Наш край у 1939—2010 рр
 
Уроки  №  116—121
Тема.   Наш край у  1939—2010  рр.
Мета:  визначити на карті місцевий регіон, систематизувати та проаналізувати соціально-економічний розвиток краю; розвивати навички називати характерні ознаки суспільно-політичних 
рухів на території краю, особливості культурного розвитку регіону; розвивати навички науково-до -слідної діяльності, висловлювати власне бачення подій; виховувати інтерес до історії рідного краю, 
патріотизм.
Тип уроку:   семінарське заняття або комбінований.
Методичні  рекомендації  щодо  проведення  уроку
Учитель  за  два  тижні  до  проведення  уроку  добирає  літературу, 
влаштовує  виставку,  визначає  план  розгляду  теми,  вивішує  карту 
регіону  та  України,  герб  міста,  зроблені  учнями  фотомонтажі,  ор -ганізовує  виставку  учнівських  рефератів,  матеріалів  зі  шкільного 
або  краєзнавчого  музею.
Можливі  варіанти  форми  проведення  уроку
1.  Урок  у  краєзнавчому  музеї  (попередньо  замовляється  екскурсія 
в  залі  цього  періоду).
2.  Урок  у  шкільному  музеї  із  залученням  краєзнавчого  матеріалу 
у  формі  семінару  чи  зустрічі  з  видатними  людьми  регіону.
3.   Урок-екскурсія  по  місцях,  пов’язаних  із  подіями  1939—1945  рр.; 
відвідування  новобудов  1960—1980-х   рр.,  пам’яток  історії  цьо-го  періоду  (його  може  провести  гід-фахівець  або  заздалегідь  під-готовлені  учні).
4.  Урок-семінар  із  застосуванням  різних  краєзнавчих  матеріалів.
5.  Комбінований  урок.
Як  приклад  пропонується  план  семінару  за  темою:  «Донбас 
у  1941—2010   рр.»
1.  Події  Великої  Вітчизняної  війни  на  території  Донбасу.
2.  Внесок  жителів  Донбасу  у  визволення  краю  від  німецько-фа-шистських  окупантів.
3.  Донбаська  визвольна  операція.
4.  Повоєнна  розбудова  краю.  Розвиток  промисловості  й  сільського 
господарства.
5.  Донецький  регіон  у   1960—1980-х   рр.:  від  спроби  економічних 
і  соціальних  реформ  до  наростання  соціально-економічної  кризи.
6.   Донбас  у  роки  перебудови  (середина  1980-х  —  початок  1990-х  рр.).
7.  Соціально-економічні  і  політичні  процеси  у   Донбасі  в  сучасних 
умовах  (1991—2010   рр.).
Поради  щодо  окремих  етапів  комбінованого  типу  уроку
На  етапі  актуалізації  опорних  знань  учителю  доцільно  про -вести  бесіду-огляд  масштабних  подій  в   Україні  та  регіоні  з  1939 
по  2010   рр.
Етап  вивчення  нового  матеріалу  розпочинається  зі  вступного 
слова  учителя,  в   якому  підкреслюється  важливість  вивчення  іс -торії  рідного  краю.  Доречно  буде  заслухати  повідомлення,  що  під -готували  учні,  які  працювали  з   додатковою  літературою,  а  також 
матеріалами  музею,  відвідували  екскурсії  по  місту  (селу,  району). 
Під  час  розповіді  вчителя  або  повідомлень  учнів  можна  запропо-нувати  класу  заповнити  таблицю.
Наш  край  у   1939—2010   рр.
Період
Загальноукраїнські  
події
Особливості розвитку 
нашого краю
Друга світова війна та Велика Вітчизняна 
війна (1939—1945  рр.)
Повоєнна відбудова (1950—1960-ті  рр.)
Наростання соціально-економічної кризи 
(друга половина 1960-х  — перша поло -вина 1980-х  рр.)
Особливості розвитку в  період перебудо -ви (1985—1991  рр.)
Соціально-економічний, політичний, 
культурний розвиток на сучасному етапі 
(1991—2010  рр.)
Етап  закріплення  вивченого  матеріалу  може  здійснюватися 
шляхом  тестування,  опитування.
Підбиваючи  підсумки  уроку,  вчитель  аналізує  роботу  учнів.
Оцінювання  результатів  роботи  здійснюється  з  урахуванням  ви -явленої  самостійності,  використання  різних  джерел  під  час  підго -товки,  особливостей,  чіткості  викладу,  мовної  вправності.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Наш край у 1939—2010 рр", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід