Урок узагальнення з теми «Еллінізм».
 
УРОК № 46 
Тема. Урок узагальнення з теми «Еллінізм». 
Мета. Систематизувати та узагальнити знання, здобуті учнями впро -довж вивчення теми, удосконалити навички роботи в групі, про-довжити формування вміння висловлювати власне ставлення 
учнів до проблем, що розглядаються. 
Очікувані 
результати. 
Після цього уроку учні зможуть: називати час політичної роздро -бленості Греції, існування імперії Александра Македонського та 
елліністичних держав, дати правління Філіппа ІІ та Александра 
Македонського, історичних діячів, пам’ятки культури епохи еллі -нізму, характерні риси еллінізму; показувати на карті територію 
Македонського царства в середині ІV ст. до н. е., імперію Алек -сандра Македонського, елліністичних держав, напрями походів 
Александра Македонського, місця головних битв; застосовувати 
та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «еллінізм», «ге -гемонія»; описувати пам’ятки культцри епохи еллінізму, Алексан-дрію Єгипетську, основні битви Східного походу; наводити при -клади могутності держави Александра Македонського, проявів 
рис характеру Александра Македонського, розвитку культури 
епохи еллінізму; пояснювати причини втрати Елладою незалеж -ності, розпаду держави Александра Македонського. 
Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань 
III. Узагальнення і систематизація вивченого 
ІV. Підсумки уроку 
V. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Робота з датами. 
Заповніть хронологічну таблицю. 
Дата Подія 
395—387 рр. до н. е. 
378 р. до н. е. 
359—336 рр. до н. е. 
Дата Подія 
338 р. до н .е. 
356—323 рр. до н. е. 
334 р. до н. е. 
333 р. до н. е. 
332 р. до н. е. 
331 р. до н. е. 
330 р. до н. е. 
327 р. до н. е. 
325 р. до н. е. 
301 р. до н. е. 
305—30 рр. до н. е. 
312—64 рр. до н. е. 
Таблиця може заповнюватися вибірково. Під час виконання цього виду 
роботи вчитель з’ясовує, які дати викликають в учнів найбільше труднощів. 
IIІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО 
Учитель пропонує учням самостійно визначити рівень своїх на-вчальних досягнень із кожного питання теми, що вивчалася. 
№ 
з\п 
Прізвище, ім’я 
учня 
Криза 
грецької 
державності 
і піднесення 
Македонії 
Східний 
похід Алек-сандра Маке-донського 
та утворення 
його імперії 
Елліністичні 
держави 
в ІV—ІІ ст. 
до н. е. 
Елліністич-на культура 
П Д С В П Д С В П Д С В П Д С В 
Спираючись на самооцінку учнів, а також ураховуючи власне бачення рів -ня засвоєння учнями окремих питань теми, учитель допомагає шестикласни-кам об’єднатися в чотири групи, кожну з яких очолюватиме експерт — учень, 
що має найвищий рівень навчальних досягнень з окремого питання. 
Кожна група отримує завдання: створити наочний матеріал із питання 
теми, що нею розглядатиметься, який може використовуватися одноклас-никами при підготовці до уроку тематичного оцінювання. Наочний матеріал 
може бути виготовлений у вигляді хронологічної або порівняльної таблиці, 
словника термінів, схеми, малюнків-ілюстрацій тощо. 
Для виконання завдання надається 12—15 хвилин. 
ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ 
Групи демонструють свої доробки. Учитель визначає порядок викорис -тання наочного матеріалу при підготовці до уроку тематичного оцінювання: 
коли, де, як — самостійно чи з проведенням додаткової консультації авторів, 
учні можуть скористатися матеріалами своїх однокласників. 
На цьому етапі уроку доцільно провести бесіду, яка б допомогла учням 
засвоїти найістотніші зв’язки узагальнених знань. 
Якщо дозволяє рівень підготовки класу, на вирішенні цих проб лемних пи -тань можна побудувати весь урок узагальнення. У цьому разі питання будуть 
завданнями для розгляду в групах. 
Фронтальне опитування. 
1) Поясніть причини втрати Грецією незалежності. 
2) Чому Александру Македонському не вдалося завоювати весь світ? 
3) Чому розпалася держава Александра Македонського? 
4) Які наслідки мало створення елліністичних держав для розвитку сві-тової цивілізації? 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати текст параграфа. 
2) Підготуватися до уроку тематичного оцінювання з тем «Греція в V—ІV 
ст. до н. е.» та «Еллінізм».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Урок узагальнення з теми «Еллінізм».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід