Режими роботи в середовищі редактора презентацій
 


Урок № 26 Режими роботи в середовищі редактора презентацій
Мета уроку: ознайомити учнів з режимами роботи в середовищі редактора презентацій; навчити виконувати відповідні дії в різних режимах редактора презентацій.
Очікувані результати: учні повинні знати складові середовища редактора; режими роботи в середовищі редактора презентацій; учні повинні вміти виконувати певні дії в різних режимах роботи редактора презентацій; відкривати файл, що містить презентацію; демонструвати презентацію з усним супроводом.
Обладнання: ПК, підручники, картки із завданням інформатичного диктанту, картки із завданням практичної вправи, кошик для вправи «Кошик знань», матеріали для інтерактивної вправи «Ромашка».
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування умінь та навичок. 
1. Організаційний етап
1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.
1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. 
2. Перевірка домашнього завдання
Робота з підручником.
[5] Учні відповідають на запитання підручника, обговорюють особливості виконання практичного завдання. Учитель вибірково перевіряє практичні вправи.
[4] Учні відповідають на запитання підручника.
3. Актуалізація опорних знань
Інфоматичний диктант (файл Id_26.doc).
Перед диктантом учитель нагадує елементи вікна.
Відповідь: 1–Д, 2–З, 3–А, 4–Е, 5–Ж, 6–В, 7–И, 8–К, 9–Є, 10–Г, 11–Б.
Щоб спростити роботу для учнів даної вікової категорії, їх можна поділити на два варіанти. Учні першого варіанта виписують елементи з непарними номерами, учні другого варіанта — з парними. Після роботи учні здійснюють взаємоперевірку.
4. Мотивація навчальної діяльності
Повідомлення теми та мети уроку.
• Лекція вчителя
План лекції
1. Основні режими роботи програми MS PowerPoint.
2. Звичайний режим.
3. Режим структури.
4. Режим слайдів.
5. Режим сортувальника слайдів.
6. Режим сторінки приміток. 
7. Режим показу слайдів.
Програма MS PowerPoint має кілька основних режимів роботи — режими перегляду презентацій: звичайний (слайди, структура), сортувальник слайдів, показ слайдів, режим Сторінки приміток. Перехід до того чи іншого режиму здійснюється натисненням кнопки режимів перегляду слайдів (рис. 1). 
 
Рис. 1. Основні режими роботи MS PowerPoint
Звичайний режим. У цьому режимі робоча ділянка вікна MS PowerPoint складається з ділянок слайда, структури і нотаток. Розміри кожної з них можна змінювати. На ділянці структури відображаються номер, назва слайда і текст, що міститься в ньому. Натиснувши на слайді, можна зразу перейти до роботи з відповідним слайдом, який з’являється на ділянці слайда. При цьому також можна вставляти малюнки, фільми, звуки, ефекти анімації й гіперпосилання. Текст вводиться і до ділянки структури, і до ділянки слайда.
У режимі структури перевага надається ділянці структури. Інші ділянки подаються в зменшеному вигляді. Тому його використовують, щоб ознайомитися зі структурою всієї презентації і, за потреби, змінити її шляхом переміщення розділів, їх вилучення, редагування тексту тощо.
У режимі слайдів здійснюється створення й заміна поточного слайда. Поточний слайд займає всю робочу ділянку.
Режим сортувальника слайдів. У ньому на робочій ділянці вікна MS PowerPoint відображається вся презентація (рис. 2). Кожний слайд тут виводиться в зменшеному вигляді, тому цей режим використовують для перегляду послідовності, у якій розташовано слайди в презентації, а також для того, щоб перейти до роботи з певним слайдом. Для цього необхідно, навівши покажчик миші на слайд, двічі натиснути на ньому лівою клавішею. Це призведе до переходу програми в режим слайдів.
У режимі сортувальника зручно переміщати окремі слайди на інше місце презентації, утримуючи ліву клавішу миші. Це дозволяє компонувати презентацію слайдами за бажанням користувача. Також можна додавати нові слайди перед виділеним слайдом або видаляти виділений слайд, натиснувши клавішу Delete. На етапі підготовки демонстрації цей режим використовується, щоб задати інтервали часу для показу кожного слайда й встановити анімаційні ефекти під час переходу від одного слайда до іншого.
 
Рис. 2. Вікно програми PowerPoint у режимі Сортувальник слайдів
Режим Сторінки приміток. Під час роботи у звичайному режимі нотатки можна створювати й форматувати, але щоб переглянути їх у надрукованому вигляді або побачити результати будь-якого форматування тексту, наприклад, кольори шрифту, треба перейти до режиму Сторінки нотаток (рис. 3).
На кожній сторінці нотаток відображається ескіз слайда та нотатки до нього. У цьому режимі нотатки можна доповнювати діаграмами, рисунками, таблицями й іншими ілюстраціями.
 
Рис. 3. Вікно програми PowerPoint у режимі Сторінки приміток
Режим Показ слайдів. Він призначений для демонстрації презентації. Тут кожний слайд виводиться на весь екран. Зміна слайдів здійснюється вручну натисканням на ліву клавішу миші або за встановленим інтервалом часу. Оскільки в режимі показу слайдів поточним слайдом зайнято весь екран, вийти з нього можна, натиснувши клавішу Esc або обравши відповідну команду з контекстного меню, що викликається натисканням на праву клавішу миші в будь-якому місці слайда.
Таким чином, використовуючи кнопки режимів роботи, можна переключатися з одного режиму в інший під час підготовки і демонстрації слайдів, а також під час внесення і зміни нотаток. Для завершення роботи в MS PowerPoint необхідно закрити його вікно.
 
6. Закріплення знань
Вправа «Ромашка».
На пелюстках ромашки записано запитання. Учні по черзі відривають пелюстки та відповідають на запитання. Якщо учень не знає відповіді — віддає пелюсток іншому учню. У кінці вправи вчитель визначає переможця гри.
• Приклади запитань до вправи «Ромашка»
1. Які є види комп’ютерних презентацій? (Відповідь: слайдові та потокові.)
2. Укажіть способи завантаження програми MS PowerPoint? (Відповідь: стандартні способи Mіcrosoft Office.) 
3. Назвіть програму для створення презентацій. (Відповідь: PowerPoint.)
4. Як відкрити існуючий файл презентації? (Відповідь: стандартні способи Mіcrosoft  Office.) 
5. Як зберегти презентацію? (Відповідь: стандартні способи Mіcrosoft  Office.) 
6. Назвіть основні режими роботи MS PowerPoint. (Відповідь: Звичайний, Сортувальник слайдів, Показ слайдів.)
7. Як додати новий слайд? (Відповідь: за допомогою кнопки Створити слайд групи кнопок Слайди вкладки Основне.)
8. Як додати текст до презентації? (Відповідь: за допомогою кнопок групи Текст вкладки Вставлення.)
9. Як створити нову презентацію? (Відповідь: стандартні способи Mіcrosoft  Office.)
10. Для чого призначено режим Показ презентації? (Відповідь: для перегляду презентації.)
11. Поясніть призначення режиму Сторінки приміток. (Відповідь: режим приміток існує для створення приміток автора.)
12. Поясніть призначення режиму Сортувальник слайдів. (Відповідь: режим сортувальник слайдів призначений для перегляду слайдів, у цьому режимі можна пересувати Слайди, але вносити до них зміни неможливо.)
13. Чи можна переключатися між режимами презентації? (Відповідь: Так, за допомогою відповідних кнопок, що розташовані в правому нижньому куті вікна програми.)
14. Що таке поточний слайд? (Відповідь: слайд, до якого вносяться зміни.)
 
7. Застосування набутих знань, умінь та навичок
Практична вправа (файл Pr_26.doc).
Завдання для практичної вправи
1. Завантажте програму MS PowerPoint будь-яким способом.
2. Відкрийте існуючий файл «Моє місто.pptx» на Робочому столі.
3. Перейдіть на вкладку Переглянути.
4. Установіть режим Сортувальник слайдів. Зробіть перший слайд останнім, перетягнувши його в кінець покажчиком миші.
5. Установіть режим Сторінки приміток. На передостанньому файлі у полі приміток уведіть текст «Прізвище імя переглядав цю презентацію дата»
6. Перейдіть до звичайного режиму і переконайтеся, що ваші примітки відображаються в полі нотаток.
7. Установіть режим Перегляду слайдів; перегляньте презентацію за допомогою клавіши Enter.
8. Закрийте презентацію, відмовившись від зберігання змін.
Альтернативне завдання: [5] завдання 2, 3 на с. 146; [4] вправа 2 блоку «Діємо» на с. 202.
8. Підбиття підсумків уроку
8.1. Вправа «Кошик знань».
Під час вивчення теми учні, у яких виникають запитання, можуть записати їх на картці і покласти до кошика. У кінці уроку вчитель зачитує запитання з карток. Відповіді на запитання дають учні. Можна запропонувати учням вкинути у кошик картки, на яких записані побажання стосовно проведення уроку.
8.2. Виставлення оцінок.
Учитель виставляє оцінки з урахуванням результатів інформатичного диктанту та практичної вправи.
9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
Підручник
Робочий зошит
Додаткове завдання
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Режими роботи в середовищі редактора презентацій", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід