Текстові фрагменти та операції над ними. Практична робота № 9 «Робота з текстовими фрагментами»
 

Урок № 24  Текстові фрагменти та операції над ними. Практична робота № 9 «Робота з текстовими фрагментами»

Мета уроку: навчити учнів здійснювати пошук та автоматичну заміну текстових фраз, виділяти фрагменти тексту та виконувати операції над ними, закріпити поняття буфера обміну, розглянути роботу з кількома документами.

Очікувані результати: учні повинні знати засоби пошуку й автоматичної заміни тексту, поняття буфера обміну; учні повинні вміти виділяти суцільні та несуцільні текстові фрагменти, копіювати й переміщувати фрагменти тексту з використанням та без використання буфера обміну, в межах одного або між різними документами, знаходити і заміняти фрагменти тексту в автоматичному режимі, працювати з декількома документами.

Обладнання: ПК, підручники, картки з завданням практичної роботи.

Тип уроку: комбінований.

1.   Організаційний етап

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми та мети уроку.

2.   Перевірка домашнього завдання

Учні усно відповідають на запитання підручника, демонструють виконані практичні вправи.

Учитель виставляє оцінки за домашнє завдання.

3.   Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування (відповіді — у файлі O_24.doc).

Запитання для опитування

1.   Назвіть основні об’єкти файлової системи та операції, які з ними можна виконувати.

2.   Назвіть способи копіювання та переміщення об’єктів.

3.   Назвіть способи видалення об’єктів.

5.   Що таке редагування тексту?

6.   Назвіть текстові об’єкти документа.

У ході опитування необхідно з’ясувати з учнями, чим об’єкт відрізняється від фрагмента тексту.

4.   Мотивація навчальної діяльності

Розповідь учителя.

Більшість текстових редакторів дозволяє працювати з блоками (фрагментами) тексту: виділяти блок, копіювати, знищувати, переміщувати в інше місце тексту або в буфер обміну тощо. Саме навички роботи з фрагментами тексту ми намагатимемось отримати на уроці.

5.   Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя

План

1.      Виділення фрагментів тексту.

2.      Пошук та заміна фрагментів тексту.

3.      Робота з кількома документами.

ОС Windows — об’єктно-орієнтоване середовище. Тобто перш ніж працювати з об’єктом, його треба виділити.

Виділення фрагментів тексту

Під час демонстрації заповнюється правий стовпчик таблиці, який відображається на екрані або плакаті.

Дія

Об’єкт

Встановіть курсор миші на початок фрагмента, натисніть ліву кнопку і, не відпускаючи її, перемістіть курсор до кінця фрагмента

Виділення фрагмента тексту

Подвійне клацання лівою кнопкою миші усередині слова

Слово

Клацання лівою кнопкою миші, коли курсор розміщується біля лівої межі рядка

Рядок

Подвійне клацання лівою кнопкою миші, коли курсор розміщується біля лівої межі рядка

Абзац

Потрійне клацання лівою кнопкою миші, коли курсор розміщується біля лівої межі рядка, або Правка / Виділити все

Весь текст

 

Для зняття виділення установіть курсор миші в будь-яке місце поза виділеним фрагментом і клацніть лівою кнопкою миші.

Виділений фрагмент можна вилучити, перемістити, скопіювати. Для таких операцій використовують буфер обміну Windows або технологію Drag and Drop (перетягування). Усі ці операції дуже схожі на операції, що виконуються з об’єктами файлової системи.

Через буфер обміну редактор Word може обмінюватись інформацією з іншими програмами, які працюють у середовищі Windows.

Пошук та заміна

Для пошуку фрагмента тексту в документі необхідно скористатися меню Правка  Знайти.

Фрагмент тексту, який ви знайшли, можна замінити на інший, який вам потрібен. Для цього скористайтеся меню Правка → Замінити.

 

Робота з кількома документами

Текстовий процесор Microsoft Word дає змогу створювати документ досить великого обсягу. Саме працюючи з ними, зручно одночасно переглядати дві різні його частини в одному вікні. Для цього зручно розділити вікно документа на дві області: в одній розмістити частину документа з призначеним для копіювання текстовим фрагментом, а в іншій — ту частину документа, куди треба скопіювати текст.

Для цього треба викликати меню Вікно → Розділити.

Щоб повернутися до роботи в одному вікні, двічі клацніть лівою кнопкою миші лінію розділення або меню Вікно → Зняти розділення.

6.   Закріплення засвоєних знань, умінь і навичок

Робота в групах.

Учні об’єднуються у три команди: перша команда відповідає за кнопки на панелі інструментів, друга — за комбінацію клавіш на клавіатурі, третя — за технологію перетягування. Учитель називає операцію, члени команд — варіант виконання за допомогою своїх «інструментів».

1.   Вилучення — ...

2.   Переміщення — ...

3.   Копіювання — ...

7.   Застосування набутих знань, умінь і навичок

Практична робота № 9 «Робота з текстовими фрагментами»

Мета: навчити здійснювати пошук та автоматичну заміну текстових фраз; виділяти фрагменти тексту та виконувати операції з ними.

Хід роботи

1. Запустіть текстовий процесор Microsoft Word будь-яким відомим вам способом.

2. У текстовому редакторі Word надрукуйте фразу: «Відрізок — це частина прямої, що складається з усіх точок цієї прямої, які розташовані між двома даними точками. Ці точки називаються кінцями відрізка».

3. Виділіть слово «відрізок», двічі клацнувши на ньому лівою кнопкою миші. Зніміть виділення.

4. Виділіть текст, утримуючи ліву кнопку миші. За допомогою контекстного меню скопіюйте його в буфер обміну та вставте у новий абзац.

5. Виділіть другий абзац, тричі клацнувши на ньому лівою кнопкою миші. Зніміть виділення.

6. Виділіть текст, натиснувши Ctrl + A. Зніміть виділення.

7. Виділіть два абзаци за допомогою клавіш Shift і клавіш управління курсором та перетягніть їх, утримуючи клавішу Ctrl.

8. Виділить текст у зручний для вас спосіб. За допомогою кнопки на панелі інструментів Стандартна → Зберегти скопіюйте його в буфер обміну сполученням клавіш Ctrl + С та вставте його в абзац.

9. Скопіюйте текст до буфера обміну зручним для вас спосбом.

10. Відкрийте у цьому вікні новий документ та вставте фрагмент із буфера обміну за допомогою клавіш Ctrl + V.

11. За допомогою автоматичної заміни в новому документі замініть слово «відрізок» на «відрізочок» (Правка → Знайти → Замінити, заповнити відповідні поля).

12. Збережіть створені документи у папку Фрагмент на диску С: під ім’ям «Відрізок» та «Відрізочок».

13. Доповніть речення (вид роботи — у зошитах або за комп’ютерами — учитель обирає самостійно):

• Щоб увести дефіс, треба ...

• Щоб увести тире, треба ...

• Між словами треба робити ... пробілів.

• Щоб перейти на новий рядок, треба ...

• Розділові знаки треба ставити ...

• Закривати дужки або лапки треба ...

8.   Контроль і самоперевірка знань

Аналіз практичної роботи.

Учні розбирають п. 8 практичної роботи з учителем, здають зошити для практичних робіт на перевірку.

9.   Підбиття підсумків уроку

Вправа «Напиши, передай наступному».

Учитель пише у верхній частині аркуша тему уроку. Учні по черзі пишуть пов’язане з темою слово чи словосполучення і передають аркуш наступному. Відповіді не повинні повторюватися, але їх можна виправляти.

Наприкінці виконання вправи вчитель зачитує записи учнів і робить підсумок уроку.

10. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник___________________________________________________________________

Робочий зошит ______________________________________________________________

Додаткове завдання __________________________________________________________

____________________________________________________________

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Текстові фрагменти та операції над ними. Практична робота № 9 «Робота з текстовими фрагментами»", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід