ОБРАЗ КНЯЗЯ ІГОРЯ У ПОЕМІ «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»
 

ОБРАЗ КНЯЗЯ ІГОРЯ У ПОЕМІ «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»

«Лучче ж би потятим бути,

аніж полоненим бути»

«Слово...»

Кожний народ має свої погляди на моральні якості людини. Ці по_

гляди передаються з покоління в покоління, шліфуються і збагачуються.

Одним із найбільших скарбів українського народу є середньовічна по_

ема «Слово о полку Ігоревім». Наш народ може пишатися своїми літера_

турними і мистецькими традиціями, адже «Слово...» — це єдина пам’ят_

ка Київської Русі, яка здобула всесвітню славу.

З поеми ми дізнаємося про життя українського народу в сиву давни_

ну, про його героїчну боротьбу із зовнішніми ворогами і внутрішніми

феодальними чварами. У творі невідомий автор змалював героїчних за_

хисників Руської землі, які в ХІІ столітті вели боротьбу з половцями.

Автор із любов’ю зобразив наших героїчних предків. Перед нами ви_

разно виростають мужні постаті, які однаково впевнено тримали в руках

спис і рало. Як же треба було любити рідну землю і її народ, щоб створи_

ти такі образи!

Серед усіх персонажів твору виразно виділяється хоробрий князь Ігор

Святославич. Читаючи твір, ми уявляємо його на чолі відважної дружи_

ни, яка вирушила у похід проти ворогів.

Новгород_Сіверський князь із перших рядків поеми постає перед нами

як патріот: він мужньо боронить рідну землю від найзапеклішого воро_

га — половців. Своїм найсвятішим обов’язком Ігор вважає захист бать_

ківщини. Він готовий віддати життя за її свободу:

«Сповнившись ратного духу,

він навів свої хоробрі полки

на землю Половецькую

за землю Руськую».

Князь Ігор — вірний син Руської землі. Потрапивши у полон, він не втра_

чає надії повернутись на батьківщину, навіть подумки долає перешкоди:

«Ігор спить,

Ігор не спить,

Ігор мислю поля мірить

од великого Дону

до малого Дінця».

Такими ж вірними патріотами рідної землі були і його воїни. Вони

готові віддати життя за честь батьківщини. Тому рішуче і відважно дві

доби б’ються вони з кочівниками.

Ігор — безстрашний і рішучий. Ці його риси найповніше розкриваються

перед початком походу на половців. Він не зважає на віщування природи,

а прагне досягти своєї мети. У бою Ігор поводиться як мужній і хоробрий

воїн. Моральною і фізичною силою князів Ігоря і Всеволода захоплюють_

ся і сам автор, і київський князь Святослав, який говорить: «Ваші хоробрі

серця в жорстокім харалузі сковані, а в смілості загартовані».

Благородство штовхає Ігоря на допомогу Всеволоду, адже князь ро_

зуміє, як потрібні в бою взаємодопомога і взаємовиручка: «Ігор полки

завертає, жаль бо йому милого брата Всеволода».

Але поряд із позитивними рисами Ігор має і вади. Честолюбство і не_

розсудливість стали причиною поразки. Адже він виступив у похід сам,

не порадившись ні з ким, навіть із київським князем. Самовпевненість

і нехтування попередженням природи дорого обійшлися руському

війську, про що у творі говориться так: «Ігоря хороброго полку — не вос_

кресити!» Отже, прославляючи мужність і патріотизм князя Ігоря, автор

засуджує його легковажність, честолюбство, підкреслюючи, що тільки

спільними зусиллями русичів можна подолати ворога.

Більше восьмисот років минуло з часу написання «Слова о полку Іго_

ревім», а воно живе і хвилює серця людей.

Після знайомства з образом Ігоря у мене з’явилося переконання у не_

поборності народу, який має таких мужніх захисників. Образ Ігоря близь_

кий мені своїм глибоким патріотизмом, відданістю рідній землі, незлам_

ністю і відвагою.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "ОБРАЗ КНЯЗЯ ІГОРЯ У ПОЕМІ «СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ»", із категорії "Повість Минулих літ", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід