Практична робота 12 «Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за виб
 
УРОК  №  52
Тема. Практична робота 12 «Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за вибором)».
Мета: закріпити поняття «річкова система» і «притока»; форму-вати вміння визначати за картою географічне положення,
напрямок течії й найбільші притоки річкової системи.
Тип уроку: закріплення знань.
Обладнання: фізична карта (півкуль), кліматична карта світу, фрагмент
контурної карти з річковою системою Амазонки, додат -кові джерела інформації, контурна карта «Фізична карта
світу».
Структура уроку
І. Організаційний момент
ІІ. Практична робота 12 «Визначення за картою географічного положення,
напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за
вибором)»
ІІІ. Підсумок уроку
IV. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
ІІ.  ПРАКТИЧНА  РОБОТА  12  «Визначення  за  картою   
географічного  положення,  напряму  течії  та  найбільших  
приток  однієї  з  річкових  систем  світу    (за  вибором)»
Інструктаж.
Річка — це водний потік, що тече у заглибленні, яке утворене його 
рухом.  Це  заглиблення  називається  руслом.  Русло  розташовується 
у більш широкому, витягнутому зниженні земної поверхні — річко-вій долині, що тягнеться від її витоку до гирла. Витоком може бути 
джерело,  озеро  або  болото.  Впадає  річка  до  іншої  річки,  озера  або 
моря, тут розташоване її гирло.
Якщо  дивитися  на  карту,  то  зовнішній  вигляд  головної  річки  із 
притоками нагадує дерево зі стовбуром, що відповідає основному рус -лу, і гілками — річками-притоками. Усі притоки разом із головною 
рікою утворюють річкову систему.
Кожна  річка  має  свою  «індивідуальність»,  наприклад  характер 
течії. Рівнинні ріки протікають у звивистих і глибоких руслах. Вони 
мають  спокійний  характер,  їхні  течії  повільні.  У  гірських  районах 
течуть гірські річки, які відрізняються швидкими течіями. Долини 
гірських рік вузькі й скелясті, а русла мають незнач ну глибину й ве-ликі схили. На гірських ріках часто утворюються водоспади.
Всю  масу  твердих  часток,  що  переносяться  річковою  водою,  на-зивають твердим стоком. Їх більшість відкладається в гирлах річок, 
де в результаті цього може утворитися дельта — рівнинний простір, 
складений  річковими  відкладеннями.  Своєю  формою  це  утворення 
схоже на грецьку букву дельта, що і визначило його назву.
Амазонка. Площа водозбірного басейну цієї річки-рекордсмена до-рівнює площі цілого материка Австралія й майже вдвічі перевищує цей 
показник річки Конґо, що стоїть на другому місці. А за річним стоком 
розрив між цими річками становить майже п’ять разів. Амазонка пе -реносить сьому частину всіх річкових вод Землі! Щосекунди річка ви -носить до океану 120  тис. м
3
 води. Якщо наливати цю воду в залізничні 
цистерни, то знадобиться понад 1,5  тис. 16-тонних цистерн.
Ширина дельти річки — 335 км, це більше, ніж відстань від Харкова 
до  Запоріжжя.  Щоб  проїхати  такий  шлях  автомобілем  зі  швидкістю 
60  км/год  знадобиться  понад  5   годин.  За  рік  Амазонка  переносить 
до  океану  1   млрд  тонн  твердих  речовин.  Якщо  перевозити  такий 
вантаж   великотоннажними  вантажівками,  то  знадобиться  понад 
10 000  автомобілів, за умови, що кожен з них зробить десять ходок.
Знайти витік цієї великої річки не просто. Прийнято вважати, що 
Амазонка починається від злиття річок Мараньйон й Укаялі. Тради -ційно її довжину вимірюють разом із Мараньйоном. Якщо вимірювати 
довжину Амазонки разом з Укаялі, витоком якої є річка Апурімак, то 
довжина Амазонки перевищить 7000 км. Можливо, цей підрахунок 
довжини Амазонки стане загальновизнаним, і річка по праву посяде 
перше місце й за довжиною.
Далі учні працюють у парах або групах, розподіливши між собою 
обов’язки. Вони мають визначити географічне положення річки, по -значити на контурній карті витік, гирло, головні притоки й геогра -фічні об’єкти, які розташовані поруч.
Завдання. 
Визначте за фізичною картою світу географічне положення, напря -мок течії та найбільші притоки річки Амазонка.
Укажіть:
а)   На якому материку протікає річка.
б)   На  контурній  карті  «Фізична  карта  світу»  позначте,  де  почи-нається річка (за традицією довжина Амазонки розраховується 
разом з одним із її притоків — річкою Мараньон, її витік і треба 
позначити),  у  якому  напрямку  тече  Амазонка  й  куди  впадає.
в)   Особливості гирла.
г)   Які географічні об’єкти розташовані поруч.
ІІІ.  ПІДСУМОК  УРОКУ
Учні  роблять  висновок  щодо  характерних  рис  географічного  по-ложення Амазонки.
IV.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Визначте, як географічне положення Амазонки впливає на харак-тер течії, водність та режим річки.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Практична робота 12 «Визначення за картою географічного положення, напряму течії та найбільших приток однієї з річкових систем світу (за виб", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід