Східний похід Александра Македонського та утворення його імперії.
 
УРОК № 44 
Тема. Східний похід Александра Македонського та утворення його імперії. 
Мета. Розглянути основні етапи східного походу Александра Македон -ського та утворення найбільшої монархії давнини; надати учням 
можливість оцінити історичну особистість. 
Очікувані 
результати. 
Після цього уроку учні зможуть: називати час існування імперії 
Александра Македонського; показувати на карті імперію Алек -сандра Македонського, напрями його походів, місця головних 
битв; застосовувати та пояснювати на прикладах поняття «геге-монія»; описувати основні битви Східного походу; наводити при -клади могутності держави Александра Македонського, проявів 
рис характеру Александра Македонського. 
Тип уроку. Комбінований. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань 
III. Вивчення нового матеріалу 
1. Перебіг подій Східного походу, основні битви. 
2. Створення держави Александра Македонського. 
IV. Узагальнення і систематизація знань 
V. Підсумки уроку 
VI. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Робота з датами. 
Виконується за допомогою «лінії часу». 
1) Коли почалася Коринфська війна? 
2) Скільки років існував Другий афінський союз? 
3) Коли відбулася битва під Херонеєю? 
4) Яка подія відбулася через півстоліття після закінчення Коринф ської 
війни? 
Фронтальне опитування. 
1) Схарактеризуйте становище в Греції після закінчення Пело-поннеської війни. 
2) Що дозволило Філіппові II досягти своєї мети — установити 
гегемонію над грецькими містами? 
3) Де відбулася вирішальна битва між греками й армією Філіппа II? По-кажіть це місце на карті. 
4) Яку країну хотів підкорити Філіпп II після встановлення гегемонії над 
грецькими містами? 
5) Як ви вважаєте, чому Філіппа II не лякали величезні простори Персії? 
Покажіть на карті кордони Перської держави. 
6) Чи здійснив Філіпп II Македонський свої задуми щодо Пер ського цар -ства? 
Підбиваючи підсумки, учитель звертає увагу учнів на те, що до другої по -ловини IV ст. до н. е. Персія перетворилася на «колоса на глиняних ногах» — 
величезна держава слабшала, її роздирала боротьба знаті за владу, а підко-рених народів — за волю. Плани Філіппа II здійснив його син — Александр. 
III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ 
З огляду на інформаційну насиченість уроку, під час розгляду кож ного 
питання теми можуть бути використані кілька форм роботи: виступи учнів, 
коментоване читання підручника, розповідь учителя. Кожна з названих форм 
може використовуватися в комплексі з іншими і супроводжуватися заповне -нням узагальнюючої таблиці. Це сприятиме більш ефективному засвоєнню та 
закріпленню матеріалу. 
1. Перебіг подій Східного походу, основні битви. 
Розповідь учителя. 
У битві під Херонеєю Александр успішно командував лівим крилом ма -кедонської армії. Уже тоді яскраво виявився видатний талант Александра як 
полководця. 
Коли вбили батька, Александрові було 20 років. Македонії з усіх боків за -грожувала небезпека. На півночі знову повстали фракійські племена, а на 
півдні Греція готувалася повернути собі волю. Спочат ку цар здійснив похід на 
північ і в кількох боях угамував повсталих фракійців. Потім він виступив про-ти греків. Александр узяв місто Фіви, усі жителі його були продані в рабство. 
Уражені Александровою жорстокістю, греки скорилися. 
Армія Александра, що готувалася виступити проти персів, складалася з 30 
тис. піхотинців і 5 тис. вершників. Вона була чудово вишколена й організова-на. Навесні 334 р. до н. е. Александр переправив свою армію через Геллес -понт і почав сміливий похід на Схід. 
Перший бій відбувся на березі річки Гранік. Незважаючи на кількісну пе -ревагу, перси втратили тоді 20 тис. піхотинців і понад 2 тис. вершників. Пере -мога при Граніку відкрила македонському завойовнику шлях до Малої Азії. 
Дарій III неодноразово намагався укласти мир, пропонував Александрові 
руку своєї дочки, обіцяв разом із нею віддати всі землі, що лежать на захід від 
річки Євфрат. Проте Александр не йшов на переговори. 
Поки Александр підкорював Єгипет, Дарій III зібрав величезну армію. У 
лавах перського війська були і 15 слонів, присланих Дарію з Індії. Розташував-шись біля села Гавгамели, військо персів усю ніч чекало нападу Александра. 
Тільки вранці почався бій, Александр спробував прорватися до самого Дарія, 
щоб у двобої з ним вирішити результат боротьби. Дарій утік із поля бою. По-мітивши зникнення головнокомандувача, перси теж стали шукати порятунку 
у втечі. Александр здобув повну перемогу. 
Переслідуваний армією Александра Македонського, Дарій із невеликим 
загоном відступав усе далі на схід. Бачачи, що він не здатний опиратися су-противнику, наближені вбили Дарія і кинули труп на дорозі. Його смерть 
означала кінець перського царства. 
Володарем персів став Александр. Він створив величезну імперію, до якої 
ввійшли Македонія, Греція, Єгипет, Персія. Однак Александрові було цього 
замало — він мріяв завоювати весь світ. 
У 327 р. до н. е. він рушив до Індії, де йому довелося витримати жорстоку 
битву з індійцями, які підняли проти нього повстання. Особ ливо важко було 
витримати натиск бойових слонів, шкіру яких не пробивали стріли. Солдати 
гинули від укусів змій і тропічної лихоманки. Армія та полководці, перепра-вившись через річку Інд, відмовилися йти далі. У 324 р. до н. е. Александр му-сив повернутися назад до своєї столиці Вавилона, так і не досягнувши мети. 
Готуючись до нових походів, Александр захворів на лихоманку і помер у 
віці 33 років. Його поховали в Александрії Єгипетській. 
2. Створення держави Александра Македонського. 
Робота з контурною картою. 
Позначте на карті: 
1) напрями походів Александра Македонського; 
2) місця основних битв; 
3) територію імперії Александра Македонського. 
IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ 
Завдання. 
Складіть узагальнюючу таблицю «Походи Александра Македонського і 
створення імперії». 
Назва походу Основні битви Результати походу 
Перший перський похід 
Єгипетський похід 
226 
Назва походу Основні битви Результати походу 
Другий перський похід 
Індійський похід 
Учитель перевіряє правильність заповнення таблиці, оцінює роботу учнів 
на уроці. 
V. ПІДСУМКИ УРОКУ 
Заключне слово вчителя. 
— Александра Македонського називають великим полководцем, який не 
тільки командував військами, але й бився в перших лавах. 
— За десять років він створив державу, яка за розмірами перевершувала 
всі відомі в давнину країни. 
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати текст параграфа. 
2) Виконати завдання на контурній карті (якщо не було виконане в класі). 
3) Творче завдання. Написати невеликий твір на тему «Александр Маке-донський: великий полководець чи жорстокий завойовник?». 
4) Випереджальне завдання. Підготувати повідомлення про розвиток 
скульптури в епоху еллінізму.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Східний похід Александра Македонського та утворення його імперії.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід