Соціально-економічне життя регіону та краю наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
 
Урок № 48
Соціально-економічне життя регіону та краю наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
Мета: з’ясувати особливості соціально-економічного розвитку регіону, суспільно-політичних рухів та організацій, що були поширені та діяли на території краю, перебіг соціальної боротьби в краї наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.; розвивати в учнів уміння дослідницької роботи, уміння використовувати матеріали краєзнавчих музеїв та історико-краєзнавчої літератури для вивчення історії краю; виховувати інтерес до вивчення історії України й зокрема історії краю, виховувати гордість за земляків — видатних діячів краю.
Обладнання: підручник, карта, роздавальний матеріал.
Тип уроку: комбінований.
Очікувані результати: учень/учениця визначають особливості соціально-економічного розвитку регіону, суспільно-політичних рухів та організацій, що були поширені та діяли на території краю, пояснює перебіг соціальної боротьби в краї наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.; розвиває вміння дослідницької роботи, використовує матеріали краєзнавчих музеїв та історико-краєзнавчої літератури для вивчення історії краю; відчуває інтерес до вивчення історії України й зокрема історії краю, відчуває гордість за земляків — видатних діячів краю.
I. Організаційний момент
II. Актуалізація знань
Метод «Знаємо — бажаємо дізнатися — дізналися»
Методичний коментар — див. урок № 16.
ІІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу
План вивчення нового матеріалу
1. Соціально-економічний розвиток регіону та краю наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
2. Суспільно-політичні рухи та організації в регіоні та краї в першій половині ХІХ ст.
3. Соціальна боротьба в регіоні та краї наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
1. Соціально-економічний розвиток регіону та краю наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Робота з картою
Покажіть на карті, до складу якої іноземної держави входив ваш край наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
Бесіда
1) Яким був стан сільського господарства на території регіону та краю наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.?
2) Чи були на території краю військові поселенці?
3) Які факти, що мали місце в історії краю, свідчили про кризу феодально-кріпосницької системи?
4) Що свідчило про зародження ринкової економіки на території регіону?
Випереджальне завдання
Використовуючи історико-краєзнавчу літературу, знайдіть спільне й відмінне в соціально-економічному розвитку краю порівняно з іншими регіонами України. Які чинники зумовили особливість соціально-економічного розвитку краю?
2. Суспільно-політичні рухи та організації в регіоні та краї в першій половині ХІХ ст.
Завдання
Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
Бесіда
1) Який вплив справили міжнародні відносини на розвиток регіону в першій половині ХІХ ст.?
2) Чи брало населення краю участь у Російсько-турецькій війні 1806—1812 рр. та Російсько-французькій війні 1812 р.? Розкажіть про ці події.
3) Розкажіть про перебіг подій українського національного відродження в регіоні та краї в першій половині ХІХ ст.
4) Який вплив на розвиток краю справила діяльність «Руської трійці»? Кирило-Мефодіївського братства?
5) Чи діяли на території регіону та краю масонські організації? Що вам про них відомо?
6) Яким було ставлення населення краю до діяльності декабристів?
7) Яким чином населення краю відреагувало на Польське повстання 1830—1831 рр.?
8) Розкажіть про події, що мали місце в історії регіону під час революції 1848—1849 рр.
3. Соціальна боротьба в регіоні та краї наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.
Завдання
1) Поставте запитання, на які маємо знайти відповідь, розглянувши пункт плану.
2) Складіть календар історичних подій за темою «Соціальна боротьба в регіоні та краї наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.».
Робота в групах
Працюючи в малих групах, відобразіть за допомогою художніх засобів (малюнок, графіка, карикатура) соціальну боротьбу в краї в першій половині ХІХ ст.
IV. Закріплення і систематизація вивченого матеріалу
Дидактична гра «Друже, проекзаменуй мене!»
Методичний коментар. Учні об’єднуються в пари та ставлять один одному по п’ять запитань за темою уроку.
V. Підсумки уроку
Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.
Основні висновки.
VI. Домашнє завдання
1) Опрацюйте текст підручника.
2) Використовуючи історико-краєзнавчу літературу, а також матеріали краєзнавчого та шкільного музеїв почніть заповнювати порівняльну таблицю «Наш край у контексті європейської історії наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.».
Критерії порівняння
Історичні процеси 

у Європі
в Україні
у краї

Політична історія
Розвиток економіки
Соціальна історія
Розвиток культури
Релігійне життя

3) Розпочніть роботу з розроблення історико-краєзнавчої карти краю періоду кінця ХVІІІ — ХІХ ст.
4) Розпочніть роботу зі створення мультимедійної презентації за темою «Наш край наприкінці ХVІІІ — у ХІХ ст.». Під час виконання завдання використовуйте пам’ятку.
ПАМ’ЯТКА ЩОДО СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ
I. Етапи розробки мультимедійної презентації
1. Формування концептуального проектування, загального вигляду презентації, її структури.
2. Безпосереднє проектування шляхом створення шаблонів, слайдів, наповнення їх текстовими фрагментами та графічними об’єктами.
II. Структурні елементи мультимедійної презентації
1. Обкладинка.
2. Титульний слайд (назва теми, інформація про навчальний заклад, відомості про автора, дата розробки).
3. Зміст.
4. Матеріал презентації (текст, малюнки, графіки, анімація, відео-, аудіофрагменти).
5. Словник термінів.
6. Інформаційні ресурси з теми.
III. Вимоги щодо оформлення мультимедійної презентації
1. Виклад матеріалу має бути стислий і максимально інформативний.
2. Текст має бути орфографічно, граматично і стилістично грамотний.
3. Графіка має органічно доповнювати текст. Із вдало обраних ілюстрацій слухач отримує понад 80 % інформації.
4. Бажано використовувати шрифт Arial.
5. Для заголовків використовуйте шрифт висотою 40 пунктів, для основного тексту 24—36 пунктів.
6. Будьте помірковані у використанні кольору та прикрас.
7. Колірна схема має бути однаковою на всіх слайдах.
8. Білий фон — найсильніший засіб виразності.
9. Найкраще сприймаються такі поєднання кольорів шрифту і фону: білий на темно-синьому, лимонно-жовтий на пурпурному, чорний на білому, жовтий на синьому.
10. Сусідні пункти на одному слайді краще зображати різними кольорами (синім та чорним тощо).
IV. Презентація мультимедійної роботи перед аудиторією
1. Прорепетируйте виступ перед досвідченими колегами.
2. Заздалегідь з’ясуйте технічні можливості кабінету, де планується виступ.
3. Текст бажано не зачитувати, а розповідати.
4. Підтримуйте зоровий контакт з аудиторією.
5. Висловіть вдячність слухачам.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Соціально-економічне життя регіону та краю наприкінці ХVІІІ — у першій половині ХІХ ст.", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід