My Future Profession (Моя майбутня професія)
 

Королевство Англия

My Future Profession (Моя майбутня професія)

Топік про вибір майбутньої професії.

Finishing school is the beginning of the inde­pendent life for millions of school leavers.

Закінчення школи початок незалежного жит­тя для мільйонів випускників.

Many roads are open before them: technical schools, institutes and universities.

Багато доріг відкри­то перед ними: технікуми, інститути, університети.

But it is not easy thing to choose a profession out of more than 2,000 existing in the world.

Але нелегко вибрати професію із більше ніж 2000 існуючих у світі.

Some pupils follow the advice of their parents, others can't decide even after leaving school.

Де­які прислухаються до по­рад батьків, інші не можуть вирішити навіть після закінчення школи.

 

As for me I have made my choice long ago.

Щодо мене, я зробив свій вибір давно.

I want to become a teacher of the Ukrainian language and literature.

Я хочу стати вчителем української мови та літератури.

My choice of this occupation didn't come as a sudden flash.

Мій вибір цієї професії не був випадковим осяянням.

During all school years literature was my favorite subject.

Протягом усього навчання в школі література була моїм улюбленим предметом.

I have read a lot of books by Ukrainian and foreign writers.

Я прочитав багато книг українських і зарубі­жних авторів.

I unde­rstand that reading books helps people in self-edu­cation and in solving dif­ferent life problems.

Я розу­мію, що читання книг допомагає людям в самоосвіті та рішенні різних життєвих питань.

My parents are also teachers and I know that teaching is a very specific and difficult job.

Мої батьки теж учи­телі, і я знаю, що праця вчителя дуже специфічна і важка.

Teac­hers do not only teach their subjects.

Вчителі не тільки викладають свої предмети.

They develop their pupils' intellect, form their views and characters, their attitudes to life and to other people.

Вони розви­вають інтелект учнів, фор­мують їх погляди і харак­тери, їх відношення до життя і до інших людей.

It's a great responsibility.

Це величезна відпові­дальність.

It's not as easy as it may seem at first.

Це не так легко, як може здатися спо­чатку

But I think that love for children combined with the knowledge I'll get at the Institute would be quite enough to succeed in my work.

Але мені здаєть­ся, що любов до дітей по­єднана зі знаннями, отри­маними в інституті, буде цілком достатньою умовою, щоб досягти успіху в моїй роботі.

I'm applying to the Philological Department and I am sure my dream will come true sooner or later.

Я буду вступати на філологічний факультет, і я впевнений, що моя мрія рано чи пізно здійсниться.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "My Future Profession (Моя майбутня професія)", із категорії "Твори з англійської мови", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід