Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Становлення незалежної України (1991—1994 рр.)».
 
Урок  № 94
Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Становлення незалежної України 
(1991—1994  рр.)».
Мета:  повторити, узагальнити і  закріпити матеріал із теми; проконтролювати знання і  нави -чки учнів; забезпечити самостійність виконання завдань; виховувати почуття поваги до історично -го минулого своєї держави.
Тип уроку:   перевірка й  облік знань, умінь і  навичок.
Хід уроку
I.   Організаційна частина
II.   пО втО рення й  узагальнення знань
  Тестові завдання
І рівень
1.   Укажіть  дату  обрання  першого  Президента  незалежної  України.
А  16  липня  1990   р.   Б  19  серпня  1991  р.
В  24  серпня  1991  р.   Г  1  грудня  1991  р.
2.  Укажіть  дату  прийняття  Конституції  незалежної  України.
А  28  квітня  1994   р.   Б  24  травня  1995  р.
В  28  червня  1996  р.   Г  28  червня  1997  р.
3.  Укажіть,  яка  з  подій  відбулася  1   вересня  1996  р.
А  початок  ринкових  реформ  в   Україні
Б  початок  роздержавлення  землі
В  надання  населенню  України  дозволу  на  купівлю  і  продаж 
землі
Г  запровадження  національної  валюти
4.  Укажіть  дату  підписання  Україною  «Хартії  про  особливе  парт-нерство  між  Україною  і   НАТО».
А  1996  р.   Б  1997  р.
В  1998  р.   Г  1999  р.
5.  Установіть  хронологічну  послідовність  подій.
А  прийняття  воєнної  доктрини  України
Б  заснування  Збройних  сил  України
В  затвердження  Державного  Гімну  України
Г  затвердження  Державного  Прапора  України
6.  Запишіть  дати  наведених  подій.
…  р.   —  прийняття  Закону  УРСР  «Про  мови»
…  р.   —  перший  мітинг  під  синьо-жовтими  прапорами
…  р.   —  «Живий  ланцюг»
…  р.   —  перший  шахтарський  страйк
7.  Укажіть,  коли  Верховна  Рада  України  ухвалила  «Акт  проголо-шення  незалежності  України».
А  28  червня  1990  р.   Б  16  липня  1990   р.
В  2  серпня  1990  р.   Г  24  серпня  1991  р.
ІІ рівень
8.  Що  стало  головною  причиною  дострокових  виборів  ВРУ  та  Пре-зидента  в   1994  р.?
9.  Підкресліть  у  переліку  чинники,  що  сприяли  відродженню  ре -лігійного  життя  в  незалежній  Україні:  1)  зняття  заборони  на 
релігійне  життя,  реальні  гарантії  свободи  совісті;  2)  перетво-рення  церкви  на  державну  структуру;  3)  загострення  соціально-економічних,  політичних,  національних,  екологічних  та  інших 
проблем;  4)  втрата  суспільством  старих  ідеологічних  орієнтирів; 
5)  пошук  духовної  опори  в  житті,  відновлення  традиційних  ду-ховних  цінностей;  6)  прагнення  церкви  відігравати  провідну 
роль  у  політичному  житті.
 10.  Установіть  хронологічну  послідовність  подій.
А  започаткування  акції  «Вставай,  Україно!»
Б  обрання  Л.  Кучми  Президентом  України
В  укладення  Конституційного  договору
Г  запровадження  гривні
ІІІ рівень
 11.  Виконайте  одне  із  запропонованих  завдань.
1)   Заповніть  таблицю  «Президентство  Л.  Кравчука  і  Л.  Кучми».
Характеристика Л. Кравчук Л. Кучма
Здобутки
Прорахунки
2)   Складіть  розгорнутий  план  за  темою  «Зовнішня  політика  не -залежної  України».
IV рівень
 12.  Виконайте  одне  із  запропонованих  завдань.
1)   Охарактеризуйте  зміни  в  соціальній  структурі  українського 
суспільства,  які  відбувалися  за  роки  незалежності.
2)   Проаналізуйте  розвиток  культури  в  Україні  за  роки  незалеж-ності.  Відповідь  проілюструйте  прикладами.
III.  Підсумки уроку
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Повторювально-узагальнювальний урок за темою «Становлення незалежної України (1991—1994 рр.)».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід