Цивільно-правові договори
 
Урок 15
Тема.  Цивільно-правові договори
Мета: дати уявлення про договори, види цивільно-правових договорів; розвивати вміння пояснювати, що таке договір, називати види цивільно-правових договорів; аналізувати зразок типового договору щодо його предмета, сторін та змісту; формувати свідоме ставлення щодо необхідності дотримання умов цивільно-правових договорів.
Тип уроку: комбінований.
Форма проведення: захист проектів, рольова гра.
Обладнання: таблиці з попереднього уроку.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Актуалізація знань
1.  Фронтальне опитування щодо опанування понять.
2.  Захист проектів за темами:
1)  Ти і цивільно-правові відносини:
а)  право власності;
б)  цивільно правові договори;
в)  захист майнових та особистих немайнових прав;
г)  права споживачів;
д)  як успадкувати майно.
2.  Закони в житті твоєї сім’ї:
а)  сім’я та шлюб;
б)  особисті майнові та немайнові права членів сім’ї;
в)  захист прав дитини в сім’ї.
3.  Твої права у трудових відносинах:
а)  реалізація права на працю;
б)  трудовий договір;
в)  особливості праці неповнолітніх.
ІІІ. Вивичення нового матеріалу
Інтерактивна лекція
У ч и т е л ь.
Цивільно-правові відносини — це врегульовані нормами цивільного права майнові та особисті немайнові відносини.
У відношеннях,  які  регулюються  адміністративним  або кримінальним правом, учасники перебувають у нерівному становищі.  Одні  мають  повноваження,  інші  їм  підкоряються.
У цивільних  правовідносинах  всі  учасники  рівні.  Рівність  учасників —  це  головна  відмінність  цього  виду  правовідносин. 
Підписано  договір,  і  закон  вимагає,  щоб  обидві  сторони  виконали його  умови.  Всі  ці  відносини  регулюються  Конституцією  та  законами  України,  Цивільним  кодексом.  Їх  основою  є  цивільноправовий  договір.
Договір — це угода двох або більше сторін, що базується на рівності сторін.
Завдання
1.  Як на ваш розсуд, що таке цивільно-правовий договір?
2.  Чим відрізняються договори такого типу:
а)  людина придбала товар у магазині;
б)  позичила гроші;
в)  бабуся подарувала онуку будинок;
г)  ви позичили однокласнику певну суму грошей?
У ч и т е л ь. Згідно з Цивільним Кодексом існують такі види цивільно-правових договорів:
•  купівлі-продажу;
•  майнового найму (оренди);
•  займу;
•  дарування.
Робота в парах
•  Наведіть приклади цивільно-правових договорів з вашого життя.
Рольова гра «Як укласти договір?»
Учні розподіляються на групи, кожна з яких отримує текст цивільно-правового договору, Цивільний кодекс, моделює і демонструє ситуацію укладення договору. Після перегляду ситуацій класс визначає:
а)  сторони договору;
б)  предмет договору;
в)  зміст договору.
Групи пропонують зразки цивільно-правових договорів.
Запитання
•  Якими майновими правами наділені неповнолітні власники?
Робота з поняттями і термінами
Фізична особа — людина, учасник цивільно-правових відносин.
Цивільно-правова угода — погодження на базі взаємних інтересів та рівності. Договір є одним з різновидів угоди.
У ч и т е л ь.
Згідно зі ст. 3. Цивільного кодексу особа, яка не досягла чотирнадцяти років (малолітня особа), має часткову цивільну дієздатність.
Вона може:
1)  самостійно здійснювати дрібні побутові угоди. Угода вважається дрібною побутовою, якщо вона служить задоволенню побутових потреб особи, відповідає її фізичному, духовному або соціальному розвитку та стосується речі, що має невелику вартість;
2)  здійснювати  особисті  немайнові  права  на  результати  інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. За ст. 32 Цивільного Кодексу неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років передбачає:
Окрім угод, встановлених ст. 3 даного Кодексу,
фізична особа у віці з чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа) має право:
1)  самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;
2)  самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняється законом;
3)  самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунка) і розпоряджатися внеском, внесеним на своє ім’я (грошовими коштами на рахунку). Неповнолітня особа здійснює інші угоди за згодою батьків.
Завдання
Поміркуйте.
1.  Чи може 5-річний Андрій:
а)  придбати фотоапарат на зароблені ним гроші;
б)  позичити зароблені влітку гроші приятелю
в)  покласти зароблені влітку гроші на депозит?
2.  Чи може 6-річна Марія самостійно:
а)  позичити однокласниці п’ять гривень;
б)  придбати потрібний для навчання відеодиск;
в)  придбати квартиру?
3.  Чи може 3-річний Сергій:
а)  дати другові відеодиск для перегляду;
б)  відкрити рахунок у банку;
в)  подарувати подрузі коштовну прикрасу?
ІV. Підсумки уроку
Бесіда
1.  Які відносини регулює цивільне право?
2.  Що таке цивільно-правовий договір?
3.  Назвіть та наведіть приклади основних цивільно-правових договорів.
V. Домашнє завдання
Опрацювати відповідний текст підручника.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Цивільно-правові договори", із категорії "Правознавство", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід