Криза грецької державності і піднесення Македонії.
 
УРОК № 43 
Тема. Криза грецької державності і піднесення Македонії. 
Мета. Розглянути причини занепаду Греції й піднесення Македонії; дати 
уявлення про Македонію як велику військову державу; удоскона -лити навички роботи з підруч ником, установлення причинно-на-слідкових зв’язків. 
Очікувані 
результати. 
Після цього уроку учні зможуть: називати час політичної роздро-бленості Греції дати правління Філіппа ІІ та Александра Македон -ського; показувати на карті територію Македонського царства в 
середині ІV ст. до н. е.; пояснювати причини втрати Елладою не -залежності. 
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань 
III. Вивчення нового матеріалу 
1. Політична роздробленість Греції й усобиці в середині ІV ст. до н. е. 
2. Посилення Македонії за часів Філіппа II. 
3. Підкорення Греції Македонією. 
IV. Узагальнення і систематизація знань 
V. Підсумки уроку 
VI. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Запитання на повторення. 
1) Як називалася війна, яку вели між собою Спарта й Афіни за гегемонію 
в Греції? 
2) Скільки років тривала війна? 
3) Якими були підсумки Пелопоннеської війни? 
Учитель зазначає, що із закінченням війни чвари в Греції не припинилися. 
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Політична роздробленість Греції й усобиці в середині ІV ст. до н. е. 
Робота зі схемою. 
Учні за допомогою вчителя опрацьовують схему «Греція в V—IV ст. до н. е. 
(класичний період)». 
Коментуючи схему, учитель звертає увагу, що основна боротьба за 
гегемонію в Греції велася між Афінами, Спартою і Фівами. Під час 
Коринфської війни в це суперництво втрутилася і Персія, що в ре-зультаті здобула право знову панувати в Егейському морі. Жодне 
з грецьких міст не могло більше стати об’єднавчим центром для Гре -ції. Перебуваючи в стані ослаблення, руїни й занепаду, Греція під-корилася більш сильному сусідові. 
2. Посилення Македонії за часів Філіппа II. 
Робота з підручником. 
Прочитайте текст параграфа за планом, звертаючи увагу на такі 
питання: 
1) Розташування Македонії. 
2) Утворення єдиної Македонської держави. 
3) Реформи Філіппа II. 
Додаткова інформація 
У юності Філіпп прожив три роки у Фівах, у домі великого полко -водця Епамінонда як заручник. Ставши царем і зміцнивши позиції 
центральної влади в Македонії, він поставив собі за мету підкорити 
грецькі міста. Першим кроком на шляху до цієї мети було проведен-ня військової реформи. Він створив так звану македонську фалангу, 
озброєну списами, довжина яких сягала шести метрів. Філіпп став 
широко застосовувати облогову техніку. Він використовував не тіль -ки катапуль ти і «ворони» — потужні гаки, якими витягалися це-глини і камені з міських стін,— але й «черепахи» — механізми, які 
поєднували в собі таран і пристрій, що дозволяє розчищати дорогу. 
Уже в перші роки правління Філіпп захопив ряд земель північ-но-західних і північно-східних сусідів Македонії, а потім завоював 
Амфіполь — найважливіший порт у північній частині Егейського моря. 

3. Підкорення Греції Македонією. 
Робота з підручником. 
Прочитайте текст параграфа і складіть план. 
План (зразок) 
1) Привід до вторгнення македонського царя в Грецію. 
2) Боротьба угруповань в Афінах. 
3) Битва під Херонеєю. 
4) Рішення Коринфського конгресу. 
Додаткова інформація 
Вирішальна битва між македонським військом й об’єднаним вій ськом 
грецьких міст відбулася в серпні 338 р. до н. е. біля містечка Херонея. Сили 
еллінів складали 50 тис. осіб, армія Філіппа — бли зько 32 тисяч. Результат 
битви вирішила македонська фаланга: грецьке військо кинулося тікати. 
У 337 р. до н. е. на Коринфському конгресі був заснований Еллінський 
союз під гегемонією македонського царя. Філіпп досяг своєї мети і поста-вив нову: завоювати Перське царство об’єднаними силами греків. Але цим 
планам царя не судилося збутися: під час весілля своєї дочки він був убитий. 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
Учитель перевіряє план, складений учнями. 
Фронтальна бесіда. 
У чому, на ваш погляд, полягали причини занепаду Греції? 
V. ПІДСУМКИ УРОКУ 
Заключне слово вчителя. 
Учитель привертає увагу учнів до основних дат вивченого на уроці періо-ду (дати заздалегідь записані на дошці): 
— 359—336 рр. до н. е. — правління царя Філіппа II Македон ського; 
— 355 р. до н. е. — розпад Другого афінського морського союзу; 
— 338 р. до н. е. — перемога Філіппа II над греками в битві під Херонеєю; 
— 337 р. до н. е. — проголошення загальногрецьким конгресом у Коринфі 
миру між усіма грецькими державами. 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати текст параграфа. 
2) Виконати завдання на контурних картах. 
3) Випереджальне завдання. Підготувати повідомлення про Александра 
Македонського
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Криза грецької державності і піднесення Македонії.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід