Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Давній Рим у VІІІ—І ст. до н. е.» та «Падіння республіки та утворення імперії».
 
УРОК  №  58
  Тема.   Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Давній Рим у 
VІІІ—І ст. до н. е.» та «Падіння республіки та утворення імперії». 
  Мета.  Дати оцінку навчальних досягнень школярів за результатами ви -вчення тем під час проведення письмової роботи, продовжити 
формування переконаності в необхідності оволодіння історич -ними знаннями.
  Очікувані 
результати.
  Після цього уроку учні зможуть: продемонструвати  свої знання з 
теми «Давній Рим у VIII—I ст. н. е.» та «Падіння республіки та утво -рення імперіі»; оцінити  рівень власних начальних досягнень із 
даних тем; звернути увагу на ті питання, що були недостатньо 
ними опрацьовані;  набути навичок роботи над завданнями різ -них рівнів складності.
  Тип уроку.  Урок перевірки знань, умінь і навичок.
Форма проведення. Різнорівнева письмова робота за двома варіанта -ми.
Структура  уроку
  I.   Організаційний момент
  II.   Перевірка знань, умінь і навичок
Письмова робота
  III.   Підсумки уроку
  IV.  Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  ПЕРЕВІРКА  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  І  НАВИЧОК
Письмова робота
ВАРІАНТ I
І рівень
Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1—6).
1)   Згідно з легендою, Рим був заснований:
а) 953 р. до н. е.;   б) 853 р. до н. е.; 
в) 753 р. до н. е.;   г) 653 р. до н. е.
2)   Підрозділ римських воїнів називався:
а) фаланга;    б) легіон; 
в) манипула;   г) агела.
3)   Повстання рабів у 74—71 рр. до н.  е. очолив:
а) Спартак;    б) Траян; 
в) Помпей;   г) Гай Гракх.
4)   Крилатий вислів «Прийшов, побачив, переміг» належить:
а) Луцію Корнелію Суллі;    б) Гаю Юлію Цезарю; 
в) Гаю Октавіану Августу;    г) Марку Аврелію.
5)   Система державного управління, створена за Августа, називалася: 
а) принципат;    б) колонат; 
в) домінат;  г) республіка.
6)   Яка архітектурна споруда в Римі була призначена для проведення гла-діаторських боїв?
а) Терми Каракалли;   б) Колізей; 
в) Пантеон;    г) акведук.
ІІ рівень
7)   Розташуйте в хронологічній послідовності події історії Давнього Риму.
  Правління династії Флавіїв
  Бій біля мису Акцій
  Перетворення Дакії на римську провінцію
  Правління династії Юліїв-Клавдіїв 
8)   Установіть відповідність між поняттям і визначенням.
  Консули
  Нобілі 
  Претори
  Плебеї
а)   Представники нової знаті, які  обійма-ли важливі державні посади
б)   Головні судді
в)   Простий  народ  (спочатку —  частина 
населення, що походила з підкорених 
племен)
г)   Вищі  посадовці,  головнокомандувачі 
римського війська
9)   Назвіть історичну подію за її описом.
Протистояння між державами тривало двадцять три роки. Сили 
супротивників були виснажені. У результаті укладення мирного до-говору Рим одержував контрибуцію в 3200 талантів протягом десяти 
років і першу провінцію.
ІІІ рівень 
10)  Чому Тиберій Гракх вирішив провести через сенат новий земель ний 
закон? Що він установлював?
11)  Назвіть передумови виникнення християнства.
IV рівень
12)  У  Давньому  Римі  склалася  приказка:  «Будь  щасливішим  за 
Августа і кращим за Траяна!». Як ви вважаєте, які події з жит-
тя згаданих імператорів викликали появу цієї приказки? Який 
зміст вкладали в неї римляни?
ВАРІАНТ II
І рівень
Виберіть правильний варіант відповіді (завдання 1—6).
1)   Республіку в Римі було проголошено : 
а) 810 р. до н. е.;   б) 710 р. до н. е.; 
в) 610 р. до н. е.;   г) 510 р. до н.е.
2)   Верховним органом державного управління в Римі був:
а) ареопаг;   б) герусія;
в) тріумвірат;   г) сенат.
3)   Ініціатива проведення реформ у Римі в II  ст. до н.  е. належала:
а) братам Гракхам;   б) Спартаку;
в) першому тріумвірату;   г) другому тріумвірату.
4)   Вислів «Нехай ненавидять, аби боялися!» належить: 
а) Октавіану Августу;    б) Калігулі; 
в) Титу;   г) Траяну.
5)   Від часів правління Октавіана Августа римська держава стала назива-тися: 
а) імперія;   б) республіка;
в) провінція;  г) метрополія.
6)   Громадські лазні в Римі називалися:
а) акведуки;   б) терми;
в) базиліки;   г) амфітеатри.
ІІ рівень
7)   Розташуйте в хронологічній послідовності події історії Давнього Риму.
  Убивство Юлія Цезаря
  Правління династії Антонінів
  Перетворення Нубії на римську провінцію
  Правління династії Флавіїв
8)   Установіть відповідність між поняттям і визначенням.
    Народний 
трибун
  Диктатор
  Цензор
  Едил
а)   Посадовець,  який  відповідав  за    підтри-мання порядку на ринках, вулицях
б)   Посадовець, який обирався плебеями для 
захисту їхніх прав та інтересів у сенаті
в)   Посадовець, який перевіряв список чле-нів сенату, стежив за моральністю грома-дян
г)   Найвищий  посадовець  у  державі,  якого 
призначали  в  надзвичайних  обставинах 
на шість місяців
9)   Назвіть історичну подію за її описом.
Величезна армія карфагенян, очолювана Ганнібалом, рушила на 
Рим. Римські війська зустрілися з Ганнібалом. У римлян було 80 тис. 
людей піхоти і близько 6 тис. кінноти; у карфагенян  — 40 тис. піхоти 
і 10 тис. кінноти. Переміг Ганнібал. Ця битва вважається зразком вій-ськового мистецтва.
ІІІ рівень
10)  Як вплинули природні умови Апеннінського півострова на розвиток 
господарської діяльності римлян?
11)  Чому правління Антонінів називають «щасливим періодом»?
IV рівень
12)  Як ви оцінюєте вчинки Юлія Цезаря і його роль в історії Риму? Обґрун-туйте свою думку.
ІІІ. ПІДСУМКИ  УРОКУ
Учитель нагадує порядок оцінювання контрольних робіт. 
IV. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Скласти хронологічну таблицю за темою «Падіння республіки та рання 
імперія».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Оцінювання навчальних досягнень учнів із тем «Давній Рим у VІІІ—І ст. до н. е.» та «Падіння республіки та утворення імперії».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід