Типи зв’язків у таблицях. Практична робота № 7. Робота з об’єктами бази даних у середовищі СУБД
 

Урок № 20        

Типи зв’язків у таблицях. Практична робота № 7. Робота з об’єктами 

бази даних у середовищі СУБД

Мета уроку:   розповісти про типи зв’язків у таблицях та способи їх створення, продемонструвати встановлення зв’язків між таблицями за множинністю та повнотою; закріпити навички створення таблиць та виконання простих операцій з об’єктами бази даних у середовищі СУБД.

Очікувані результати: учні повинні знати поняття таблиці, поля, запису; поняття ключа; поняття зв’язків між таблицями за множинністю та повнотою; способи створення таблиць; способи створення зв’язків; типи даних в середовищі СУБД; учні повинні вміти створювати таблиці в середовищі СУБД; застосовувати Майстри для створення таблиць; вводити дані у табли­ці, дотримуючись обмежень, що накладаються структурою бази даних.

Обладнання: ПК, підручники, картки з практичними завданнями.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу, формування вмінь та навичок.

1. Організаційний момент

1.1. Привітання вчителя й учнів, організація уваги.

1.2. Перевірка наявності робочих зошитів, підручників тощо. Повідомлення теми та мети уроку.

1.3. Бесіда щодо правил техніки безпеки та роботи учнів у комп’ютерному класі (файл D9.doc).

2. Перевірка домашнього завдання

Учні разом з учителем на прикладі домашнього завдання одного з учнів обговорюють практичні завдання домашньої роботи, відповідають на запитання підручника.

3. Мотивація навчальної діяльності

Проблемна ситуація.

Учитель відкриває одну з баз даних Бібліотека, створених учнями вдома, та звертає увагу на поле Жанр таблиці Автори, в якій повторюються ті самі слова. Учням пропонується поміркувати над тим, як прискорити введення даних, що повторюються. Після пропозицій учнів учитель повідомляє, що в таких випадках для зручності використовують Майстер підстановок.

4. Актуалізація опорних знань

Експрес-контроль.

1.   Учні виконують самостійну роботу № 15 [11] або роботу, запропоновану даним посібником (файл Z_20.doc).

2.   Вчитель називає правильні відповіді, учні обмінюються роботами і звіряють відповіді.

Запитання № 1–9 — 1 бал, № 10 — 3 бали (відповіді — у файлі V1_20.doc).

5. Вивчення нового матеріалу

Лекція вчителя з демонстрацією дій

План лекції

1.       Зв’язки між таблицями.


2.       Встановлення зв’язків за допомогою Майстра підстановок та способом створення зв’язків.


3.       Приклад використання Майстра підстановок.


4.       Типи зв’язків: відношення «один — до багатьох», «багато — до багатьох» і «один — до одного».


5.       Визначення типів зв’язків (учні на прикладі бази даних «Бібліотека» разом з учителем визначають типи зв’язків).


6.       Редагування зв’язків.


Для забезпечення доступу до даних в усіх таблицях реляційної бази даних між ними необхідно встановити зв’язки. Їх можна налагодити за допомогою Майстра підстановок та способом створення зв’язків (кнопка панелі інструментів Схема данных (Схема даних) (рис. 20.1).

Кроки Майстра підстановок

№ з/п

Крок

1

Оберіть тип даних Майстер підстановок

2

У вікні першого кроку Майстра підстановок встановіть перемикач у потрібне положення

3

Объект «Столбец подстановок» будет использовать значение из таблицы или запроса (Об’єкт «Стовпець підстановок» буде використовувати значення з таблиці або запиту)

Будет введен фиксированный набор значений (Буде введено фіксований набір значень)

4

Оберіть рядок з потрібною таблицею та поля, значення яких будуть виводитись у вигляді списку під час заповнення поля, для якого створюється стовпець підстановок

Уведіть список значень

5

Встановіть прапорець в полі Скрыть (Сховати) ключовий стовпець

 

6

Надайте підпис для стовпця підстановок

7

У результаті виконання цих операцій автоматично буде створено зв’язок між таблицями

 

 

Після створення таблиць в базі даних MS Access необхідно обрати спосіб, яким MS Access буде поєднувати дані з них. Після визначення зв’язків між таблицями вже можна буде створювати запити, форми і звіти для одночасного відображення відомостей із декількох таблиць (рис. 20.2).

Зв’язок між таблицями встановлює відношення між однаковими значеннями в ключових полях.

Традиційно між таблицями встановлюються три типи зв’язків: відношення «один — до багатьох», «багато — до багатьох» і «один — до одного».

Відношення «один — до багатьох» — найпоширеніший тип зв’язку між таблицями, в якому кожному запису в таблиці A можуть відповідати кілька записів у таблиці B, але запис у таблиці B не може мати більше одного відповідника в таблиці A.

При відношенні «багато — до багатьох» одному запису в таблиці A можуть відповідати кілька записів у таблиці B, а одному запису в таблиці B — кілька записів у таблиці A. Цей тип зв’язку можливий лише за допомогою третьої (сполучної) таблиці, первинний ключ якої складається з двох полів, що є зовнішніми ключами таблиць A і B. Відношення «багато — до багатьох» за своєю суттю відображає два відношення «один — до багатьох» із третьою таблицею.

При відношенні «один — до одного» запис у таблиці A може мати не більше одного зв’язаного запису в таблиці B і навпаки. Відношення цього типу використовуються не дуже часто, оскільки велика частина відомостей, пов’язаних таким чином, може бути поміщена в одну таблицю. Відношення «один — до одного» може використовуватися для поділу дуже широких таблиць, для відділення частини таблиці з метою захисту, а також для збереження інформації, що належить до підмножини записів у головній таблиці

 

Редагування зв’язків

Якщо необхідно переглянути чи змінити властивості зв’язку, треба двічі клацнути на ньому.

Для видалення зв’язку треба клацнути на ньому та натиснути клавішу Delete.

Якщо потрібно змінити структуру таблиці, клацніть на таблиці правою клавішею миші й виберіть команду Конструктор таблиці.

Зауваження. Якщо перетягнути поле, що не є ключовим і не має унікального індексу, на інше поле, що також не є ключовим і не має унікального індексу, створюється невизначене відношення. У запитах, що містять таблиці з невизначеним відношенням, MS Access за замовчуванням відображає лінію об’єднання між таблицями. Але умови цілісності даних при цьому не накладаються, і відсутня гарантія унікальності записів у кожній із таблиць.

 

6. Закріплення знань

Фронтальне опитування.

Запитання для опитування (відповіді — у файлі V2_20.doc)

1.   Які існують способи встановлення зв’язків між таблицями?

2.   Назвіть способи використання Майстра підстановок.

3.   Які типи зв’язків між таблицями підтримує MS Access?

4.   Які дії належать до редагування зв’язків?

5.   Які дії належать до редагування структури таблиці?

7. Застосування отриманих знань

Практична робота № 7

Робота з об’єктами бази даних в середовищі СУБД

Мета: відпрацювати навички створення таблиць у середовищі СУБД; навчити встановлювати зв’язки між таблицями способом Майстра підстановок та способом створення зв’язків.

Залежно від рівня підготовленості учнів автори даного посібника пропонують дві практичні роботи: «Робота з готовою базою даних» (для учнів, рівень навичок яких недостатньо високий) і «Створення нової бази даних».

Хід роботи

Варіант 1

Робота з готовою базою даних

1.                     Відкрийте базу даних «Спортивні секції» (шлях вказує учитель).


2.                     Перегляньте таблиці цієї бази у режимі таблиці.


3.                     Перейдіть у режим Конструктора, перегляньте типи полів та заповніть таблицю 20.1.


Таблиця 20.1

Структури таблиць бази даних «Спортивні секції»

Структура таблиці «Спортсмени»

Поле

Тип поля

Властивості

Код спортсмена

 

 

П. І. Б.

 

 

Дата народження

 

 

Стать

 

 

Код виду спорту

 

 

Структура таблиці «Вид спорту»

Код виду спорту

 

 

Вид спорту

 

 

Структура таблиці «Тренери»

Код тренера

 

 

П. І. Б.

 

 

Код виду спорту

 

 

4.                     Встановіть зв’язки між таблицями «Тренери» та «Спортсмени» (кнопка панелі інструментів Схема данных (Схема даних), додайте до схеми таблиці бази даних «Спортивні секції»), перетягніть однойменні поля з однієї таблиці до другої. У вікні Изменение связей (Зміна зв’язків), що з’явилось, визначте тип зв’язку. Поясніть, чи збереже база даних цілісність при такому зв’язку?


5.                     Збережіть базу даних під ім’ям «Спорт_Прізвище» на диску в місці, яке вкаже вчитель.


Варіант 2

Створення нової бази даних

1.      Завантажте СУБД MS Access.


2.      Оберіть режим створення бази даних «Спортивні секції» та збережіть файл бази даних у місці, що вкаже вчитель.


3.      У режимі Таблиця (кнопка вікна бази даних Створити таблицю шляхом уведення даних) створіть таблицю «Вид спорту» за зразком (рис. 20.3).


4.      У режимі Конструктора встановіть ключове поле (залиште курсор на назві поля та натисніть позначку Ключевое поле (Ключове поле) панелі інструментів), перевірте типи полів, що встановила програма СУБД MS Access.


Вид спорту

Код виду спорту

Вид спорту

Бд

Бадмінтон

Гм

Гімнастика

ЛА

Легка атлетика

Пл

Плавання

Тн

Теніс

Фт

Футбол

Рис. 20.3. Вид спорту

5.      У режимі Таблиця створіть таблицю «Тренери» за зразком (рис. 20.4) (кнопка вікна бази даних Створити таблицю шляхом уведення даних).


6.      У режимі Конструктора встановіть ключове поле «Код тренера», перевірте типи полів, що встановила програма СУБД MS Access.


7.      У режимі Конструктора створіть таблицю «Спортсмени» за зразком (рис. 20.5) (кнопка вікна бази даних Створити таблицю в режимі Конструктора). Поле «Стать» створіть за допомогою Майстра підстановок з фіксованого набору значень, поле «Код виду спорту» — за допомогою Майстра підстановок, який буде використовувати таблицю «Види спорту». Для поля «Код спортсмена» створіть маску введення Код.


8.      Заповніть у зошитах для практичних робіт таблицю «Структура таблиці «Спортсмени» (табл. 20.2).


Таблиця 20.2

Структура таблиці «Спортсмени»

Поле

Тип поля

Властивості

Код спортсмена

 

 

П. І. Б.

 

 

Дата народження

 

 

Стать

 

 

Код виду спорту

 

 

9. Встановіть зв’язки між таблицями «Тренери» та «Спортсмени» (кнопка панелі інструментів Схема данных (Схема даних) → додайте до схеми таблиці бази даних «Спортивні секції») → перетягніть однойменні поля з однієї таблиці до другої. У вікні Изменение связей (Зміна зв’язків), що з’явилось, визначте тип зв’язку. Поясніть, чи збереже база даних цілісність при такому зв’язку.

10. Закрийте базу даних.

 

Практична робота № 7. Робота з об’єктами бази даних в сере­довищі СУБД

 

8. Підбиття підсумків уроку

Учні разом з учителем обговорюють встановлені зв’язки бази даних Спортивні секції та зв’язки, які можна було в ній встановити. З’ясовують, чому при додаванні таблиць до схеми даних деякі таблиці вже були поєднані. (Файл для прикладу Sport.mdb у папці Додатки.)

Учні здають зошити для практичних робіт на перевірку.

9. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

Підручник __________________________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________________________

Додаткове завдання. Встановіть зв’язки між таблицями бази даних Бібліотека за допомогою Майстра підстановок та Схеми даних.         

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Типи зв’язків у таблицях. Практична робота № 7. Робота з об’єктами бази даних у середовищі СУБД", із категорії "Інформатика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід