Тематичне оцінювання з теми «органічні сполуки».
 


Урок 61
  Тема. Тематичне оцінювання з   теми «органічні сполуки».
Мета: визначити рівень навчальних досягнень учнів за   те­
мою «Оксигено­ і   нітрогеновмісні органічні сполуки»; 
виявити труднощі в  засвоєнні навчального матеріалу 
та  шляхи їх подолання; розвивати вміння застосову­
вати свої знання на практиці.
обладнання: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менде­
лєєва.
Базові поняття 
та  терміни:
будова органічних речовин, гомологи, насичені й  не­
насичені сполуки, полімери, спирти, кислоти, жири, 
вуглеводи, поліпептиди.
Тип уроку: урок корекції і   контролю знань.
Методи 
навчання: методи контролю.
структура уроку
I. Організаційний етап ................................. 2 хв
II. Перевірка знань ....................................40 хв
III. Домашнє завдання ...................................1 хв
IV. Підбиття підсумків уроку ............................. 2 хв
хід уроку
I.   о рганізаційний етап
Після привітання та ознайомлення учнів із текстом контрольної роботи
проводиться інструктаж щодо виконання роботи та її оформлення.
II.  Перевірка знань
Контрольнаf робота f f
орієнтовні завдання для контрольної роботи
1. Визначте хімічну формулу сполуки, що зображена на рисунку, та об-числіть її молярну масу.
C H
2
C H C
C H
3
O
O H
NH
2
2. Опишіть фізичні властивості білків.
3. Допишіть рівняння реакцій, що доводять амфотерні властивості
амінооцтової кислоти.
305
а) C H
2
C O O H NH
2
+ Na O H
б) C H
2
C O O H NH
2
+ HCl
4. Складіть рівняння реакцій: а) горіння метанолу; б) взаємодії оцтової
кислоти з натрій карбонатом.
5. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійсни -ти такі перетворення: етилен → етан → хлоретан → етанол →
→ оцтова кислота → етиловий естер оцтової кислоти.
6. Обчисліть об’єм кисню, що необхідний для повного згоряння етанолу
масою 9,2 г.
7. При гідролізі трипептиду масою 46,1 г в присутності NaOH утвори-лася сіль тільки однієї амінокислоти масою 66,6 г. Визначте будову
трипептиду.
III.   Домашнє завдання
Підготувати повідомлення про взаємозв’язок хімії з іншими науками.
IV.  Підбиття підсумків уроку
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематичне оцінювання з теми «органічні сполуки».", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід