Населення й політична карта Південної Америки
 
Урок № 34
Населення й політична карта Південної Америки
Мета уроку: сформувати знання про загальні риси населення Південної Америки; дати уяв-лення про особливості формування політичної карти материка; виявити характерні риси госпо-дарства країн Південної Америки; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.
Обладнання: підручник, атлас, політична карта Південної Америки.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати загальні риси населення материка; розповідати про особливості формування політичної карти Південної Америки; показувати на карті об’єкти географічної номенклатури.
Географічна номенклатура: Бразилія, Аргентина, Венесуела, Чилі, Перу, Колумбія.
I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
Учні пояснюють, чому ґрунти під найбагатшим за кількістю органічної маси рослинним угру-пованням екваторіальних лісів є малопотужними й бідними на поживні речовини.
III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності
Вступне слово вчителя
До приходу європейців у Південній Америці сформувався великий центр давньої цивілізації в Центральних Андах, тут існувала могутня індійська держава — імперія інків. Імперія досягла від-носно високого рівня зрошуваного землеробства й скотарства, тут були розвинені ткацьке й гон-чарне ремесла, виготовлялися прикраси із золота. Територію на схід від Анд населяли нечисленні народи, які займалися полюванням, рибальством і збиральництвом.
(Привернути увагу учнів до політичної карти Південної Америки.)
На сьогодні держави континенту являють собою колишні колонії європейських країн, що дося-гли державного суверенітету від своїх метрополій. Більшість із них здобули незалежність під час визвольної війни 1810—1825 рр.
(Оголосити тему й очікувані результати уроку.)
IV. Актуалізація опорних знань і вмінь
Бесіда за запитаннями
1. Коли була відкрита Америка?
2. Як відбувалося подальше освоєння й колонізація Південної Америки?
3. До якої раси належать корінні жителі Південної Америки?
4. Хто такі конкістадори?
5. Представниками яких двох європейських народів були більшість із них?
V. Вивчення нового матеріалу
План
1. Расовий склад населення.
2. Сучасне населення та його розміщення.
3. Політична карта материка.
1. Расовий склад населення
Розповідь учителя
У Південній Америці проживає понад 380 млн осіб. Корінне населення, яке Колумб назвав ін-діанцями, належить до американської гілки монголоїдної раси. До приходу європейців найбільш густо вони заселяли високогірні долини Центральноандійського нагір’я, менше — низовини ба-сейну Амазонки. Переважними видами занять є полювання, рибальство й збиральництво. На сьо-годні індіанців залишилося порівняно небагато, частина з них живе в гірських районах і амазонсь-ких лісах. Основне населення багатьох держав Південної Америки становлять нащадки від міша-них шлюбів європейців з індіанцями, яких називають метисами.
Протягом трьох століть для роботи на плантаціях у Південну Америку завозили чорних невіль-ників з Африки. На Центральноандійскому нагір’ї вони здебільшого розчинилися серед місцевого населення. Для низки східних районів вони відіграли важливу роль в етнічних процесах. Тут сфо-рмувалося численне населення мішаного європейсько-негритянського й негритянсько-індійського походження. Нащадків від шлюбів негрів і європейців називають мулатами, а негрів й індіанців — самбо. На сьогодні негри, мулати й самбо переважно живуть у приатлантичних областях.
У першій половині ХІХ ст. у Південну Америку прибуло багато переселенців із Європи. Основним районом їхнього розселення стало південно-східне узбережжя материка. І зараз у низці країн їхні нащадки — креоли — становлять значну частину населення. На північному сході материка переважає населення негритянсько-європейського походження. У ряді країн Південної Америки збереглися великі індійські народи (у Перу, Болівії, Еквадорі й Аргентині — кечуа, у Болівії й на півночі Чилі — аймара, у Чилі й Аргентині — араукани). Найбільшою є частка індійського населення в Болівії, тут третина жителів ведуть свій рід від індіанців кечуа, а четверта частина — від індіанців аймара.
Бесіда за запитаннями
1) Які народи є корінними жителями Південної Америки?
2) На якому рівні розвитку перебували індійські племена до приходу європейців?
3) Як на континенті відбувався процес колонізації?
4) Представники яких рас (народів) переселилися на материк у XVI—ХХ ст.?
2. Сучасне населення та його розміщення
Пошукове читання
Дайте відповіді на запитання, опрацювавши матеріал картки.
1) Як змінився склад населення Південної Америки за останні 500 років?
2) Чим пояснюються особливості розміщення населення материка?
Зразок картки
На сьогодні значну частину населення континенту становлять нащадки переселенців із Європи. У багатьох державах більшість жителів — це нащадки шлюбів європейців з індіанцями (метиси). Значну частину населення, особливо в приатлантичних областях, становлять негри — нащадки рабів, а на заході континенту — індіанці (найбільша частка індійського населення в Болівії).
Густота населення регіону є однією з найнижчих у світі, найбільш типові показники — 20—35 осіб/км2. Найбільш заселені узбережжя, найменш заселені — райони басейнів річок Амазонки, Оріноко, Парагваю.
У ряді країн найбільш густо заселені плоскогір’я Анд (внутрішня система розселення). При цьому основна частина жителів зосереджена в районах, що розташовані на висотах від 1000 до 3000 м. Характерним прикладом країни з таким розселенням є Болівія. Тут більше ніж половина населення зосереджено на плоскогір’ї Альтіплано (висота 3300—3800 м), а фактична столиця — Ла-Пас — є єдиним містом-мільйонером, що розташоване на висоті понад 3500 км.
3. Політична карта материка
Розповідь учителя
На сьогодні переважна кількість країн континенту є незалежними державами. Усі вони, крім Болівії й Парагваю, мають вихід до океану. Більшість країн належать до таких, що розвиваються, але за економічним і соціальним розвитком вони випереджають країни Африки.
Індустріальний розвиток регіону відбувається нерівномірно, найбільш високим є рівень у Бра-зилії, Аргентині, Венесуелі, Чилі, Перу, Колумбії та Уругваї. Одна з основних галузей промисло-вості — видобувна. Перше місце за виробництвом залізної й марганцевої руди посідає Бразилія. Лідери у видобутку мідних руд — Чилі й Перу. Причому для Чилі мідь є найважливішою статтею експорту й поповнення державного бюджету. За видобутком олов’яних руд виділяються Перу, Бразилія й Болівія, бокситів — Суринам і Бразилія (тут же розміщені найбільші заводи з виробни-цтва глинозему).
В економіці континенту важливу роль зберігає сільське господарство. Основними культурами є кукурудза, рис, пшениця, цукрова тростина, бавовна, кава, какао, банани, картопля, квасоля. Третина сільськогосподарської продукції припадає на тваринництво, в основному воно має м’ясний напрямок і розвивається екстенсивним шляхом. За виробництвом тваринницької продукції виділяються Аргентина й Уругвай (у тому числі район пампи).
Майже повсюдно розвинене рибальство й промисел інших морепродуктів. Провідні позиції в галузі посідають Перу, Чилі й Бразилія. Головними об’єктами морського промислу є анчоус, сар-дина, оселедець, тунець, скумбрія, акула, креветки, лангусти, устриці, мідії.
Робота з контурною картою
На контурній карті підпишіть найбільші держави Південної Америки.
Робота з картою
Використовуючи політичну карту Південної Америки, учні відповідають на запитання вчителя.
1) Які країни материка не мають виходу до моря?
2) Які країни материка мають найбільш протяжну берегову лінію?
3) Які країни материка є найбільшими за площею території?
4) Яка країна материка обрисами своєї території нагадує шаблю?
Додатковий матеріал
НАЙБІЛЬШІ КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ
Країна Площа, тис. км2
Бразилія 8512
Аргентина 2780,4
Перу 1285,2
Колумбія 1138,9
Болівія 1098,5
Венесуела 916,4
Цікаві факти
Епоха Великих географічних відкриттів поклала початок колонізації Америки європейцями. Спочатку основну роль тут відіграли іспанці й частково португальці. Завоювання часто відбувалися невеликими загонами конкістадорів із кількох сотень людей. Протягом чотирьох століть під час запеклої боротьби, унаслідок війн, хвороб і непосильної праці частина індіанців загинула, деякі індійські племена були поневолені, а інші відтиснуті зі своїх територій у ліси, пустельні й високогірні райони.
У доколумбову епоху на території Перу змінилося кілька індійських цивілізацій. Найвідоміша з них — Чавин — з’явилася в тутешніх горах ще в середині ІІ тис. до н. е. До моменту приходу іс-панських конкістадорів сформувалася могутня цивілізації інків, що простягнулася на 4000 км і за-ймала територію сучасного Перу, Болівії, Еквадору, північ Чилі й північного заходу Аргентини. Столицею великої імперії було місто Куско. Згідно з переказами, його заснував перший Інка — син Сонця й Місяця. Найвидатнішою спорудою імперії був храм бога Сонця. Стіни його головних залів були вистелені золотими пластинами, а на навколишніх його терасах розташовувався знаме-нитий «золотий сад». У 1532—1534 рр. іспанський конкістадор Ф. Пісарро знищив державу інків і заснував Місто Королів (згодом названий Ліма). Правителі інків були страчені, індійські храми — зруйновані й розграбовані, а золоті статуї переплавлені й відправлені в Європу. У 1535 р. інки під-няли повстання й створили нове царство, що було знищене лише в 1572 р.
VI. Закріплення вивченого матеріалу
Бесіда за запитаннями
1. Чим відрізняється расовий склад населення Південної Америки й Африки?
2. Якими є особливості розселення жителів материка? Чим вони пояснюються?
3. Чому найбільше корінних жителів Південної Америки сьогодні проживає в західній частині материка?
Завдання
Закінчіть речення.
1. Південна Америка — найбільш… (вологий материк).
2. Анди — найбільш… (протяжна гірська система).
3. Тітікака — найбільш… (високогірне озеро).
4. Анхель — найбільш… (високий водоспад).
5. Амазонка — найбільша…. (рівнина).
6. Колібрі — найменша… (пташка).
7. Капібара — найбільший…. (гризун).
8. Кондор — найбільший… (літаючий птах Америки).
9. Пантанал — найбільш… (заболочена територія у світі).
VII. Підсумки уроку
Висновки
• Епоха Великих географічних відкриттів поклала початок колонізації Америки європейцями. На сьогоднішній день значну частину населення становлять їхні нащадки. У приатлантичних ра-йонах багато негрів (нащадки рабів), а на заході континенту — індіанців (найбільше їх у Болівії). У багатьох державах більшість жителів є нащадками шлюбів європейців з індіанцями (метиси).
• Густота населення регіону є однією з найнижчих у світі. Найбільша людність спостерігається на узбережжях, найменша — у районі басейнів річок Амазонки, Оріноко, Парагваю.
• У ряді країн найгустіше заселені плоскогір’я Анд (внутрішня система розселення). При цьому основна частина жителів зосереджена в районах, розташованих на висотах від 1000 до 3000 м.
• На території континенту розташовані 12 незалежних держав (крім Французької Гвіани). За ро-змірами й рівнем економічного розвитку виділяються Бразилія, Аргентина, Венесуела, Чилі, Пе-ру, Колумбія.
VIII. Домашнє завдання
1. Опрацюйте матеріал підручника:
2. Підготуйте повідомлення про одну з країн Південної Америки.
Інтернет-ресурси
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Населення й політична карта Південної Америки", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід