Захист особистих немайнових та майнових прав
 
Урок 16
Тема.  Захист особистих немайнових та майнових прав
Мета: сформувати уявлення про особисті немайнові та майнові права, підстави цивільно-правової відповідальності; розвивати вміння розрізняти особисті немайнові і майнові права та наводити приклади; називати підстави цивільно-правової відповідальності; аналізувати правові ситуації щодо цивільної відповідальності малолітніх та неповнолітніх осіб; формувати свідому оцінку вчинків і поведінки неповнолітніх, пов’язані з цивільно-правовою відповідальністю.
Тип уроку: комбінований.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
Бесіда з учнями
•  Які відносини врегульовує цивільне право?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
У ч и т е л ь.
Кожна людина, яка живе у суспільстві, має свої права та обов’язки незалежно від кольору шкіри чи очей, місця народження, походження, статі, віку, закладу, в якому вона навчалася.
Кожна людина — це особлива й неповторна особистість, яка має сама визначити своє місце в житті й реалізувати свої здібності.
Показником гуманізму суспільства та держави є ставлення до дитини. Діти є найвищою цінністю кожного народу, і розбудова демократичної держави неможлива без сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов’язків, передбачених Конституцією та законодавством України.
Для забезпечення прав та інтересів дітей постійно вдосконалюється нормативно-правова база України. Тобто права і свободи дітей як членів суспільства значною мірою визначають напрями діяльності державних органів та громадських організацій.
Кожен з нас має право захистити свої майнові та немайнові права у суді.
Майнові відносини — це відносини у сфері володіння, користування та розпорядження майном, надання товарів та послуг, інтелектуальної діяльності (винаходи, товарні знаки, художні твори тощо). Особисті немайнові відносини пов’язані із захистом особистих прав громадян (честі та гідності, ділової репутації, інтелектуальної власності). Зараз ми з вами в ігровій формі спробуємо змоделювати процедуру захисту цивільних прав у суді.
1-й варіант
Клас  розподіляється  на  групи  по  5–7 чоловік,  кожна  з  яких отримає  пакет  документів  для  опрацювання  однієї  з  груп  прав (майнові,  немайнові  пов’язані  з  майном,  особисті  немайнові).
Учні  визначають,  хто  в  групі  виступатиме  в  ролі  позивача,  відповідача  і  судді.  Кожна  група  отримує  пакет  документів  (Цивільний  кодекс,  окремі  положення  Цивільно-процесуального кодексу,  приблизний  текст  позовної  заяви)  і  має  змоделювати
–2 ситуації  за  своєю  групою  прав,  пов’язаних  із  захистом  їх у суді. Потім групи демонструють підготовлені ситуації, які класс має  проаналізувати.
2-й варіант
Клас розподіляється на 2 групи, одна з яких «судді», інша — «позивачі» та «відповідачі». «Судді» отримують тексти законів і готуються до «судового процесу». «Позивачі» та «відповідачі» отримують запропоновані вчителем ситуації, пов’язані із захистом цивільних прав (бажано, щоб були відтворені усі елементи цивільно-правових відносин). «Позивачі» (по двоє учнів) розробляють позовну заяву. «Відповідачі» (по двоє на ситуацію) розробляють систему захисту щодо своїх ситуацій. Учні, що залишились незалученими, тримують татус «експертів», що будуть аналізувати змодельовані ситуації. Потім проходить моделювання та обговорення процесу. Пакет документів той самий, що і в першому варіанті.
Робота з нормативними документами
Цивільний Кодекс
Ст. 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи.
1.  Неповнолітня особа особисто несе відповідальність за порушення договору, укладеного самостійно, відповідно до закону.
2.  Неповнолітня особа несе відповідальність за порушення договору, укладеного за згодою батьків (всиновлювачив), піклувальників. Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків, додаткову відповідальність несуть її батьки (всиновлювачи) або піклувальники.
3.  Неповнолітня особа несе відповідальність за шкоду, завдану нею іншій особі.
Ст. 31. Часткова цивільна дієздатність особи, яка не досягла чотирнадцяти років.
Малолітня особа не несе відповідальності за завдану нею шкоду.
Ст. 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою  особою.
1.  Неповнолітня особа (у віці від 14 до 18 років) відповідає за завдану нею шкоду самостійно, на загальних засадах.
2.  У випадку відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої шкоди, ця шкода відшкодовується в недостатній частині або в повному обсязі її батьками (всиновлювачами) або піклувальниками, якщо вони не доведуть, що шкода була завдана не з їх вини. Якщо неповнолітня особа перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, ця особа зобов’язана відшкодувати шкоду в недостатній частині або в повному обсязі, якщо вона не доведе, що шкода була завдана не з її вини.
Завдання
Чи буде нести цивільну відповідальність і в якому обсязі:
а)  13-річний Сергій, який пошкодив куртку однокласника;
б)  15-річний Андрій, який на уроці фізкультури розірвав футболку однокласника;
в)  14-річний Вадим, який під час гри в футбол у дворі пошкодив м’яч, що належав сусідському хлопцю;
г)  16-річний Максим, який по дорозі на роботу пошкодив машину, що належала сусіду?
ІV. Підсумки уроку
Бесіда
1.  Де і як можна захистити цивільні права?
2.  Які особливості має цивільна відповідальність неповнолітніх?
V. Домашнє завдання
1.  Опрацювати відповідний матеріал підручника.
2.  Підібрати приклади майнових та особистих немайнових відносин.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Захист особистих немайнових та майнових прав", із категорії "Правознавство", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід