Оцінювання навчальних досягнень учнів із теми «Греція в II — першій половині I тис. до н. е.».
 
УРОК  №  36
  Те м а .  Оцінювання  навчальних досягнень  учнів із  теми «Греція  в II 
першій половині I тис.  до н.  е.».
  Мета.  Оцінити   навчальні   досягнення  школярів  за  результатами
вивчення  теми  шляхом  проведення   гри   «Брейн-ринг»,   під-вищити   пізнавальну  активність   шестикласників  у  вивченні
історії  стародавнього світу.
  Очікувані 
результати.
 Після  цього   уроку   учні   зможуть:  продемонструвати  свої 
знання з теми «Греція  в II  перший  половині I тис.  до н.  е.»; 
оцінити  рівень власних  начальних  досягнень  із  теми;  звер-нути увагу на  ті   питання, що  були  недостатньо  ними  опра-цьовані;  набути навичок роботи над  завданнями різних  рів-нів складності.
  Тип уроку.  Урок перевірки  знань, умінь  і навичок.
Форма проведення. Гра  «Брейн-ринг».
Структура   уроку
 I. Організаційний момент
 II.   Перевірка  знань, умінь  і навичок
Гра  «Брейн-ринг»
III.   Підсумки уроку
 IV. Домашнє завдання
ХІД  УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  ПЕРЕВІРКА  ЗНАНЬ,  УМІНЬ  І  НАВИЧОК
Гра  «Брейн-ринг».
Методичні рекомендації.
Матеріал,  що  виноситься  на  тематичне  оцінювання,  є  досить  не­
звичайним. Він виходить за межі суто історичних знань, вимагає за ­
лучення додаткової літератури для вивчення. Знання, здобуті в  ході 
знайомства з темою, допоможуть учням під час читання творів літе ­
ратури, розширять їхній світогляд, підвищать ерудицію. Незвичай ­
ність теми підказує і нестандартну форму проведення уроку тематич­
ного оцінювання — дидактичну гру.
Для  проведення  гри  створюються  чотири  команди.  Кожна  з  них 
обирає  капітана,  який  керує  підготовкою  команди  до  гри.  Оголо­
шується тема гри. Призначаються ведучий і його помічник (для за­
повнення таблиці результатів).
Правила гри.
1)   Брейн ­ринг проводиться в один тур.
2)   Кожна з чотирьох команд грає з усіма іншими, тобто має від­
бутися 6 раундів (I—II, I—III, I—IV, II—III, II—IV, III—IV).
3)   Кожний раунд включає чотири питання різного ступеня склад­
ності,  що  оцінюються  так:  перше  питання  —  1  бал,  друге — 
2 бали, третє — 3 бали, четверте — 4 бали.
4)   Сума балів, отриманих командою за кожний раунд, заносить ­
ся  до  «Таблиці  результатів»  (див.  с.  176)  і  демонструється  на 
 табло.
5)   Місце, яке команда посяде за результатами гри, визначає оцін­
ку за урок.
6)   Капітан оцінює участь кожного гравця команди.
Таблиця результатів
Раунд 1
1)   Яким заняттям людей сприяли природні умови Давньої Греції?
2)   Чим знаменитий Геракл? Назвіть його подвиги.
3)   Поясніть значення усталеного виразу «нитка Аріадни».
4)   Чим відрізнялося державне управління Спарти від управління 
Афін?
Раунд 2
1)   Перелічіть  реформи,  проведені  Солоном.  Яке  значення  вони 
мали для Афінської держави?
2)   Як давні греки пояснювали зміну пір року?
3)   Поясніть значення виразу «спартанське виховання».
4)   Чому загинула Мікенська цивілізація?
Раунд 3
1)   Кого давні греки називали тираном?
2)   Поставте в хронологічній послідовності періоди історії давньої 
Греції.
 Мікенська епоха
 Гомерівський період
 Критська (Мінойська) цивілізація
3)   Як давні греки пояснювали назву Егейського моря?
4)   В Елладі існувало багато держав. Але головними серед них ува ­
жалися Афіни і Спарта. Спарта мала найкраще в грецькому сві­
ті військо, в Афінах були найбільший порт, найкращий храм, 
Академія... Чому так відрізнялися досягнення цих міст?
Раунд 4
1)   Кого називали ефором?
2)   Назвіть причини створення колоній грецькими містами?
3)   Поясніть  значення  усталеного  виразу  «між  Сциллою  та 
 Харибдою».
4)   Що, згідно з міфами, стало причиною Троянської війни?
Раунд 5
1)   Чим знаменитий Гомер?
2)   У який період грецької історії більш високим був рівень розвит­
ку господарства і культури: у мікенський чи гомерівський?
3)   Поясніть значення усталеного виразу «канути в Лету».
4)   Як загинула критська цивілізація?
Раунд 6
1)   Що таке філа?
2)   Як  було  доведено  історичну  достовірність  подій,  описаних 
в «Іліа ді» Гомера?
3)   Поясніть значення усталеного виразу «ахіллесова п’ята».
4)   Прослухайте уривок із поеми «Одіссея»:
У просторім палаці жили п’ятдесят умілих невільниць:  
Мали деякі жорна ручні і зерна добірні мололи, 
Інші там пряли нитки і за кроснами ткали.  
Був за широким двором сад десятин на чотири,  
Що огороджений був звідусюди; росло там  
Багато дерев плодоносних, гіллястих, широковершинних, 
Яблунь, і груш, і ґранатів, рясних золотими плодами.
Які висновки про розвиток господарства і суспільний устрій давніх 
греків дозволяють зробити ці рядки?
III. ПІДСУМКИ  УРОКУ
Учитель  повідомляє  результати  гри.  Члени  команди,  яка  посіла 
перше місце, одержують по 10—12 балів, друге місце — по 7—9 балів, 
третє місце — по 4—6 балів, четверте місце — 1—3 бали. Капітан за 
узгожденням оцінює участь кожного гравця команди. 
IV. ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Скласти кросворд «Міфи Давньої Греції».
2)   Виконати ілюстрації до сюжетів «Іліади» та «Одіссеї».
3)   Повторити тему «Перська держава».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Оцінювання навчальних досягнень учнів із теми «Греція в II — першій половині I тис. до н. е.».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід