Особливості модернізації регіону та краю у другій половині ХІХ ст.
 
Урок № 49
Особливості модернізації регіону та краю 
у другій половині ХІХ ст.
Мета: з’ясувати особливості модернізації сільського господарства та промисловості краю, вивчити вплив адміністративно-територіальних реформ на систему управління краю, з’ясувати етнічний і соціальний склад населення краю, напрями міграції населення краю у другій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння дослідницької роботи, уміння використовувати матеріали краєзнавчих музеїв та історико-краєзнавчої літератури для вивчення історії краю; виховувати інтерес до вивчення історії України та зокрема історії краю, виховувати гордість за земляків — видатних діячів краю.
Обладнання: підручник, карта, роздавальний матеріал.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учень/учениця розповідає про особливості модернізації сільського господарства та промисловості краю, аналізує вплив адміністративно-територіальних реформ на систему управління краю, досліджує етнічний і соціальний склад населення краю, з’ясовує напрями міграції населення краю у другій половині ХІХ ст.; розвиває вміння дослідницької роботи, використовує матеріали краєзнавчих музеїв та історико-краєзнавчої літератури для вивчення історії краю; відчуває інтерес до вивчення історії України й зокрема історії краю, відчуває гордість за земляків — видатних діячів краю.
I. Організаційний момент
II. Перевірка домашнього завдання
Провести усне опитування учнів за темою попереднього уроку, вибірково перевірити виконання письмових робіт.
III. Актуалізація знань
Бесіда на повторення
Що таке «модернізація»?
IV. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
План вивчення нового матеріалу
1. Модернізаційні процеси в аграрному секторі та промисловості
2. Вплив адміністративно-територіальних реформ 60—70-х рр. ХІХ ст. на систему управління краю
3. Етнічний і соціальний склад населення регіону. Міграція
1. Модернізаційні процеси в аграрному секторі та промисловості
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Робота з таблицею
Опрацюйте відповідний матеріал підручника, історико-краєзнавчу літературу, матеріали краєзнавчих музеїв і заповніть таблицю.
Модернізаційні процеси

у сільському господарстві
 у промисловості

 

Запитання
Які галузі сільського господарства та промисловості розвивалися в краї у другій половині ХІХ ст.?
2. Вплив адміністративно-територіальних реформ 60—70-х рр. ХІХ ст. на систему управління краю
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Робота з таблицею
Опрацюйте відповідний матеріал підручника, історико-краєзнавчу літературу, матеріали краєзнавчих музеїв і заповніть таблицю.
Назва реформи
 Вплив на систему управління краю

Судова 
 
Земська 
 
Міська 
 
Військова 
 
Освітня 
 
Цензурна 
 
Фінансова 
 

Бесіда
1) Охарактеризуйте суспільно-політичне життя краю у другій половині ХІХ ст.
2) Назвіть відомих вам земляків — активних учасників суспільно-політичного руху. До яких громадських організацій та політичних партій вони належали?
3. Етнічний і соціальний склад населення регіону. Міграція
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Робота в групах
Працюючи в малих групах, створіть малюнок за темою «Етнічний і соціальний склад населення регіону та краю».
Робота з картою
Покажіть на карті напрямки міграції населення краю у другій половині ХІХ ст.
V. Закріплення і систематизація вивченого матеріалу
Метод «Мозковий штурм»
Методичний коментар — див. урок № 2.
VI. Підсумки уроку
Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.
Основні висновки.
VІI. Домашнє завдання
1) Опрацюйте текст підручника.
2) Продовжте заповнення порівняльної таблиці «Наш край у контексті європейської історії наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.».
3) Продовжте роботу з розроблення історико-краєзнавчої карти краю періоду кінця ХVІІІ—ХІХ ст.
4) Продовжте роботу зі створення мультимедійної презентації за темою «Наш край наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.». Під час виконання завдання використовуйте пам’ятку (див. урок № 18).
5) Розробіть мистецьку карту краю ХІХ ст.
6) Складіть за матеріалами вашої області каталог пам’яток історії, культури, архітектури ХІХ ст.
7) Використовуючи історико-краєзнавчу літературу та матеріали краєзнавчого музею, підготуйте повідомлення про стан розвитку освіти і науки у краї в ХІХ ст.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Особливості модернізації регіону та краю у другій половині ХІХ ст.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід