливості редакторів векторної і растрової графіки; використовувати спеціалізовані програмні засоби для перегляду зображень; перетворювати формати графічних файлів за допомогою спеціалізованих програмних засобів.

Обладнання: ПК, підручники.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь і навичок.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо.

2.   Перевірка домашнього завдання

Учні усно відповідають на запитання підручника, демонструють виконані практичні вправи.

Учитель виставляє оцінки за домашнє завдання.

3.   Мотивація навчальної діяльності

3.1. Бесіда.

Учитель пропонує назвати професії, які пов’язані з використанням комп’ютерної техніки.

Учні, звичайно, серед багатьох назвуть комп’ютерного дизайнера, веб-дизайнера та інші, в яких застосовується комп’ютерна графіка.

Учитель звертається із запитанням: «Чи легко створювати рисунки на комп’ютері? Які програми для цього існують? Скільки їх?». Учи­тель повідомляє, що всі ці питання будуть розглянуті на уроці.

3.2. Повідомлення теми та мети уроку.

4.   Актуалізація і корекція опорних знань

Опитування (відповіді — у файлі O1_26.doc).

Запитання для опитування

1.   Що таке файл? Що можна дізнатися з його розширення?

2.   Що таке програма? Які види програм ви знаєте?

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція

План

1.               Вступ.

2.               Поняття комп’ютерної графіки.

3.               Класифікація комп’ютерної графіки.

4.               Особливості видів комп’ютерної графіки за способом формування зображень.

5.               Поняття систем опрацювання графічних зображень та їх класифікація.

6.               Колірний обсяг та колірні моделі.

Розрізняють два типи інтерфейсу операційної системи (ОС) — текстовий та графічний. В ОС із текстовим інтерфейсом спілкування користувача з комп’ютером відбувалося суто за допомогою тексту. У графічному інтерфейсі користувач працює з моделями ОС, значками, які відображаються на екрані. Це, звичайно, дуже зручно. Що ж таке графічне зображення? Коли з’явилася комп’ютерна графіка? Які програми призначені для роботи з графікою?

Подання даних на моніторі у графічному вигляді вперше було реалізовано у середині 1950-х років для великих ЕОМ, що застосовувалися в наукових і воєнних дослідженнях. Вже у 1960х роках існували повноцінні програми роботи з графікою. Тепер графічний спосіб відображення даних містить значна кількість комп’ютерних систем. Завдяки розвитку комп’ютерної техніки деякі галузі життєдіяльності людини неможливо уявити без застосування комп’ютерної графіки. Це насамперед усі види поліграфічних процесів, рекламна індустрія, телебачення, моделювання нових видів одягу, проектно-конструкторські розробки тощо.

Комп’ютерна графіка — це наука, яка вивчає методи і засоби створення та опрацювання зображень за допомогою програмно-апаратних обчислювальних комплексів.

Комп’ютерна графіка охоплює всі види та форми подання зображень як на екрані монітора, так і на зовнішньому носієві (папір, плівка, плотер тощо).

Класифікація комп’ютерної графіки

За способом формування зображень

За способом подання кольорів

За спеціалізацією в різних галузях

растрова;

векторна;

фрактальна;

тривимірна (3D)

чорно-біла;

кольорова

інженерна;

наукова;

веб-графіка;

комп’ютерна

поліграфія

 

Найчастіше говорять про растрову і векторну графіку, які й будуть розглянуті детальніше.

Із чого складається

Графічні редактори

Формати зберігання зображень

Переваги

Недоліки

Растрове зображення

Із маленькихточок пікселів

Paint, Adobe

Photoshop,

Corel Photo-Paint,

MacromediaFireWorks,

Fractal Design

Painter

Bmp, Pcx,Tiff, Psd,Jpeg, Gif,Fpx

1. Простотаавтоматизованого введення зображень.

2. Фотореалістичність

1. Складністьуправлінняокремими фрагментамизображення.

2. За хорошоїякості має великий обсяг

Векторне зображення

Із готових елементів (графічних примітивів)

CorelDraw,

Illustrator,

Macromedia

FreeHand,

 

Eps, Dcs,Pdf, Cdr,Cdx, Cmx,Cpx

1. Невеликі за розміром файли.

2. Об’єкти легко трансформуються

Не відображаєреальної картинисвіту

Фрактальне зображення

Базовим елементом є математична формула

IFS Builder 3d;

Apophysis,

Surfer,

Grapher,

STDU Viewer

frs

Зображення будується виключно за рівняннями

 

Тривимірне зображення

Поєднуються векторний ірастровий засоби формування зображень

3D Studio Max,Maya

 

 

Підвищені вимоги до апаратноїчастиникомп’ютера;

велика підготовчаробота зі створення моделей усіх об’єктів сцени;обмежена свободау формуваннізображення тощо

 

Піксель — найменший елемент растрового зображення, який характеризується кольором та яскравістю.

Система опрацювання графічних зображень — прикладне середовище, призначене для створення і редагування графічних зображень.

Класифікація систем опрацювання графічних зображень:

1) графічні редактори;

2) програми для перегляду графічних зображень;

3) багатофункціональні графічні пакети.

Дані про зображення зберігаються у графічних файлах.

Графічним форматом називають спосіб організації графічних файлів.

Колірний обсяг — діапазон кольорів, який може бути відображено, зафіксовано або описано якимось чином та якимось пристроєм.

Оскільки в різних пристроях для передавання та отримання зображень існують різні колірні обсяги, створено декілька колірних моделей.

Основні колірні моделі: RGB; CMYK; Lab; HSB; HSL; GrayScale та ін.

Модель RGB (від англ. Red, Green, Blue — червоний, зелений, синій) — адитивна колірна модель, яка описує спосіб синтезу кольору, за якого червоне, зелене та синє світло накладаються разом, змішуючись у різноманітні кольори. Широко застосовується в техніці для відображення зображення за допомогою випромінювання світла.

Модель CMYK (від англ. Cyan, Magenta, Yellow, Key color — блакитний, пурпурний, жовтий, чорний) — субтрактивна модель, кольори якої базуються на відніманні частки спектра падаючого світла (білого). Використовується у поліграфії, перш за все у повноколірному друку.

Фрактальне зображення, як і векторне, засноване на математичних обчисленнях. Однак базовим елементом фрактальної графіки є й сама математична формула, тобто ніяких об’єктів у пам’яті комп’ютера не зберігається, а зображення формується виключно за рівняннями. У такий спосіб будують найпростіші регулярні структури, які імітують природні ландшафти й тривимірні об’єкти.

Тривимірна графіка набула широкого застосування в таких сферах, як наукові обчислення, інженерне проектування, комп’ютерне моделювання фізичних об’єктів, ігри тощо.

5.2. Робота з підручником.

За допомогою відповідного матеріалу підручника учні доповнюють таблицю, яку почали заповнювати під час лекції.

6.   Закріплення набутих знань

Усна вправа.

На екрані учитель наводить приклади зображень, учні намагаються відповісти, до якого виду графічного зображення їх можна віднести.

7.   Узагальнення та систематизація набутих знань, умінь і навичок

Фронтальне опитування (відповіді — у файлі O2_26.doc).

Учні відповідають на запитання за допомогою конспекту або підручника.

1.   Що таке комп’ютерна графіка?

2.   Опишіть класифікацію комп’ютерної графіки.

3.   Як формується зображення растрової графіки?

4.   Як формується зображення векторної графіки?

5.   Визначте переваги та недоліки растрової графіки.

6.   Визначте переваги та недоліки векторної графіки.

7.   Назвіть найпоширеніші редактори векторної та растрової ­графіки.

8.   Як відрізнити за зображенням растрову графіку від век­торної?

8.   Підбиття підсумків уроку

Аналіз заповненої таблиці.

Учні зачитують результати роботи, учитель коригує відповіді, відзначає таблиці, що мають найбільшу наповненість, виставляє оцінки.

9.   Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник_________________________________________________________________

Робочий зошит _____________________________________________________________

Додаткове завдання. Підготуйте повідомлення про історію комп’ю­терної графіки.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Поняття комп’ютерної графіки. Системи опрацювання графічних зображень", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід