Місто, в якому я живу (The Town Where I Live)
 

Місто, в якому я живу (The Town Where I Live)

Топік про невеличке місто, в якому я живу.

My native town is situated in the Ivano-Frankivsk Region.

Моє рідне місто знаходиться в Івано-Франківській області.

It is an hour ride from Chernivtsi.

Недалеко від Чернівців.

Some people can't imagine their lives without theatres, multistoreyed houses and broad avenues all that's typical of every big indus­trial city.

Деякі люди не уявляють свого життя без театрів, багатоповерхових будинків і широких проспектів - усього типового для кожного великого міста.

There are no theatres, multistoreyed houses and broad avenues in my town, but still I do like it because I was born here, my parents live here and I've spent here almost all my life.

У моєму містечку немає театрів, багатопо­верхових будівель та ши­роких вулиць, але усе ж я дуже люблю його, тому що я народився тут, тут живуть мої батьки, і май­же все життя я провів тут.

You may think that the life in provincial town is rather dull and far from being interesting.

Ви можете подумати, що життя у провінційному містечку доволі нудне.

Per­haps, you are right.

Можливо, ви маєте ра­цію.

But I'll try to prove that this life has got quite a lot of advantages.

Але я намагати­мусь довести, що в такому житті є свої переваги.

Every morning you get up and breathe in fresh air full of various scents which depend on a season: in summer it is a smell of fresh grass and flowers, in winter it is a smell of frost and snow which covers every­thing with its white thick duvet.

 

Кожного ранку ви піднімаєтесь і дихаєте чи­стим повітрям, наповне­ним різними пахощами в залежності від пори року: влітку - це аромат зеленої трави і квітів, узимку -запах морозу та снігу, який закриває все товстою білою ковдрою.

My native town beco­mes especially beautiful in early spring when there is a great number of rose-shrubs in flower-beds and everything is in blossom.

Моє місто стає особ­ливо гарним ранньою вес­ною, коли на клумбах роз­квітає безліч трояндових кущів.

This time I like to tramp down the streets lined whith chesnuts, mountain-ashes and limes.

У цей час мені подобається блукати вули­цями, обсадженими каш­танами, горобиною та ли­пами.

Those who want to have some enterta­inment can go to the Recreation Park that is famous for its carrousels and all sorts of side-shows.

Ті, хто хоче роз­важитись, можуть піти в парк культури та відпо­чинку, що відомий свої­ми каруселями та іншими атракціонами.

Those who prefer dan­cing may go to a disco.

Ті, хто віддає перевагу танцям, можуть сходити на диско­теку.

It's rather popular with young people especially teenagers.

 

Вона досить по­пулярна серед молоді, особливо серед підлітків.

It's a pity we have no concert-halls or theatres but you may go to the cinema and watch film there.

Як жаль, що у нас немає концертних залів та театрів, але ж можна схо­дити в кіно і подивитись фільм.

We have lot of op­portunities to go in for sports because there are two big stadiums in the town.

У нас є бага­то можливостей займати­ся спортом, тому що у місті два великих стадіо­ни.

I quite forgot to tell you that there are some good cafes in my town, you can call at any of them.

Я зовсім забув ска­зати вам, що у моєму місті кілька хороших кав'ярень, і ви можете зайти у будь-яку з них.

 

I am sure you'll like it there if you want to have some ice-cream or coffee or just have a talk with your friends.

Я впевне­ний, що вам би сподоба­лось там, якщо б ви захо­тіли кави або морозива, або просто зайшли пого­ворити з друзями.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Місто, в якому я живу (The Town Where I Live)", із категорії "Твори з англійської мови", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід