Елліністичні держави в IV—II ст. до н. е. Елліністична культура.
 
УРОК № 45 
Тема. Елліністичні держави в IV—II ст. до н. е. Елліністична культура. 
Мета. Розкрити суть еллінізму; дати коротку характеристику ел-ліністичних держав; визначити основні причини розквіту 
культури і науки часів еллінізму, розглянути їхні основні до -сягнення. 
Очікувані 
результати. 
Після цього уроку учні зможуть: називати час існування ел -ліністичних держав, історичних діячів, пам’ятки культури 
епохи еллінізму, характерні риси еллінізму; показувати на 
карті територію елліністичних держав; описувати пам’ятки 
культури епохи еллінізму, Александрію Єгипетську; наво -дити приклади розвитку культури епохи еллінізму; поясню -вати причини розпаду держави Александра Македонсько -го; визначати роль грецької науки і мистецтва в розвитку 
культури елліністичних держав. 
Тип уроку. Комбінований. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань 
III. Вивчення нового матеріалу 
1. Суть еллінізму. 
2. Утворення та розквіт елліністичних держав. 
3. Культура і наука доби еллінізму. 
IV. Узагальнення і систематизація знань 
V. Підсумки уроку 
VI. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Фронтальне опитування. 
1) Назвіть найбільші битви першого походу Александра Маке­ 
донського в Персію. 
2) Куди спрямував свої війська Александр після битви під містом 
Ісс? 
3) Якими були результати другого походу Александра Македонського в 
Персію? 
4) Як закінчився похід Александра Македонського в Середню 
Азію та Індію? 
Перевірка творчого домашнього завдання. 
Учні зачитують твори на тему «Александр Македонський: великий 
полководець чи жорстокий завойовник?» 
Заслухавши твори учнів, учитель відзначає, що, незважаючи на 
існування різних оцінок Александра Македонського як особистості 
і полководця, безперечним залишається одне: завдяки Александро­ві грецька культура поширилася далеко за межі Греції і стала сві­товою. 
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Суть еллінізму. 
Робота над формуванням поняття. 
Учні записують у зошити визначення поняття «еллінізм». 
Еллінізм — період в історії країн Східного Середземномор’я між 
323 і 30 рр. до н. е., що характеризується взаємодією грецьких і міс­ 
цевих елементів в економічних відносинах, політичній організації 
та культурі. 
Фронтальна бесіда. 
1) Від якого слова походить термін «еллінізм»? 
2) Яку територію займала імперія, створена Александром Маке­ 
донським? 
3) Коли помер Александр? 
Розповідь учителя. 
На завершення бесіди вчитель повідомляє, що після смерті Алек­ 
сандра Македонського його держава розпалася на три окремі держа ­ 
ви: Македонію, куди ввійшла і Греція, Сирію, куди ввійшли території 
від Сирії до річки Інд, і Єгипет. Царями стали полководці Александ­ 
ра, його наступники ­діадохи. 
2. Утворення та розквіт елліністичних держав. 
Робота з підручником. 
Опрацювати відповідний текст параграфа і дати відповіді на за ­ 
питання. 
1) Як було організовано управління елліністичними державами? 
2) Як розвивалося господарське і духовне життя? 
3) Яка з елліністичних держав була наймогутнішою? 
4) Яка з елліністичних держав була найбільшою? 
Додаткова інформація 
Фароський маяк 
Під час походів Александр Македонський заснував чимало міст. Він за ­ 
клав Александрію при Іссі, Александрію на Тигрі, Александрію Кавказьку, 
Александрію Крайню (у Середній Азії), Александ рію Аріану (теперішній Ге­ 
рат) і багато інших, а в 332 р. до н. е. й Алек сандрію Єгипетську. 
Александрія Єгипетська була найбільш відомою. Визначною пам’ят кою 
міста був маяк необачених розмірів — одне із Семи чудес світу. 120 ­метрова 
вежа мала три яруси. У нижнього ярусу було чотири грані, спрямовані на 
північ, схід, захід і південь; вісім граней другого ярусу були орієнтовані за 
напрямками восьми головних вітрів. Третій ярус — ліхтар — вінчав купол зі 
статуєю Посейдона заввишки близько семи метрів. Складна система дзер­ 
кал підсилювала світло вогню, що запалювався на вершині. Маяк був ще й 
добре укріпленою фортецею з великим військовим гарнізоном. 
3. Культура і наука доби еллінізму. 
Робота за підручником. 
Прочитайте пункт параграфа і складіть узагальнюючу таблицю «Наука в 
епоху еллінізму». 
Галузь науки Ім’я вченого Наукові відкриття 
Математика 
Астрономія 
Географія 
Медицина 
Із досягненнями культури в епоху еллінізму учні знайомляться в обсязі 
підручника. Можуть бути заслухані повідомлення про розвиток скульптури 
в епоху еллінізму. 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
Фронтальне опитування. 
1) Як ви вважаєте, чому імперія Александра Македонського так 
швидко припинила свє існування? Яка держава називається 
імперією? 
2) Які держави виникли на території держави Александра Македонсько­ 
го? 
3) Розкрийте значення поняття «діадох». 
4) Чому створені держави називали елліністичними? 
5) Як ви вважаєте, у чому полягає причина розквіту елліністичної куль­ 
тури? 
6) Які із Семи чудес світу ви можете назвати? 
V. ПІДСУМКИ УРОКУ 
Заключне слово вчителя. 
— Після розпаду імперії Александра Македонського були створені греко ­ 
македонські держави, керовані діадохами. 
— Правителям елліністичних держав за східним звичаєм віддавали шану, 
гідну богів. 
— В елліністичних країнах поширювалися грецька мова, література, на­ 
ука, архітектура, створювалися музеї, бібліотеки, стадіони. 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати текст параграфа. 
2) Підготуватися до уроку узагальнення з теми «Еллінізм».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Елліністичні держави в IV—II ст. до н. е. Елліністична культура.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
avatar
1
норм
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід