«Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.» і темою 6 «Культура народів світу
 

Урок № 32

Підсумковий контроль за темою 5 «Завершення формування
світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.» і темою 6 «Культура народів світу
наприкінці XVIII — у ХІХ ст.»

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, набуті в ході вивчення теми 5 «Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.» і теми 6 «Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.».

Обладнання: підручник, стінна карта світу, роздавальний матеріал.

Тип уроку: контроль та перевірка рівня знань, умінь і навичок.

Очікувані результати: учні зможуть отримати оцінку рівня знань, умінь і навичок, набутих у ході вивчення теми 5 «Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.» і теми 6 «Культура народів світу наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.».

І.   Організаційний момент

Ознайомити учнів із порядком роботи, пояснити мету та завдання уроку, форми проведення підсумкового контролю.

ІІ. Контроль і перевірка рівня знань, умінь, навичок

Слово вчителя

•     Робота проводиться індивідуально та самостійно.

•     Письмову роботу потрібно виконувати на роздрукованих або чистих аркушах.

•     Для проведення роботи виділяється ____________ хв.

•     Після завершення роботи її потрібно здати вчителю.

•     Завдання можна виконувати не за порядком.

Характеристика завдань та рекомендації щодо їх виконання

•     Завдання 1—3 являють собою тести з вибором однієї правильної відповіді. Результат записується однією буквою. Наприклад: А або Г.

•     Завдання 4 пропонує встановити відповідність — для кожного імені (поняття) в лівій колонці потрібно знайти одну відповідність (ім’я, назву або поняття) у правій колонці. Результат записати цифрою та відповідною буквою. Наприклад 1Б або 3А.

•     Завдання 5 пропонує ознайомитися з текстом, визначити, про що в ньому йдеться, і обрати одну із запропонованих чотирьох відповідей. Результат записується однією буквою. Наприклад: Б або Г.

•     Завдання 6 перевіряє знання з хронології. Запропоновані події потрібно розташувати у хронологічному порядку (спочатку подія, яка відбувалася найдавніше, і далі відповідно зростання дат). Відповідь записується цифрою і відповідною буквою, наприклад: 1Б 2Д 3 Г 4В 5А.

•     У завданні 7 потрібно розподілити події, імена, назви або дати між двома запропонованими чинниками. Відповідь записується відповідно до тексту завдання — спочатку до таблиці записуються цифрами відповідні значення щодо першого із запропонованих чинників, потім — другого. Наприклад: Велика Британія: 1, 3, 4, 7, 9.

•     Для виконання завдання 8 потрібно скласти план. (Простий чи складний план — визначає вчитель.)

•     Завдання 9 краще виконувати у вигляді таблиці, самостійно визначивши критерії для порівняння.

•     У завданні 10 потрібно прописати ланцюжок певних історичних подій, які привели до запропонованої події або виникнення певної структури.

•     Завдання 11 передбачає створення схеми, яка графічно покаже відповідь на запропоноване завдання.

•     Для виконання завдання 12 потрібно прочитати, проаналізувати текст та дати відповіді на запропоновані запитання. (Прості чи розгорнуті відповіді — визначає вчитель.)

Роздавальний матеріал

Варіант І

1)  У своїх колоніях Велика Британія використовувала принцип:

А   «розділяй та володарюй»

Б   «хліба й видовищ»

В   «потом і кров’ю»

Г   «сміливість і чесність»

2)  Велике повстання в Індії проти британських колонізаторів дістало назву:

А   «Повстання буддистів»

Б   «Повстання сипаїв»

В   «Повстання індусів»

Г   «Повстання британців»

3)  ХІХ ст. в російській літературі дістало назву:

А   «Золоте століття»

Б   «Залізне століття»

В   «Діамантове століття»

Г   «Срібне століття»

4)  Установіть відповідність між державами, які входили до «Союзу трьох імператорів», та іменами їх імператорів.

1    Росія

2    Австро-Угорщина

3    Німеччина

А   Вільгельм I Гогенцоллерн

Б   Олександр II Романов

В   Франц Йосиф I

Г   Вікторія

5)  Укажіть назву документа.

Беручи до уваги повну відсутність громадянських прав у половини населення цієї країни, її соціальну і релігійну неповноцінність, беручи до уваги вищезгадані несправедливі закони, а також те, що жінки відчувають себе ображеними, пригнобленими, обманним шляхом позбавленими своїх священних прав, ми вимагаємо, щоб їм були негайно забезпечені всі права і привілеї, які належать їм як громадянам Сполучених Штатів.

А   Велика Хартія вольностей

Б   Декларація почуттів

В   Маніфест Комуністичної партії

Г   Декларація незалежності

6)  Установіть хронологічну послідовність подій.

А   «Сто днів»

Б   Поразка Боксерського повстання

В   Друга опіумна війна

Г   Початок Тайпінського повстання

Д   Перша опіумна війна

7)  Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер поняття: 1 — Делі, 2 — Британська колонія, 3 — Опіумні війни, 4 — сипаї, 5 — імперія Цін, 6 — тайпіни, 7 — Індійський Національний Конгрес, 8 — Боксерське повстання, 9 — варни, 10 — Пекін.

Китай

Індія

 

 

8)  Складіть план відповіді за темою «Виникнення та розвиток фемінізму».

9)  Порівняйте колоніальну політику Німеччини та Великої Британії. Відповідь оформте у вигляді таблиці.

10) Побудуйте причинно-наслідковий шлях створення Троїстого союзу.

11)  Зобразіть схематично створення військово-політичних блоків наприкінці ХІХ ст. у Європі.

12)  Проаналізуйте уривок із документа та дайте відповіді на запитання.

Із газети чартистів «Північна зірка» («North star»)

Наше панування в Індії почалося з обману і відтоді тримається насильством; природно, що корінне населення Індії дивиться на англійське панування точно так, як і скорені народи Європи дивилися на імператорський Рим. …Наше панування — скоріш нещире, ніж дійсне, і ми скоріш окупували країну, ніж володіємо нею. Це панування, що спочиває на брехливій і хиткій підставі, легко то, можливо скинуто і було здавалося б здається дужим і процвітаючим, насправді є гнилим повністю.

Усього століття тому плем’я чужаків... купців-грабіжників із Леденхолл-стріт шахрайським шляхом проникло до самого серця цього могутнього сузір’я імперії і викрало в нього його коштовність — незалежність... Ці безсовісні загарбники тепер міркують про вірність та чесність, про віроломство і зраду, ніби вся їхня злочинна діяльність, незаконним шляхом здобута влада були прикладом невірності та їх зрадництва і злочини проти найсвятіших ідеалів людства.

1)  Під час яких подій була написана ця стаття?

2)  Чому британці так писали про діяльність Великої Британії?

3)  Як характеризують діяльність держави автори статті?

Варіант ІІ

1)  Процес другої половини ХІХ ст. (особливо після 1865 р.) — захоплення країн та територій в Африці, дістав назву:

А   «спасіння Африки»

Б   «поширення Африки»

В   «звеличення Африки»

Г   «гонка за Африку»

2)  Велике повстання наприкінці ХІХ ст., спрямоване в першу чергу проти іноземців, — це:

А   Боксерське повстання

Б   Китайське повстання

В   Конфунське повстання

Г   Повстання борців

3)  Перша електрична лампочка називалася:

А   «канделябр Світу»

Б   «лучина Едісона»

В   «свічка Яблочкова»

Г   «ліхтар Сонця»

4)  Установіть відповідність між державами та військово-політичними блоками у ХІХ ст.

1    Велика Британія

2    Австро-Угорщина

3    США

А   Троїстий союз

Б   Поза блоками

В   Антанта

Г   Союз трьох імператорів

5)  Укажіть, про яку споруду йдеться.

У наші часи висота разом із новою антеною становить 324 м (2000 р.). Зразу після побудови (1889 р.) її висота разом із щоглою прапора становила 312,27 м. Вага металевої конструкції — 7300 т (загальна вага — 10 100 т). Вежа складається з 18 038 металевих деталей, скріплених 2 500 000 заклепок. Фундамент зведений із бетонних масивів.

А   Ейфелева вежа

Б   Тріумфальна арка

В   Смарагдовий палац

Г   Статуя Свободи

6)  Установіть хронологічну послідовність подій.

А   Запровадження посади генерал-губернатора Індії

Б   Установчий з’їзд ІНК

В   Повстання сипаїв

Г   Створення Британської Ост-Індської компанії

Д   Прийняття королевою Вікторією титулу імператриці Індії

7)  Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядковий номер прізвища: 1 — Кох, 2 — Лондон, 3 — Бальзак, 4 — Джоуль, 5 — Ампер, 6 — Гюго, 7 — Гете, 8 — Золя, 9 — Фарадей, 10 — Герц.

Учений

Письменник

 

 

8)  Складіть план відповіді за темою «Розвиток освіти у ХІХ ст.».

9)  Порівняйте колоніальну політику Франції та Великої Британії. Відповідь оформте у вигляді таблиці.

10)  Побудуйте причинно-наслідковий шлях створення Антанти.

11)  Зобразіть схематично структуру колоніальної імперії Великої Британії.

12)  Проаналізуйте уривок із документа та дайте відповіді на запитання.

Зі спогадів британця Варенна про Індію

Легкість рекрутування тут разюча, вона безмежна. Якби знадобився мільйон осіб, їх можна було б набрати за шість місяців, без примусового вербування; вистачило б кликнути клич по базарах. На кожному перехресті, у кожному караван-сараї, у кожній халупі, де тулилася біднота, знайдеться чимало «омідварів» («людей надії», як із гіркою іронією тут їх називають) — бідняків, які втратили усе, що вони мали, до знарядь праці. Землероби, ткачі, безробітні ремісники сидять навпочіпки вздовж вулиць, очікуючи випадку заробити на денну їжу собі та для своїх сімей. Ось вам і волонтери, котрі напровесні навколішки будуть благати узяти їх на службу.

1)  Чому британець вважав, що набрати рекрутів буде дуже легко?

2)  Чи британці набирали солдатів серед індійців?

3)  Чому Індія перебувала в такому жахливому економічному стані?

ІІІ.  Підсумки уроку

Перевірити виконання завдань, зупинитися на типових помилках.

Оцінювальний аркуш

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "«Завершення формування світових колоніальних імперій. Міжнародні відносини в останній третині ХІХ ст.» і темою 6 «Культура народів світу", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід