Сортування, пошук і фільтрація даних Мета уроку: ознайомити учнів зі способами сортування, пошуку та фільтрації даних за певними критеріям
 
Урок № 22         
Сортування, пошук і фільтрація даних
Мета уроку:   ознайомити учнів зі способами сортування, пошуку та фільтрації даних за певними критеріями.
Очікувані результати: учні повинні знати поняття сортування та фільтрації даних; способи сортування, пошуку та фільтрації даних за певними критеріями; учні повинні вміти сортувати дані в таблицях бази за одним чи кількома полями; застосовувати засоби пошуку даних; фільтрувати дані в таблицях; правильно подавати збережену інформацію в СУБД, зокрема з оформленням звітів.
Обладнання: ПК, підручники, картки з практичними завданнями.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок.
1. Організаційний момент
1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.
1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми та мети уроку.
2. Перевірка домашнього завдання
Учитель перевіряє виконання практичного завдання домашньої роботи. Учні, які знайшли матеріал щодо створення кнопкової форми, демонструють на комп’ютері набуті навички. Учитель виставляє оцінки.
3. Мотивація навчальної діяльності
Бесіда.
Запитання для бесіди
Пригадайте основні можливості, що були розглянуті на першому уроці з вивчення баз даних. (Відповідь: введення, пошук, сортування, фільтрація й аналіз даних.)
Учитель звертає увагу на те, що з поняттями пошуку, сортування та фільтрації учні вже знайомі з курсу вивчення інших програм. На цьому уроці розглядаються особливості пошуку, фільтрації та сортування у СУБД MS Access.
4. Актуалізація опорних знань
Опитування.
Запитання для опитування (відповіді — у файлі V_22.doc)
1.   Що таке сортування даних?
2.   Для чого впорядковують дані?
3.   У яких програмах ви зустрічались із сортуванням даних і за якими критеріями?
4.   Що таке фільтрація даних у табличному процесорі?
5.   Які способи фільтрації у табличному процесорі ви знаєте?
5. Вивчення нового матеріалу
Завдання для вправи «Матриця думок»
Група 1
Інструкція для виконання вправи
1.      Вчитель об’єднує учнів у малі групи (по 2–3 особи). Кожна група одержує матеріал для вивчення.

2.      Учні вивчають даний матеріал, у формі мозкового штурму визначають важливі моменти вивченого матеріалу і записують їх у зошити.

3.      Учні опрацьовують матеріал за комп’ютерами на прикладі бази даних «Спортивні секції».

4.      Учні об’єднуються у великі групи (по 4–6 осіб), представник кожної малої групи стисло викладає матеріал своєї групи, представляє його виконання на комп’ютері.

5.      Наприкінці виконання вправи учні разом з учителем роблять висновки, підбивають підсумки.

Завдання для малих груп. Ознайомтесь із матеріалом та виконайте дії за комп’ютерами.
Сортування (впорядкування) даних
При сортуванні записи розташовуються в новому порядку відповідно до даних вибраного поля.
Інструкції щодо сортування даних:
—         завантажте базу даних «Спортивні секції»;

—         відкрийте таблицю «Спортсмени» для впорядкування даних;

—         встановіть курсор на поле П. І. Б. (поле, за даними якого треба провести впорядкування);

—         натисніть одну із кнопок Сортировка по возрастанию (Сортування за зростанням) або Сортировка по убыванию (Сортування за спаданням) панелі інструментів. Таку саму команду виконайте за допомогою меню Записи (Записи) → Сортировка (Сортування) → Сортировка по возрастанию (Сортування за зростанням) або Сортировка по убыванию (Сортування за спаданням) чи за допомогою контекстного меню.

Сортування записів у суміжних полях
Виділіть суміжні поля «Стать» та «Код виду спорту» та упорядкуйте за спаданням.

Група 2
Інструкція для виконання вправи
1.               Вчитель об’єднує учнів у малі групи (по 2–3 особи). Кожна група одержує матеріал для вивчення.

2.               Учні вивчають даний матеріал, у формі мозкового штурму визначають важливі моменти вивченого матеріалу і записують їх у зошити.

3.               Учні опрацьовують матеріал за комп’ютерами на прикладі бази даних «Спортивні секції».

4.               Учні об’єднуються у великі групи (по 4–6 осіб), представник кожної малої групи стисло викладає матеріал своєї групи, представляє її виконання на комп’ютері.

5.               Наприкінці виконання вправи учні разом з учителем роблять висновки, підбивають підсумки.

Завдання для малих груп. Ознайомтесь з матеріалом та виконайте дії за комп’ютерами.
Пошук даних за зразком
Інструкції щодо пошуку даних за зразком:
—                     завантажте базу даних «Спортивні секції»;

—                     відкрийте таблицю «Спортсмени» для виконання в ній пошуку даних;

—                     встановіть курсор на довільну клітинку стовпця, в якому буде проводитися пошук;

—                     виконайте команду Правка (Правка) → Найти (Знайти) або натисніть кнопку Найти (Знайти) панелі інструментів;

—                     у вікні, що з’явиться, виберіть вкладку Поиск (Пошук);

—                     у полі Образец (Зразок) введіть зразок і даних (Гуров) шуканих;

—                     у полі Поиск в (Пошук у) буде знаходитися назва стовпця, де відбуватиметься пошук (для проведення пошуку в усій таблиці необхідно відкрити відповідний список і назву таблиці);

—                     у полі Совпадение (Збіг) виберіть С любой частью поля (З будь-якою частиною поля);

—                     натисніть кнопку Найти далее (Знайти далі), в таблиці виділиться текст, що збігається із заданим зразком;

—                     для продовження пошуку натисніть кнопку Найти далее (Знайти далі). Якщо не буде знайдено жодного запису за заданим зразком, виведеться відповідне повідомлення. За допомогою кнопки Больше >> (Більше >>) можна уточнити напрям пошуку у вікні, що відкриється;

—                     за допомогою маски для запису зразка (табл. 22.1) знайдіть у полі П. І. Б. прізвища, що закінчуються на -енко. Для цього уведіть у поле Образец (Зразок) вікна пошуку маску *енко та натисніть кнопку Далее (Далі).

 
Таблиця 22.1
Використання символів у масках для запису зразка
Символ
Маска
*
Відповідає будь-якій кількості символів, використовується на початку або в кінці зразка
?
Будь-який ОДИН символ
#
Будь-яка ОДНА цифра
 
6. Закріплення знань
Вправа «Допишіть пропущені слова» (пропущені слова виділено курсивом).
1.   Існує два види сортування: за спаданням та за зростанням.
2.   Здійснити пошук можна за допомогою команди Правка (Правка) → Найти (Знайти) або кнопки Найти (Знайти) панелі ­інструментів.
3.   У записі маски зразка під час здійснення пошуку для позна­чення будь-якого одного символу використовують по­значку «?».
4.   Існує три види фільтрів: фільтр за виділеним зразком, простий фільтр, розширений фільтр.
5.   При збереженні таблиці зберігаються фільтри.
6.   Зовнішній вигляд таблиці бази даних змінюється при застосуванні розширеного фільтру.
7. Узагальнення і систематизація отриманих знань
Учні разом з учителем роблять висновки щодо сортування, пошуку та фільтрації даних порівняно з тими самими операціями в інших програмах.
8. Підбиття підсумків уроку
Учитель зазначає, що вдалося і що не вдалося на уроці, аналізує роботу учнів, їхнє вміння працювати у малих та великих групах, пропонує представникам груп оцінити найактивніших учасників.
9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
Підручник __________________________________________________________________
Робочий зошит _______________________________________________________________
Додаткове завдання      
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Сортування, пошук і фільтрація даних Мета уроку: ознайомити учнів зі способами сортування, пошуку та фільтрації даних за певними критеріям", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід