Природні умови Італії та виникнення Риму.
 
УРОК № 48 
Тема. Природні умови Італії та виникнення Риму. 
Мета. Дати уявлення про природно-кліматичні умови Апеннін-ського півострова; простежити їхній вплив на розвиток 
господарської діяльності населення; удосконалити навич -ки роботи з історичною картою. 
Очікувані 
результати. 
Після цього уроку учні зможуть: називати час виникнення 
Риму; показувати на карті Апеннінський півострів, місто 
Рим; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття 
та терміни: «патриції», «плебеї», «сенат»; пояснювати при-чини ліквідації царської влади і встановлення республіки. 
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань 
III. Вивчення нового матеріалу 
1. Природа Апеннінського півострова. 
2. Населення Давньої Італії 
3. Виникнення Риму та правління царів. 
IV. Узагальнення і систематизація знань 
V. Підсумки уроку 
VI. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Запитання на повторення. 
1) Які види господарської діяльності називаються такими, що 
ґрунтуються на ви робництві? 
2) Як природні умови впливають на господарську діяльність лю­ 
дей? (Дайте відповідь на прикладі якоїсь із вивчених країн.) 
3) Чому в людському суспільстві виникає необхідність у створен ­ 
ні держави? 
4) Як розрізняються держави за формами правління? 
Переконавшись у тому, що учні досить міцно засвоїли концеп­ 
туальні положення курсу, учитель переходить до вивчення історії 
Давнього Риму. 
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
1. Природа Апеннінського півострова. 
Розповідь учителя. 
Апеннінський півострів, розташований на півдні Європи, далеко 
виступає в Середземне море і формою нагадує чобіт. Має довжину 
близько 1100 км, найбільша його ширина 240 км. Недалеко від пів­ 
острова лежить багато островів, історично пов’язаних із півостровом 
і кліматично подібних до нього; найбільші й найвідоміші серед них — 
Корсика, Сардинія, Сицилія. 
Апеннінський півострів омивається Адріатичним морем на сході, 
Іонічним морем на півдні, Середземним, Тірренським і Лігурійським 
морями — на заході та південному заході. Східне узбережжя не має 
зручних бухт, на відміну від південного і західного. 
Від решти Європи Італія відокремлена Альпами, що й визначає те ­ 
плий, сприятливий для рільництва клімат. Апеннінські гори — єдині 
на півострові. Вони не такі круті й високі, як Балканські. Більшість 
річок півострова (Тибр, По та ін.) судноплавні, що сприяло тісним 
зв’язкам між областями Італії. Півострів багатий на природні ресур ­ 
си: метали і сіль. 
Виходячи з природно­кліматичних особливостей, Італію поділя­ 
ють на три частини: північну, середню і південну. 
Північна Італія зрошується річкою По та її численними притоками 
і розташована між Альпами й Апеннінськими горами. До її складу 
входили три області: 1) Лігурія; 2) Цизальпінська Галлія, тобто Гал ­ 
лія, розташована з цього (італійського) боку Альп; 3) Венеція. 
Середня Італія лежить між річками Макрою, Рубіконом на пів­ 
ночі, Сіларом і Фертуром (Френто) —на півдні. Вона складаєть ­ 
ся із шести областей: Етрурія, Лацій, Кампанія, Умбрія, Піцен, 
Самній. 
Південна Італія поділяється на Апулію, Калабрію, Луканію, 
Бруттій. 
Фронтальне опитування. 
1) Яким заняттям людей сприяли природні умови Апеннінського 
півострова? 
2) Порівняйте природно­кліматичні умови Італії та Греції. 
3) Як ви вважаєте, чому греки були вправними мореплавцями, 
а римляни довго боялися моря? 
2. Населення Давньої Італії. 
Розповідь учителя. 
Про ранню історію Італії та її ранніх жителів відомо досить мало. 
Однак на основі археологічних знахідок можна відновити карти ­ 
ну населення півострова. У Лігурії жили лігури, у Венеції — ве­ 
нети, у Цизальпінській Ґаллії — ґалли. На півдні Апеннінського 
півострова жили япіги, лукани та бруттії. У цій області були також 
грецькі колонії. 
Греки називали Південну Італію Великою Грецією. Найважливішими 
містами були Тарент, Кротон, Фурії. У VI—V ст. до н. е. грекам довело­ 
ся боротися з пунами (фінікійцями) та їхніми союзниками — етруска ­ 
ми — за владу над Південною Італією. Греки розгромили своїх ворогів 
у битвах при Гімері (280 р. до н. е.) і при Кумах (474 р. до н. е.), після 
чого встановили гегемонію в регіоні. Однак через постійні конфлікти 
між окремими полісами їхнє панування тривало недовго. У результаті 
грецькі міста виявилися беззахис ними перед місцевими племенами. 
Центральну Італію населяли племена італіків та етрусків. Етруски 
прийшли до Італії морським шляхом приблизно у VIII ст. до н. е. Про 
їхнє походження нічого не відомо. Прийшовши до області, названої 
на їхню честь Етрурією, вони підкорили місцеві народи й заснували 
свої міста­держави. Етруски займалися в основному торгівлею та пі ­ 
ратством. 
Поряд з етрусками жили італійські народи — латини, самніти й ін ­ 
ші. Це були, в основному, мирні хлібороби та скотарі. Однак саме вони 
заснували місто, що підкорило собі весь відомий тоді світ, — Рим. 
3. Виникнення міста Риму та правління царів. 
Робота з підручником. 
Прочитайте легенду про заснування Риму. 
Під час роботи вчитель може розширити матеріал підручника. 
Додаткова інформація 
Легендарна дата заснування Риму — 753 р. до н. е. 
Рим розташований на семи пагорбах. Перші поселення виник­ 
ли на Палатинському і Квірінальському пагорбах, між якими ле­ 
жить Капітолійський пагорб, що згодом перетворився на римський 
кремль. Поступово селища об’єднувалися і стали ядром Риму. 
Спочатку римляни жили родинами. На чолі родини був «патер» 
(батько). Згодом корінні жителі стали називатися патриціями, а на­ 
селення, яке прийшло пізніше,— плебеями (від латин. plebs — на­род, маса). 

На чолі міста стояв цар, який був одночасно й головним жерцем. 
Він правив містом разом із радою старійшин — сенатом (від латин. 
senex — старець). Римська традиція знає сімох легендарних царів. 
1. Ромул, із яким пов’язують перші війни із сусідами — Фідена­ 
ми і Вейями. 
2. Нума Помпілій, за якого з’являються ремісничі спілки та 
жрецькі колегії. 
3. Тулл Гостилій, який переміг у війні проти міста Альба ­Лон ­ 
ги. 
4. Анк Марцій, за якого в Римі з’являються перші плебеї. 
5. Тарквіній Пріск, перший цар з етруської династії Тарквініїв. 
6. Сервій Туллій, який провів державну реформу, що мала пер ­ 
шорядне значення в боротьбі між патриціями і плебеями. 
7. Тарквіній Гордий — останній цар, скинутий повстанням (за 
легендою — у 509 р. до н. е.). 
Вільне населення Риму поділялося на патриціїв і плебеїв. Пер ­ 
ші вважалися нащадками засновників міста, другі — населення, 
яке прийшло пізніше. Патриції фактично правили містом, плебеї ж 
були політично безправними. Ще менше прав мали раби. 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
Графічний диктант. 
Серед пропонованих тверджень є правильні й помилкові. Правиль­ 
не твердження учні позначають знаком +, а помилкове — знаком –. 
1) Італія розташована на Балканському півострові. 
2) Природно ­кліматичні умови Італії не сприяли розвитку море­ 
плавства. 
3) Згідно з легендою, роком заснування Риму вважається 753 р. 
до н. е. 
4) Засновником Риму був Нума Помпілій. 
5) Патриції — нащадки найбільш знатних родів. 
6) Разом із царем правив сенат — рада старійшин. 
7) Останній цар був вигнаний із Риму в 610 р. до н. е. 
Учитель вибірково перевіряє диктант, звертає увагу учнів на ти­ 
пові помилки. 
V. ПІДСУМКИ УРОКУ 
Заключне слово вчителя. 
— Природа Апеннінського півострова сприяла розвитку рільни­ 
цтва, скотарства, ремесла. 
— Населення Італії в найдавніші часи складалося з різних племен. 

— 753 р. до н. е. був заснований Рим. 
— До 510 р. до н. е. в Римі правили царі, населення складалося з патриціїв, 
плебеїв і рабів. 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати текст параграфа. 
2) Виконати завдання на контурній карті..
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Природні умови Італії та виникнення Риму.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід