Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського
 
Урок 28
Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського
Мета: ознайомити учнів із характером і наслідками польської та литовської експансії на українські землі наприкінці ХIV ст.; розкрити сутність Кревської унії та показати її наслідки для українських земель; удосконалювати вміння працювати з історичною картою, історичними джерелами, схемами та таблицями.
Очікувані результати: учні зможуть: показувати на карті українські землі у складі Великого князівства Литовського (ВКЛ) та Королівства Польського; визначати послідовність подій історії українських земель у складі ВКЛ; визначати причини, сутність Кревської унії та її наслідки для українських земель; порівнювати політичне становище українських земель у складі ВКЛ до і після унії; виявляти відмінності в політиці великих князів литовських Ольгерда, Вітовта та Свидригайла щодо українських земель; характеризувати основні події політичного життя українських земель у складі ВКЛ та Королівства Польського; давати оцінку діяльності нащадків Ольгерда в їхньому прагненні відродити могутність Київського князівства; порівнювати становище українських земель у складі ВКЛ та Польщі.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Обладнання: підручник, посібник «Експрес-контроль», атлас, тексти джерел, заготовки схеми і таблиці, таблиці «Основні етапи приєднання руських земель до складу Великого князівства Литовського» і «Кревська унія», картки із завданнями.
Поняття: Велике князівство Литовське, Литовсько-Руська держава, Кревська унія, воєводства.
Персоналії: Міндовг, Гедимін, Любарт, Ольгерд, Ягайло, Вітовт, Свидригайло, Казимир.
Дати: 1362 р. — перемога Ольгерда над монголами біля Синіх Вод, 1385 р. — Кревська унія, 1393 р. — ліквідація Подільського князівства, 1434 р. — утворення Подільського і Руського воєводств, 1435 р. — поразка Свидригайла під Вількомиром, 1452 р. — ліквідація Волинського князівства, 1471 р. — ліквідація Київського князівства.
I.   Організаційна частина
Оголошення теми та очікуваних результатів.
II. Актуалізація опорних знань
Перевірка домашнього завдання
Тестова перевірка домашнього завдання (за посібником «Експрес-контроль» (тест № 12)).
Завдання
Заповніть пропуски в тексті, підкресливши правильні відповіді з варіантів, зазначених у дужках.
Син великого князя литовського Гедиміна … (Шварно, Войшелк, Любарт), одружений із дочкою галицького князя Юрія ІІ, після смерті свого тестя був обраний князем … (галицьким і київським, галицьким і волинським, галицьким і пінським). Утвердитися йому вдалося тільки … (у Галичині, на Волині, у Пінщині). … (У Галичині, На Волині, У Пінщині) його влада була лише формальністю.
III.  Вивчення нового матеріалу
План вивчення нового матеріалу
1.   Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Політика литовських князів щодо українських земель.
2.   Кревська унія.
3.   Повстання Свидригайла. Остаточна ліквідація удільних князівств.
4.   Утвердження польської влади в Галичині та на Західному Поділлі.
1.   Суспільно-політичний устрій Великого князівства Литовського. Політика литовських князів щодо українських земель
Розповідь учителя
У 30-х рр. XIII ст. роздроблена до того часу Литва починає складатися в державу — Велике князівство Литовське. Виразником об’єднавчих прагнень у литовців стає князь Міндовг, який не тільки об’єднав під своєю владою більшість литовських племен, але й захопив так звану Чорну Русь — область у басейні верхньої течії річки Німан із містами Новгородком, Слонімом, Волковиськом і Гродном. Завдяки зусиллям Вітовта Литва стала суб’єктом політики того часу, вона здійснювала самостійну дипломатію, брала участь у загарбницьких та оборонних війнах.
Аналіз інформації
У «Повісті минулих літ» литовські племена згадуються як північні народи, які сплачують данину Русі. На ті часи ці місцеві племена не мали будь-якої політичної організації. Суттєві зміни відбулися в ХІІІ ст., коли у Поніманні (етнічна територія Білорусі) склалося нове державне утворення — Литовське князівство, першим правителем якого став Міндовг. Із Батиєвою навалою назавжди пішли в минуле часи, коли, за висловом автора «Слова про загибель Руської землі» (ХІІІ ст.), «Литва з болота на світ не показувалася». Із ним погоджується інший літописець, зазначаючи, що саме тоді «Литва почала ярмо руське з себе скидати і з лісів виходити». Чим ви можете пояснити причини піднесення Литви та занепад руських земель у ХІІІ ст.?
(Далі необхідно звернути увагу учнів на той факт, що в 40—80-х рр. ХІV ст. до ВКЛ приєднується велика частина українських земель.)
Робота з таблицею
За допомогою таблиці проаналізуйте основні етапи приєднання руських земель до складу Великого князівства Литовського.
Основні етапи приєднання руських земель 
до складу Великого князівства Литовського
Князі
 
Приєднання земель
 
Міндовг (1230—1263 рр.)
 
Утворення ВКЛ у середині ХІІІ ст. шляхом об’єднання Литви й Середнього Понімання
 
Гедимін (1316—1341 рр.)
 
Початок наступу на південно-руські (українські) землі; територіальні претензії на цю територію Польщі
 
Любарт (1340—1385 рр.)
 
— Приєднання Волині та Галичини за допомогою родинних зв’язків (Любарт був одружений із дочкою галицько-волинського князя Юрія II Болеслава; після смерті останнього бояри обрали Любарта князем Галицько-Волинської держави).
— Володіння Волинською, Холмською і Белзькою землями.
— Боротьба в союзі з великим князем литовським Кейстутом (у 1353, 1366 і 1376—1378 рр.) за землі Галицько-Волинського князівства з Польщею й Угорщиною
Ольгерд Гедимінович (1345—1377 рр.)
 
— Приєднання Чернігівщини, Київщини, Переяславщини, Поділля в результаті розгрому монголів у битві на річці Сині Води (1362 р.)
— Відвоювання внаслідок боротьби з Польщею Берестейського, Володимирського і Луцького уділів
Вітовт (1392—1430 рр.)
 
Оволодіння Чорноморським узбережжям
 
 
Складання історичного портрета
Найбільшу кількість українських земель до Великого князівства Литовського було приєднано за правління литовського князя Ольгерда. Складіть історичний портрет цього князя.
Матеріал для складання історичного портрета
Ольгерд
Ольгерд (близько 1296—1377 рр.) — син Гедиміна, великий князь литовський (1345—1377 рр.). Ольгерд разом зі своїм братом Кейстутом об’єднав литовські землі та провадив боротьбу за розширення Великого князівства Литовського. У 1345 р. став великим литовським князем, відібравши владу у брата Євнута. Відтоді Ольгерд поступово приєднав більшість українських земель. Близько 1355 р. забрав у татар Чернігово-Сіверські землі, у 1362 р. розбив татарське військо на Синіх Водах (Синьоводська битва), приєднав до Литовської держави Київщину, а трохи згодом — Поділля й Переяславщину. У Києві посадив удільним князем свого сина Володимира. Ольгерд успішно воював за Волинь із польським королем Казимиром III Великим, якому залишилися тільки Белзька і Холмська землі. Ольгерд також приєднав Смоленське князівство й поширив свій вплив на Псков і Новгород. До Литви 1377 р. було приєднано Берестейський, Володимирський і Луцький уділи. Кілька разів здійснював похід на Москву (1368, 1370, 1372 р.) і допомагав своєму братові Кейстутові в боротьбі з Тевтонським орденом. Ольгерд зумів об’єднати у Велике князівство Литовське всі білоруські і більшість українських земель. Добрим ставленням до української культури і церкви прихилив до себе населення України-Русі та українських князів і магнатів, які брали участь у державній адміністрації Великого князівства Литовського. На зайнятих руських (українських) землях Ольгерд посадив своїх родичів, а в деяких місцях залишив руських князів із Рюрикового роду. За його правління руська мова стала офіційною мовою Великого князівства Литовського. Ольгерд мав 12 синів та вісім дочок. Велике князівство Литовське було успадковане його сином Владиславом ІІ Ягайлом.
Робота із джерелом
Прочитайте уривок із Густинського літопису та дайте відповіді на запитання.
У цей рік Ольгерд переміг трьох царків татарських з ордами їх… і відтоді з Поділля вигнав владу татарську. Цей Ольгерд й інші руські держави під владу свою прийняв, і Київ… узяв, і посадив в ньому Володимира, сина свого.
1)  Хто такий Ольгерд?
2)  У якому році та в якій битві Ольгерд «переміг трьох царків татарських з ордами їх»? (У 1362 р., у битві на Синіх Водах)
3)  Які українські землі увійшли до складу Литовського князівства за часів правління Ольгерда? (Виберіть три правильні відповіді.)
1   Волинь
2   Галичина
3   Київщина
4   Чернігово-Сіверщина
5   Слобожанщина
6   Поділля
Відповідь: 3, 4, 6.
Аналіз інформації
Чи поділяєте ви оцінку діяльності Ольгерда, яку дав один із руських літописців: «Багато земель і країв завоював, і гради, і княжіння узяв собі… і збільшилося княжіння його більше всіх», тому що володар Литви «не стільки силою, скільки мудрістю воював». Свою відповідь аргументуйте.
Робота з картою
Покажіть на карті територію Великого князівства Литовського та руських земель, приєднаних до цієї держави. Порівняйте їх розміри, зробіть висновки. (Карта «Українські землі у другій половині XIV ст.» (с. 14) атласу.)
(Зрозуміти зміст литовської політики щодо українських земель допоможе робота з уривком із роману Д. Міщенка «Бунтівний князь».)
Робота із джерелом
Прочитайте уривок із роману Д. Міщенка «Бунтівний князь» і дайте відповіді на запитання.
Литвини… посадили в Києві свого воєводу, залишили при ньому військо, аби оберігало тамошній люд від чужаків, та тим і обмежили свою присутність. «В усьому іншому, — сказали, — громада вільна жити за тими законами та звичаями, які склалися в ній за дідів-прадідів і стали не лише прийнятними, а й усолодженими. Данину принаймні ту, що платили монголо-татарам, віднині не платитимете…». Литвини… згодом і зовсім стали приноровлюватися до життя киян, переймати їхні повадки, звичаї, розмовляти з ними їхньою мовою та визнали за потрібне признати руське письмо й користуватися ним…, більш того узаконили його як і руське право, іменоване Статутом, у своїй, литовській землі… Коли син Гедиміна — Ольгерд… став посідати одне за одним князівства, спершу північні — Брянське та Стародубське, затим і полуденні — Чернігівське, Новгород-Сіверське та Переяславське. З усіх українських земель одне Поділля тривалий час лишалося ще під татарами — там твердо сиділи… татарські князі… Вони уже вважали себе… спадкоємними володарями подільської землі, і хто знає, чи не лишилися б вони ними на віки вічні, коли б той же Ольгерд не погромив їх на річці Сині Води… Литвини не виділяли себе серед українців, поважали не тільки їхню мову, звичаї, терпеливо ставилися до релігії, будучи до того язичниками, нерідко приймали християнство…
1)  З іменами яких литовських князів пов’язане приєднання українських земель до Великого князівства Литовського?
2)  Які українські землі опинилися під їх контролем?
3)  Яку політику проводили литовці щодо приєднаних земель?
Робота з підручником
За допомогою підручника доповніть схему, вписавши до неї дату, сторони протистояння, результат і наслідки Синьоводської битви.
Битва біля Синіх Вод
_______ р.

Результат: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Проблемні завдання
1)  Чому дослідник О. Бойко процес приєднання українських земель до складу ВКЛ назвав «оксамитовим проникненням»?
2)  Поясніть, чому населення українських земель не чинило опір литовському завоюванню.
3)  Чому Велике князівство Литовське називають Литовсько-Руською державою?
Аналіз інформації
Український історик Н. Яковенко зазначає: «Витворений без помітних завойовницьких зусиль новий державний організм являв собою вельми неординарний суб’єкт історії — державу, у якій від народу завойовника, по суті, зосталася тільки назва… Фактично 90 % населення становили русини, тобто білоруси та українці». Аргументовано доведіть або спростуйте думку дослідниці.
Завдання
Дайте визначення терміна «федерація». Поміркуйте, чи можна стверджувати, що до кінця ХІV ст. Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське було федерацією земель-князівств. Свою відповідь обґрунтуйте.
Пошук інформації
1)  Хто з литовських князів особливо сприяв відновленню могутності Києва в середині ХІV ст.? Яким чином він це зробив? (Володимир Ольгердович: організував походи проти монголо-татар, відсунув їх до Чорного та Азовського морів; підтримував православну церкву і руські звичаї; опікувався розвитком ремесла і торгівлі, запровадив власну монету; був фактично незалежним правителем.)
2)  Який удільний князь сприяв активному розвитку Подільської землі? (Юрій Коріатович)
3)  Який литовський князь у 90-х рр. ХІV ст. розпочав ліквідацію удільних князівств, у тому числі й на українських землях, які входили до складу Великого князівства Литовського? (Вітовт)
Мій конспект
Політика литовських князів щодо приєднаних українських земель:
Фактична відсутність опору українських князів наступу Литви (через прагнення звільнитися від татарського гноблення).
Офіційна назва держави — Велике князівство Литовське, Руське і Жемантійське.
Основне правило литовських правителів: «Ми старого не руйнуємо, а нового не вводимо».
Запозичення з Русі принципу володарювання (право на нього визнавалося лише за одним князівським родом, представники якого підкорялися старшому в роду).
Відновлення Ольгердом удільного устрою, але на чолі князівств він поставив представників литовської династії (своїх синів та племінників).
Перебування удільних князів у васальній залежності від великого князя (удільні князі сплачували щорічну данину та надавали збройну допомогу великому литовському князю.
Державна мова — руська.
Збереження правових традицій часів «Руської правди».
Збереження панівного становища православної церкви.
Вагомий вплив на розвиток Литви руської культури.
Поєднання литовців та українців династичними шлюбами.
2.   Кревська унія
Робота з підручником
Використовуючи матеріал підручника, заповніть таблицю «Кревська унія».
Зразок заповненої таблиці
Кревська унія
План характеристики
 
Характеристика
 
Визначення поняття
 
Угода, укладена між Королівством Польським та Великим князівством Литовським, Руським і Жемайтійським у місті Крево (Білорусь)
 
Дата
 
1385 р.
 
Причини
 
— Наступ Тевтонського ордену на землі Литви і Польщі.
— Претензії Московського князівства на руські землі.
— Необхідність протистояти нападам татар.
— Прагнення польських феодалів отримати українські землі, а литовських — здобути економічні та політичні привілеї, що мали польські магнати
Основні положення
 
— Укладення династичного шлюбу литовського князя Ягайла з польською королівною Ядвігою.
— Приєднання до Польщі Литовського князівства.
— Прийняття литовцями католицизму
Наслідки
 
— Втрата державного суверенітету Литви.
— Роздача українських земель польським феодалам.
— Поширення католицизму на Литву та землі колишньої Русі.
— Розгром Тевтонського ордену об’єднаними силами у Грюнвальдській битві (1410 р.).
— Опір унії частини литовської, української та білоруської шляхти, яку очолив Вітовт
 
Синтез думок
Чому Кревську унію називають династичною? Наведіть відомі вам приклади інших династичних уній, із якими ви познайомилися на уроках історії України або всесвітньої історії.
3.   Повстання Свидригайла. Остаточна ліквідація удільних князівств
Завдання на встановлення історичної постаті
Визначте, про кого йдеться.
Цей великий литовський князь ХV ст. у своїй політиці спирався на русинів (православних українських і білоруських феодалів) і навіть уклав антипольський союз із Московським князівством. Але військове й політичне щастя було не на його боці, і повстання проти Польщі завершилося поразкою. (Свидригайло)
Робота з підручником
Питання про повстання Свидригайла учні опрацьовують за допомогою підручника. Вони мають виконати такі проблемні завдання:
1)  Намалюйте схему повстання Свидригайла.
2)  Поясніть, чому Вількомирська битва стала трагедією Великого князівства Руського.
3)  Визначте наслідки поразки Свидригайла для українських земель.
Мій конспект
Боротьба проти наступу Польщі. 
Повстання під проводом Свидригайла (1430—1438 рр.)
План характеристики
 
Характеристика
 
Передумови протистояння
 
Після смерті Вітовта розпочалася боротьба української знаті проти наступу польських магнатів і католицької церкви, яку очолив обраний великим князем литовським Свидригайло Ольгердович (1430—1440 рр.)
 
Історична постать
 
Свидригайло (близько 1355—1452 рр.) — великий князь литовський (1430—1432 рр.), син Ольгерда Гедиміновича, молодший брат Ягайла, був проголошений великим князем литовським після смерті Вітовта, очолив опозицію проти наступу Польщі
 
Розвиток протистояння
 
— У відповідь на прагнення Свидригайла обмежити або навіть розірвати зв’язки Литви з Польщею поляки окупували Поділля і Волинь; Свидригайло оголошений поляками недійсним князем, замість нього в 1432 р. обрано молодшого брата Вітовта Сигізмунда.
— Українські та білоруські князі відмовилися визнати владу Сигізмунда й заявили про утворення Великого князівства Руського на чолі зі Свидригайлом, до складу якого увійшли Київщина, Чернігівщина, Сіверщина, Волинь, Поділля, Смоленщина, Вітебщина й Полоцька земля; таким чином Велике князівство Литовське розкололося на два ворожі табори: заселені литовцями землі стали на бік Сигізмунда, а українці й білоруси підтримали Свидригайла.
— У 1435 р. в битві під Вількомиром сили Свидригайла зазнали поразки від Сигізмунда; таким чином, руська знать програла в боротьбі за власну державність і збереження православних традицій.
Ліквідація Казимиром Волинського князівства (1452 р.) та Київського князівства (1471 р.); Волинь, Київщина, Поділля перетворені на звичайні воєводства, очолювані намісниками, які підпорядковувалися безпосередньо великому князю; воєводства поділялися на повіти, влада в яких належала старостам; переважно посади намісників і старост обіймали католики, тому відбувається покатоличення українських феодалів.
— У 1458 р. православна церква України й Білорусі відділена від московської митрополії й перетворена на самостійну Київську митрополію; початок агітації за унію православної і католицької церков
Наслідки
 
— Ліквідація удільних князівств (1471 р. — остаточна ліквідація Київського князівства тощо) означала втрату державницького статусу для руських князів.
— Останні невдалі спроби руської верхівки здобути незалежність від польсько-литовського панування («змова руських князів» у 1481 р. та повстання М. Глинського в 1508 р.).
— Унаслідок покатоличення зникає українська аристократія, що призводить до переривання державотворчих традицій
 
Проблемне завдання
Поміркуйте, що собою являла битва під Вількомиром: 1) повстання проти єдності Польсько-Литовської держави; 2) боротьбу за незалежність Руського князівства; 3) боротьбу Свидригайла за особисту владу в Литві; 4) ваш варіант відповіді.
Завдання
Заповніть пропуски в тексті, підкресливши правильні варіанти відповіді з варіантів, зазначених у дужках.
Ліквідація удільних українських князівств призвела до змови… (польської шляхти, руських князів, литовської знаті). У 1481 р. Михайло Олелькович, Федір Бельський та Іван Гольшанський замислили позбавити влади… (литовського князя і польського короля, магістра тевтонських рицарів, московського князя), замінивши його на… (Свидригайла Ольгердовича, Михайла Олельковича, Вітовта). Проте змову було викрито, і заколотників… (відправили до Москви, посварили, стратили). Ця подія увійшла в історію під назвою… («змова руських князів», «заколот київських державників», «князівська коаліція»).
4.   Утвердження польської влади в Галичині та на Західному Поділлі
Робота із джерелом
Прочитайте уривок із Новгородського літопису та дайте відповіді на запитання.
Прийде король краковський із великою силою, взявши підступом землю Волинську й Галицьку, і багато зла християнам заподіявши, а церкви святі перетворивши на латинське богомерзке служіння.
1)  Про що йдеться в літописі? (Захоплення Казимиром ІІІ Львова і Галичини)
2)  Коли відбулася ця подія? (1340 р.)
Робота з картою
Покажіть на карті українські землі, що увійшли до складу Польщі. (Карта «Українські землі у другій половині XIV ст.» (с. 14) атласу.)
Робота з підручником
Використовуючи матеріал підручника, складіть хронологічну таблицю «Утвердження польської влади в Галичині й на Західному Поділлі».
Зразок заповненої таблиці
Утвердження польської влади в Галичині й на Західному Поділлі

Проблемне завдання
Історик Д. Дорошенко зазначав, що «стиснута на півночі й на заході німецьким елементом, Польща шукала собі виходу в напрямі на схід і південний схід, використовуючи ослаблення Русі після татарської руїни. Зріст Литовського князівства на сході давав лиш одну можливість експансії на південний схід, на Галичину, і в половині ХІV ст., як ми бачили, Галичина стала провінцією польського королівства. На цю першу непольську провінцію королівства спрямовувалася з усією силою польська колонізація, польські впливи — політичні й національно-релігійні».
1)  Поясніть значення слів «експансія», «провінція», «колонізація».
2)  Якими були наслідки приєднання Галичини до Польщі?
3)  Використовуючи розповідь учителя та матеріал підручника, охарактеризуйте політику Польщі щодо українських земель.
4)  Порівняйте політику Польщі та Литви щодо українських земель. Зробіть висновок.
Мій конспект
Політика Польщі на українських землях:
Запровадження на приєднаних землях польського адміністративно-територіального устрою: поділ воєводства на землі й повіти; на чолі адміністрації воєводства — воєвода, його найближчий помічник — каштелян, який відав зібранням шляхетського ополчення; королівську адміністрацію представляв гродський староста, який об’єднував у своїх руках управління королівськими землями (староством), судочинство в карних справах і поліційні обов’язки.
Запровадження польського судочинства.
Насадження католицизму.
Закриття православних церков і монастирів.
Обмеження православних у праві обіймати державні посади.
Закріпачення селян.
Насадження зневаги до православ’я й української культури.
IV.   Закріплення вивченого матеріалу
Завдання на закріплення
1.   Визначте, які з перелічених тверджень стосуються приєднання українських земель до Литви, а які — до Польщі.
1)  Мирне приєднання більшості земель;
2)  військовий напад на Львів у 1340 р. після смерті князя Юрія ІІ Болеслава;
3)  спільний похід на Галичину з угорським королем;
4)  правління в галицьких землях Владислава Опольського;
5)  приєднання Київщини, Новгород-Сіверщини, Поділля;
6)  організація походів проти ординців.
Відповідь: Литва — 1, 5, 6; Польща — 2, 3, 4.
2.   Про яку землю йдеться в уривку?
Любарт зберіг для неї виняткове становище, не схоже на Велике князівство Литовське. Тут Любарт опікувався розвитком ремесел, торгівлі, будував церкви. Ця земля залишалася українською. (Волинь).
2.   Укажіть причини порівняно легкого захоплення Литвою руських земель. (Виберіть три правильні відповіді.)
1   Литва не нав’язувала свою культуру і релігію, а, навпаки, переймала руські звичаї
2   Литва просувалася за військової допомоги Польщі
3   Литва виступила захисником руських земель від монголо-татар
4   руське населення не могло самостійно навести лад у державі
5   литовські володарі дотримувалися правила: «Ми старого не руйнуємо, а нового не вводимо»
6   спільна релігія, єдина мова
Відповідь: 1, 3, 5.
V.  Домашнє завдання
Підручник.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Королівства Польського", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід