Наш край у 1918—1921 рр.
 


Уроки  №  124—125
Тема.   Наш край у  1918—1921  рр.
Мета:  схарактеризувати особливості соціально-економічного, політичного й  духовного життя 
населення краю в  1918—1921  рр. на основі дослідно-пошукової діяльності учнів; розвивати їхнє 
вміння порівнювати історичні явища, аналізуючи процеси, що відбувалися на території краю та інших 
регіонів України в  цей період; виховний аспект уроку реалізується на підставі формування в  учнів 
поваги до минулого своєї «малої Батьківщини».
Тип уроку:   вивчення нового матеріалу на основі аналізу власної дослідно-пошукової роботи.
Обладнання:   підручник, стінні карти, атлас, ілюстративний і  дидактичний матеріал.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроку  наведені  на 
с.   453.
Хід уроку
I.   ОрганІ зац І я навчальнО ї д І яльнО стІ
Учитель  оголошує  учням  тему  уроку,  його  завдання  та  інформує 
про  заплановані  форми  роботи.
II.   в ивчення нО в О гО  матер І алу
Матеріал  уроку  подається  за  такими  основними  блоками:
Військово-політичні події 
1918—1921  рр. на території 
краю
1. До складу яких державних утворень входив ваш регіон 
у  1918—1921  рр.?
2. Які ключові події відбувалися в  цей час у  регіоні?
3. У  яких збройних формуваннях брали участь жителі краю?
4. Чи існував у  краї селянський повстанський рух? Назвіть провід-них отаманів.
5. Складіть хронологію подій 1918—1921  рр.
6. Складіть характеристики та політичні портрети видатних діячів 
історії краю
Зміни влади, перерозподіл 
власності та ставлення насе-лення до цих процесів
1. Скільки раз відбувалася зміна влади в  регіоні?
2. Яка влада протрималася найдовше?
3. Яку владу найбільше підтримувало населення краю?
4. Як відбувався перерозподіл власності в  краї в  1918—1921  рр.?
Повсякденне життя населен-ня краю
1. Які зміни в  повсякденне життя внесли події 1918—1921  рр.?
2. Чи були ці зміни закономірними?
3. Які обставини були вирішальними для таких змін?
Особливості культурних 
процесів
1. Якими є  особливості культурного, духовного життя краю порів -няно з  аналогічними явищами та процесами на інших територіях 
України?
2. Підготуйте розповідь про діяча культури тієї доби  — вашого 
земляка
 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Наш край у 1918—1921 рр.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід