Практична робота № 4 «Властивості оцтової кислоти».
 
Урок 46 
Тема. Практична робота № 4 «Властивості оцтової 
кислоти». 
Мета: дослідити фізичні та хімічні властивості оцтової кисло ­ 
ти, закріпити знання про карбонові кислоти на прикла ­ 
ді оцтової кислоти, повторити реакції йонного обміну; 
формувати навички спостерігати і робити висновки. 
Матеріали: безводний натрій ацетат, порошок магнію, магній 
оксид, натрій карбонат, розчини сульфатної (10%­ї), 
оцтової кислот, натрій або калій гідроксиду, лакмусу. 
обладнання: штатив із пробірками, пробіркотримач, шпатель, пі­ 
петка, пальник. 
Базові поняття 
та терміни: 
карбонові кислоти, карбоксильна група, оцтова кис ­ 
лота. 
Тип уроку: урок­практикум. 
Методи 
навчання: словесні, репродуктивні, дослідницькі, практичні. 
структура уроку 
I. Організаційний етап ................................. 6 хв 
II. Актуалізація опорних знань ........................... 5 хв 
III. Проведення практичної роботи........................ 30 хв 
IV. Підбиття підсумків уроку ............................. 3 хв 
V. Домашнє завдання ...................................1 хв 
хід уроку 
I. о рганізаційний етап 
Привітання. Інструктаж з проведення практичної роботи і правил тех -ніки безпеки. 
Учитель повідомляє тему практичної роботи, просить учнів сформу -лювати мету практичної роботи, а також пояснює принципи оформлення 
результатів практичної роботи в зошитах. 
II. Актуалізація опорних знань 
Бесіда 
1. Які хімічні властивості мають карбонові кислоти? 
2. З яким речовинами реагує оцтова кислота? 
3. Які хімічні властивості карбонових кислот є спільними з властивос -тями неорганічних кислот? 
4. Назвіть фізичні властивості оцтової кислоти. 
5. Як можна отримати оцтову кислоту? 
6. Які ви знаєте правила техніки безпеки при роботі з кислотами? 
III. Проведення практичної роботи 
Дослід 1. Помістіть у пробірку півшпателя безводного натрій ацетату 
та додайте декілька крапель 10%-ї сульфатної кислоти так, щоб вона змо -чила сіль. Нагрійте пробірку на спиртовому пальнику протягом 1–2 хвилин, 
дотримуючи правил техніки безпеки. Зробіть висновок про перебіг реакції 
за зміною запаху в пробірці. Складіть рівняння реакції. 
Дослід 2 . Налийте у дві пробірки по 1 мл розчину оцтової кислоти. До пер -шої пробірки додайте декілька крапель розчину лакмусу, а потім нейтралізуйте 
кислоту розчином лугу. До другої пробірки насипте трохи порошку магнію. 
За якими ознаками можна робити висновок про перебіг реакції в обох випад -ках? Складіть рівняння реакцій у молекулярному та йонному вигляді. 
Дослід 3. Налийте у дві пробірки по 1 мл розчину оцтової кислоти. До 
однієї пробірки додайте трохи магній оксиду, а до другої — натрій карбона -ту. За якими ознаками можна судити про перебіг реакції в обох випадках? 
Складіть рівняння реакцій у молекулярному і йонному вигляді. 
Учні описують результати роботи, складають рівняння реакцій, роблять 
висновки. 
IV. Підбиття підсумків уроку 
V. Домашнє завдання 
Підготувати стислі повідомлення про особливості окремих представ-ників карбонових кислот.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Практична робота № 4 «Властивості оцтової кислоти».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід