ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «ДОБУВАННЯ КИСНЮ В ЛАБОРАТОРІЇ ТА ВИВЧЕННЯ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ».
 
УРОК № 27
ТЕМА.   ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «ДОБУВАННЯ 
КИСНЮ В ЛАБОРАТОРІЇ ТА ВИВЧЕННЯ ЙОГО 
ВЛАСТИВОСТЕЙ».
  Мета:  виробляти навички добування кисню лабораторними методами, збирання його 
методом витіснення повітря та витісненням води; дослідити властивості кисню; 
продовжувати формувати навички виконання практичної роботи й поводження 
з  лабораторним обладнанням.
 Обладнання:  лабораторний штатив, нагрівальний прилад, штатив з пробірками, сухі пробірки 
з  газовивідними трубками, хімічна склянка з кришкою для збирання кисню, ти-гельні щипці, кристалізатор з водою, вата, довга скіпка, шпатель чи ложечка.
 Матеріали:  кристалічний калій перманганат, вугілля, вапняна вода. Базові поняття та терміни: 
кисень, фізичні та хімічні властивості, реакція розкладу, реакція сполучення.
 Тип  уроку:   урок закріплення знань, практична робота. 
Перебіг уроку
  І.   ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП. 
Повідомлення  вчителем  теми  уроку,  пояснення  плану  про-ведення  практичної  роботи.
Повторення  правил  техніки  безпеки  під  час  проведення  хі -мічного  експерименту.
  ІІ.   ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
  ІІІ.  АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ.
  ; Бесіда за питаннями.
1.   Які  фізичні  властивості  притаманні  кисню? (Це  газ,  без  ко -льору,  без  смаку,  без  запаху,  малорозчинний  у  воді).
2.   У  який  спосіб  можна  зібрати  кисень?  На  яких  фізичних 
властивостях  це  ґрунтується? (Витісненням  повітря,  бо  він 
важчий  за  повітря  та  витісненням  води).
3.   Поміркуйте!  Чому,  на  вашу  думку,  потрібно  перевіряти  по -вноту  заповнення  посудини  киснем  при  методі  збирання  ви -тісненням  повітря  і  не  обов’язково  при  використанні  методу 
витіснення  води?  (У  воді  кисень  малорозчинний,  а  за  повітря 
він  важчий  усього  на  1,1  рази) . 
4.   Яким  способом  можна  довести  наявність  чистого  кисню  в  по -судині?  (Піднести  до  посудини  скіпку,  що  жевріє,  у  чистому 
кисні  вона  яскраво  загоряється).
  ІV.  ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ.
Для  виконання  практичної  роботи  учні  використовують  зо -шит  для  лабораторних  та  практичних  робіт.  Можна  скористатися 
описом  роботи  у  підручнику.
У  ході  практичної  роботи  учні  виконують  такі  досліди.
Дослід № 1 
Тема:   добування  кисню  розкладом  калій  перманганату  та  зби -рання  його  витісненням  повітря. 
Інструкція  виконання
  Зберіть  прилад  для  отримання  кисню.  У  пробірку  помістіть 
2–3  г  перманганату,  недалеко  від  отвору  покладіть  вати,  щоб  твер -да  речовина  залишалася  у  пробірці  та  щільно  закрийте  її  гумовим 
корком  з  газовивідною  трубкою.  Другий  кінець  газовивідної  трубки 
опустіть  в  іншу  пробірку  або  хімічну  склянку,  щоб  він  торкався 
дна.  Посудину  для  збирання  кисню  прикрийте  шматком  картону, 
в  якому  вирізано  отвір  для  газовивідної  трубки. 
Запаліть  нагрівальний  прилад,  прогрійте  пробірку  по  всій  до-вжині  та  почніть  прогрівати  пробірку  в  тому  місці,  де  міститься 
калій  перманганат.
Вчитель звертає увагу, що для перевірки повноти заповнення посудини 
газом потрібно піднести жевріючу скіпку лише до її краю, щоб не 
витратити добутий кисень. 
Дослід № 2 
Тема:   дослідження  горіння  вуглинки  на  повітрі  та  в  кисні
Інструкція  виконання
У  ложку  для  спалювання  речовин  покладіть  вугілля,  нагрійте 
його  в  полум’ї  спиртівки  та  внесіть  в  пробірку  з  киснем. 
Учні  доводять  наявність  вуглекислого  газу  —  продукту  го -ріння  вугілля  у  кисні.  Пояснюють,  про  що  свідчать  зміни,  яких 
зазнала  вапняна  вода.  Складають  звіт  про  виконану  роботу.
Записують  рівняння  реакції  дослідів  №  1  і  №  2.
  V.   ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ. 
Попель П. П., Крикля Л. С. Повторити § 16–18. 
  ; Дослідницька лабораторія «Застосування кисню».
Додаткова інформація до уроку
Практична робота № 3
Тема.   Одержання  кисню  в  лабораторії  та  вивчення  його  влас-тивостей.
1.   Пригадайте  фізичні  та  хімічні  властивості  кисню.
2.   З  яких  речовин  отримують  кисень  у  лабораторії?
3.   Якого  типу  реакції  лежать  в  основі  добування  кисню  в  лабо -раторії?
4.   Напишіть  рівняння  реакції  термічного  розкладу  калій  пер -манганату.
5.   Який  лабораторний  посуд  і  які  прилади  необхідні,  щоб  отри -мати  кисень?
6.   Пригадайте  прийоми  поводження  з  лабораторним  обладнан -ням,  посудом  і  нагрівними  приладами.
7.   Складіть  прилад  для  отримання  кисню.
8.   Як  перевірити  прилад  на  герметичність?
9.   З  якою  метою  біля  корка  слід  класти  пухкий  жмутик  вати?
10.  Чому  вата  не  повинна  торкатися  калій  перманганату?
11.  Якими  способами  можна  зібрати  кисень  в  лабораторії?
12.  На  якій  властивості  кисню  ґрунтується  спосіб  збирання  його 
методом  витіснення  повітря?
13.  Про  яку  властивість  кисню  свідчить  спосіб  збирання  методом 
витіснення  води?
14.  Як  правильно  нагрівати  пробірку?
15.  Чим  перевіряють  повноту  заповнення  склянки  киснем?
16.  Зробіть  висновок  про  фізичні  та  хімічні  властивості  кисню.
17.  Чому  розжарена  вуглина  неоднаково  поводиться  на  повітрі 
і  в  кисні.
18.  Як  правильно  загасити  спиртівку?
19.  Які  знання  про  добування  кисню  та  його  властивості,  умови 
виникнення  та  припинення  горіння  треба  мати,  щоб  виконати 
цю  практичну  роботу?
20.  Наскільки  активною  речовиною  є  кисень  та  в  чому  це  ви-являється?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ТЕМА. ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 «ДОБУВАННЯ КИСНЮ В ЛАБОРАТОРІЇ ТА ВИВЧЕННЯ ЙОГО ВЛАСТИВОСТЕЙ».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід