ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЯВИЩ»
 
УРОК № 19
ТЕМА.   ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «ДОСЛІДЖЕННЯ 
ФІЗИЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЯВИЩ».
  Мета:  закріпити знання про фізичні та хімічні явища, ознаки хімічних реакцій на конкрет -них прикладах; продовжити формувати навички роботи із хімічними речовинами 
та лабораторним обладнанням; перевірити знання про дотримання правил техніки 
безпеки під час проведення роботи.
 Обладнання та метеріали: штатив із пробірками, нагрівач, тримач для пробірок, сір-ники, шпатель (ложка), скляна паличка, чашка порцелянова, мідний купорос 
(CuSO
4
•5H
2
O), залізо — ошурки (Fe), або залізний цвях (скріпки, кнопки), вода.
 Базові поняття та терміни: фізичні властивості, хімічні властивості, ознаки та умови пере -бігу хімічних реакцій.
 Тип  уроку:   урок закріплення знань, практична робота.
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП. 
Повідомлення  вчителем  теми  уроку,  пояснення  плану  про-ведення  практичної  роботи  та  оформлення  результатів  роботи.
  ІІ.   АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ. 
  ; Повторення правил техніки безпеки під час проведення практичної роботи.
1.   Яких  правил  техніки  безпеки  слід  дотримуватися  під  час  на -грівання  хімічних  речовин? (Пробірку  закріплювати  у  верх -ній  частині  пробіркотримача;  рівномірно  прогрівати  спо -чатку  усю  пробірку,  а  потім  тільки  ту  її  частину,  в  якій 
міститься  речовина;  гарячу  пробірку  не  можна  виймати  із 
пробіркотримача;  для  її  охолодження  можна  використати 
керамічну  або  металеву  підставку). 
2.   Чому  при  нагріванні  пробірки  необхідно  прогрівати  її  всю? 
(Щоб  уникнути  перегрівання  рідини,  краплі  якої  можуть  по-трапити  на  перегріте  скло,  тому  пробірка  може  тріснути).
3.   У  якому  випадку  рідина  закипить  швидше:  коли  полум’я 
«обіймає»  всю  посудину  чи  коли  дно  посудини  перебуває 
у   верхній  частині  полум’я?  Відповідь  обґрунтуйте. (Нагрі-вати  речовину  потрібно  у  верхній  частині  полум’я,  бо  тем-пература  там  найвища) . 
4.   У  який  бік  слід  направляти  отвір  пробірки,  в  якій  нагріваємо 
рідину? (Від  себе  і  від  тих,  хто  працює  поруч) . 
5.   Чому  не  можна  ставити  пробірку  у  пластмасовий  штатив? 
(Штатив  може  розплавитися). 
6.   Яких  правил  слід  дотримуватися  при  роботі  з  хімічними  ре -човинами?  (Не  можна  брати  речовини  руками,  пробувати 
на  смак,  нюхати  обережно,  для  дослідів  брати  лише  в  тих 
кількостях,  які  зазначені  в  інструкції). 
7.   Поясніть  ваші  дії,  якщо  на  шкіру  потрапила  хімічна  речови -на?  (Змити  великою  кількість  проточної  води). 
  ; Бесіда за питаннями. 
1.   Що  ми  називаємо  фізичним  явищем? (Під  час  перебігу  якого 
речовина  залишається  незмінною). 
2.   Назвіть  ознаки,  що  супроводжують  хімічні  явища? (Зміна 
забарвлення,  поява  осаду,  виділення  газу,  виділення  чи  по -глинання  теплоти,  зміна  запаху,  поява  полум’я). 
3.   Що  відбувається  з  речовинами  під  час  хімічної  реакції? (Їх 
перетворення). 
  ІІІ.  ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ. 
Опис  роботи  наведено  у  зошитах  для  практичних  та  лабора -торних  робіт  та  у  підручнику  (Попель  П.  П.,  Криля  Л.  С.  с.  83–84)
У  ході  практичної  роботи  учні  виконують  такі  досліди.
Дослід № 1
Інструкція  до  виконання
1.   За  допомогою  ложки  (шпателя)  покладіть  трохи  кристаликів 
мідного  купоросу  у  пробірку.  Добавте  2  мл  води  (шар  у  2–3 
см).  Перемішайте  вміст  пробірки  скляною  паличкою  до  по -вного  розчинення  речовини.
Опишіть  спостереження:
а)   чи  відбулося  перетворення  мідного  купоросу  на  іншу  ре-човину? (Ні);
б)   фізичним  чи  хімічним  є  це  перетворення? (Фізичним) .
2.   Половину  розчину  перелийте  у  порцелянову  чашку.  Запаліть 
нагрівач.  Візьміть  чашку  пробіркотримачем  за  верхню  части-ну  і  обережно  нагрівайте  полум’ям  до  виділення  із  розчину 
перших  кристаликів  речовини. 
Опишіть  спостереження:
а)   порівняйте,  утворені  кристали  з  мідним  купоросом  за  ко-льором.  Чи  утворилася  нова  речовина?  (Ні);
б)   фізичним  чи  хімічним  є  процес?  (Фізичним) .
3.   Випарте  розчин  досуха  і  продовжуйте  нагрівати  твердий  за -лишок  до  появи  змін.
Опишіть  спостереження:
фізичним  чи  хімічним  є  цей  процес?  (Хімічним) .
Дослід № 2
Інструкція  до  виконання
1.   У  пробірку  із  другою  частиною  розчину  добавте  кілька  заліз -них  ошурків  або  внесіть  залізний  цвях.  Перемішайте  скля -ною  паличкою.
Опишіть  спостереження:
а)   Якого  кольору  набуває  поверхня  заліза? (Червонуватого).
б)   Який  метал  має  такий  колір? (Мідь).
в)   Чи  змінюється  забарвлення  розчину?  (Так) .
2.   Вміст  пробірки  періодично  перемішуйте  скляною  паличкою 
до  повної  зміни  кольору  розчину.  Повільно  переливайте  роз -чин  у  порцелянову  чашку  (тверді  речовини  мають  залишити -ся  у  пробірці).  Обережно  випарте  розчин  досуха.
Опишіть  спостереження: 
а)   Який  колір  твердого  залишку?
б)   Чи  відбулося  хімічне  явище  під  час  виконання  досліду? 
  VІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
1.   Попель П. П., Крикля Л. С. Повторити § 13. Завдання 104 (усно).
2.   Підготувати випереджувальне завдання «Значення закону збережен-ня маси речовини у хімії».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 «ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ ТА ХІМІЧНИХ ЯВИЩ»", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід