Відповіді до теми: «Пісня про Роланда», до творчості Данте Аліг’єрі
 

1. Чому образ Роланда став настільки популярний ?
Образ Роланда був дуже популярний досить тривалий час. Про це свідчить хоча б те, що варіантів епосу про Роланда існувало дуже багато, а нові варіан¬ти створювались протягом кількох сторіч після описаних подій. Образ Роланда є своєрідним втіленням ідеального образу лицаря, саме тому він став легендарним. Пізніше цей образ змінювали та переосмислювали, вимальовуючи нові сюжетні лінії в історії Роланда: лінію кохання (за законами пізнішої середньовічної літера¬тури лицар обов'язково мав служити не тільки державі та сюзерену, а й образові Прекрасної Дами, своєї коханої). За часів занепаду лицарської літератури образ
Роланда переписувати з іронічним чи навіть пародійним пафосом. Проте ця по¬стать увійшла у світову літературу, ставши одним із найкращих її здобутків.
2. Розкажіть про життєвий шлях Данте.
Данте народився 1265 року у Флоренції. У ті часи в місті вируваю активне по¬літичне життя: боролися дві партії — гебеліни та гвельфи. Перші з них були при¬хильниками імператорського ладу, другі, відповідно, його противниками, Данте належав до так званих «білих гвельфів». Еволюція політичних поглядів Данте не¬проста, наприкінці свого життя він став прихильником гебелінів. Данте вів ак¬тивне політичне життя, був громадським діячем. Його літературні твори часто ві¬дображали його роздуми над соціальною ситуацією, але мали й загальний зміст, більш символічний та філософський. У літературних творах Данте часто зображу¬вав своїх сучасників, тобто реальні постаті. Поет належав до давнього роду, бага¬то часу присвятив самоосвіті, був освіченою та ерудованою людиною. За свої по¬літичні переконання зазнав гонінь, змушений був покинути Флоренцію. Помер 1321 року у Равенні.
3. Розкажіть про композицію «Божественної комедії».
«Божественна комедія» складається з трьох частин — «Пекла», «Чистилища» та «Раю». У своєму творі Данте відійшов від релігійного бачення, але зробив зміст свого твору глибшим. Кожний із розділів на рівні сюжету також поділяється на менші частини, які відповідають колам Пекла, семи гріхам, яких люди позбува¬ються у Чистилищі, та «рівням» Раю. Така побудова поеми допомагає письмен¬нику «класифікувати» людські пороки, висловивши власне ставлення до того, на¬скільки страшним чи, навпаки, гідним поваги, на думку самого Данте, є той чи інший вчинок.
4. Які міфологічні образи використовує Данте у своєму творі9 Які історичні образи ? 
Провідником у Пеклі Данте зобразив поета Вергілія, звертається Данте і до образів інших античних поетів, пап, правителів, історичних діячів (згадує Брута, середньовічного поета де Борна та інших). Міфологічні й біблійні образи, вико¬ристані Данте, також дуже різноманітні: це і Мінотавр, і перевізник. Харон, образ іуди, апостолів, Люципера.
5. У чому жанрова своєрідність «Божественної комедії» ?
«Божественна комедія» створена у жанрі «видіння», лобто автор оповідає про ті події, які начебто бачив на власні очі. Це дає змогу зображувати нереальні по¬дії, надаючи їм пафосу реальності, робити свій твір символічнішим.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Відповіді до теми: «Пісня про Роланда», до творчості Данте Аліг’єрі", із категорії "Відповіді на контрольні питання", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід