УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО КИСЕНЬ.
 
УРОК № 29
ТЕМА.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
ПРО КИСЕНЬ.
Мета:  узагальнити та систематизувати знання учнів з теми «Прості речовини. Метали 
і  неметали»; підвищити рівень засвоєння матеріалу; закріпити уміння та навички 
складання формул сполук та написання рівнянь хімічних реакцій, розв’язування 
розрахункових задач.
Обладнання та матеріали:періодична система хімічних елементів Д. Менделєєва
Базові поняття та терміни:кисень, Оксиген, валентність, реакція розкладу, реакція спо-лучення, оксиди, горіння, окислення.
Методи та прийоми. Словесні:усне опитування; практичні: робота з роздатковим матеріалом.
Перебіг уроку
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ.
Привітання,  перевірка  готовності  учнів  до  уроку.
ІІ.  ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
Учитель  перевіряє  виконання  письмового  завдання.
Учні  зачитують  створену  рекламу  «Кисень  —  життєдайна 
речовина».
ІІІ.  УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ.
;Розминка («Мікрофон»).
1.  Який  елемент  утворює  просту  речовину  кисень? (Оксиген).
2.  Назвіть  хімічну  формулу  кисню? (О2).
3.  Опишіть  фізичні  властивості  кисню?  (За  стандартних 
умов —  безбарвний  газ,  без  смаку  та  запаху,  важчий  за  по-вітря,  малорозчинний  у  воді).
4.  Які  способи  добування  кисню  вам  відомі? (Витісненням  по-вітря  та  витісненням  води). 
5.  Як практично перевірити наявність кисню? (Тліючою скіпкою).
6.  Як називають реакції взаємодії речовин з киснем? (Окисленням).
7.  Порівняйте, чим відрізняються реакції горіння та окислення? 
(Під  час  горіння  виділяється  велика  кількість  теплоти  та 
з’являється  полум’я.  Окислення  відбувається  повільно  та 
може  не  супроводжуватися  полум’ям). 
8.  Як  називаються  сполуки  елементів  з  Оксигеном? (Оксиди). 
9.  Чому,  на  вашу  думку,  повітря  підтримує  життя? (Повітря 
містить  21%  кисню). 
10.  З  якою  швидкістю  горять  речовини  в  кисні  і  на  повітрі?
(У  кисні  речовини  горять  краще,  бо  він  підтримує  горіння).
11.  Які умови виникнення та припинення горіння. (Нагрівання речо-вини до температури займання та наявність кисню (повітря)).
12.  Назвіть  засоби  запобігання  пожежі  та  її  гасіння. (Правильне 
поводження  з  вогненебезпечними  та  горючими  речовинами. 
Вогонь можна засипати піском, накрити цупкою тканиною, 
залити  водою  або  піною).
;Логічно-ланцюжковий диктант.
Учням  роздають  картки,  вони  повинні  скласти  логічні  лан-цюжки.
Варіант №1
Формула сполуки
Валентність 
хімічного елементу
Назва оксиду
Al2O3 ? ?
? ? Карбон(ІІ) оксид
SO3 ? Сульфур(VІ) Оксид
? P(V) ?
Варіант №2
Формула сполуки
Валентність 
хімічного елементу
Назва оксиду
? Ca(II) Кальцій оксид
Cr2O3 ? ?
? ? Карбон(IV) оксид
? Сl(VII) ?
;Робота в парах. 
Na2O
CaO CO
O2
SO2 Cl2O7
ZnO
MgO
NO P2O5
O2
FeO K2O
CO2
Учні записують рівняння реакції взаємодії кисню з простими речовинами
;Тестова перевірка знань учнів (додаток). 
VІ.  ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Повторити § 16–20.
Підготувати завдання до наступного уроку.
Клас поділяють на 3 групи: «Мандрівники в минуле», «Дослідники», 
«Журналісти», кожна із груп отримує відповідні завдання та готує 
проекти. 
Творче завдання. Складіть кросворд, відповівши на дані запитання.
По  горизонталі:
1.  Газ,  утворений  двома  атомами  Оксигену.
2.  Тип  реакції,  прикладом  якої  є  добування  кисню  з  води.
3.  Речовини,  які  складають  неживу  природу,  —  ...
4.  Процес  окислення  речовин  з  виділенням  тепла  та  світла.
5.  Природна  суміш,  що  складає  атмосферу.
По  вертикалі:
6.  Тип  реакції,  прикладом  якої  є  взаємодія  простих  речовин 
з киснем.
7.  Газ,  молекула  якого  складається  з  трьох  атомів  Оксигену.
8.  Природне  явище,  під  час  якого  найчастіше  утворюється  ре-човина,  що  є  алотропною  видозміною  Оксигену.
Відповіді:
1.  Кисень.  5.  Повітря.
2.  Розкладу.  6.  Сполучення.
3.  Неорганічні.  7.  Озон.
4.  Горіння.  8.  Гроза.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ ПРО КИСЕНЬ.", із категорії "Хімія", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід