Тематичне оцінювання з теми «Ти — людина, значить, маєш права»
 
Урок 13
Тема.  Тематичне оцінювання з теми «Ти — людина, значить, маєш права»
Мета: перевірити та узагальнити знання про права та обов’язки людини і громадянина, рівень сформованості вмінь, вміння пояснювати поняття, розповідати про права та обов’язки, моделювати та оцінювати ситуації; перевірити, наскільки усвідомили учні необхідність дотримання прав та обов’язків.
Тип уроку: урок контролю та узагальнення знань.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Етап контролю і корекції знань, вмінь та навичок
1-й варіант
Клас розподіляється на групи, кожна з яких працює з однією з груп прав чи обов’язків людини, моделює –2 ситуації, презентує їх. Інші групи мають їх проаналізувати.
2-й варіант
Тестові завдання
1.  Укажіть підстави для набуття громадянства України:
А)  за територіальним походженням;
Б)  за соціальним статусом;
В)  внаслідок визнання батьківства;
Г)  внаслідок отримання спадщини.
2.  Укажіть, в якому віці набуття дитиною громадянства України або вихід із громадянства України може відбуватися тільки за її згодою:
А)  від 6 до 8 років;
Б)  від 0 до 8 років;
В)  від 4 до 8 років;
Г)  від 5 до 8 років.
3.  Укажіть дату прийняття чинного Закону України «Про громадянство України»:
А)  8 жовтня99 р.;
Б)  6 квітня 997 р.;
В)  8 січня 200 р;
Г)   вересня 2005 р.
4.  Укажіть дату прийняття Генеральною Асамблеєю ООН загальної Декларації прав людини:
А)  0 грудня 948 р.;
Б)  4 листопада 950 р.;
В)  20 листопада 989 р.;
Г)  28 червня 996 р.
5.  Які види конституційних прав та свобод вам відомі?
А)  Особисті;
Б)  економічні;
В)  сімейні;
Г)  колективні.
6.  Серед об’єднань громадян розрізняють:
А)  громадські організації;
Б)  громадянські організації;
В)  національні меншини;
Г)  політичні партії.
7.  Законодавство України дозволяє діяльність:
А)  будь-яких об’єднань громадян;
Б)  тільки тих об’єднань, які легалізовані (зареєстровані);
В)  тільки тих об’єднань громадян , які не ставлять за мету боротьбу за владу;
Г)  крім об’єднань, створених за професійною ознакою.
8.  Укажіть, які типи навчальних закладів належать до переліку навчальних закладів, що можуть існувати в нашій державі згідно із Законом України «Про загальну середню освіту»:
А)  середня загальноосвітня школа;
Б)  школа психологічного розвантаження;
В)  школа соціальної реабілітації;
Г)  автошкола.
9.  Оберіть поняття, якому відповідає наведене визначення.
Форма безпосередньої демократії, яка полягає у прийнятті громадянами держави законів або інших рішень з важливих питань загальнодержавного чи місцевого значення:
А)  вибори;
Б)  референдум;
В)  ратифікація;
Г)  легалізація.
10. Із наведеного нижче переліку оберіть складову частину системи місцевого самоврядування в Україні:
А)  територіальна громада;
Б)  сільська, селищна, міська рада;
В)  районна державна адміністрація;
Г)  сільський, селищний, міський голова.
11. Укажіть форми безпосереднього здійснення територіальними громадами сіл, селищ та міст свої самоврядних повноважень:
А)  місцеві вибори;
Б)  збори політичної партії;
В)  сесії сільських, селищних, міських рад;
Г)  місцеві референдуми.
12. Структура освіти України включає:
А)  дошкільну освіту;
Б)  приватну освіту;
В)  вищу освіту;
Г)  домашню освіту.
ІІІ. Домашнє завдання
Створити творчі групи і підготуватися до захисту проектів за темами:
1.  Ти і цивільно-правові відносини:
а)  право власності;
б)  цивільно правові договори;
в)  захист майнових та особистих немайнових прав;
г)  права споживачів;
д)  як успадкувати майно.
2.  Закони в житті твоєї сім’ї:
а)  сім’я та шлюб;
б)  особисті майнові та немайнові права членів сім’ї;
в)  захист прав дитини в сім’ї.
3.  Твої права у трудових відносинах:
а)  реалізація права на працю;
б)  трудовий договір;
в)  особливості праці неповнолітніх.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Тематичне оцінювання з теми «Ти — людина, значить, маєш права»", із категорії "Правознавство", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід