Урок узагальнення з теми «Греція в II — першій половині I тис. до н. е.».
 
УРОК  №  35
  Те м а .  Урок узагальнення з теми «Греція в II  першій половині I тис.  до н.  е.».
  Мета.  Систематизувати та узагальнити  знання учнів із  теми;  про -стежити взаємозв’язок  між господарським і духовним  роз -витком давньої  Греції, удосконалити навички  роботи у гру -пі,  продовжити   формування   вміння  висловлювати   власне
ставлення  до проблем, що розглядаються.
  Очікувані 
результати.
 Після цього  уроку  учні  зможуть: називати час  розквіту  Крит-ської  та  Мікенської цивілізацій,  дату  Троянської  війни,   час 
відкриття археологами Критської  та Мікенської цивілізацій,
гомерівського   періоду   в  історії   Греції,  великої   грецької  ко-лонізації, реформ Солона,  основні  грецькі міфи Критського
та  Троянського   циклів,  їхніх  героїв,  основні   заняття   греків;
характерні  риси  Критської   та  Мікенської  цивілізацій;  пока-зувати на карті  території Критської  та Ахейської  цивілізацій,
Пелопоннес,  Лаконіку,  Аттику,  напрями  морських  походів 
ахейців   та  вторгнення  дорійців,  напрями  грецької  колоні-зації;  застосовувати  та  пояснювати  на  прикладах  поняття 
та  терміни:   «тиранія»,   «громадянин»,  «спартанське  вихо-вання»,   «колонія»,  «метрополія»;   наводити приклади  куль-турних  досягнень   на  Криті  й  у  Мікенах, розквіту   і  занепаду
давньогрецьких   держав;   порівнювати  соціальний  та  дер -жавний  устрій   Спарти  й Афін;  визначати   вплив   природних
умов  на  життя   людей  та  їхні   релігійні  вірування   на  Балкан-ському півострові  та островах Егейського моря.
 Тип уроку.  Урок  узагальнення і систематизації знань, умінь  і навичок.
Структура   уроку
 I. Організаційний момент
 II. Актуалізація  опорних  знань
 III . Узагальнення і систематизація вивченого
 ІV. Підсумки уроку
 V. Домашнє завдання
ХІД  УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ
Робота з картою.
Показати на карті:
а)   територію Критської цивілізації;
б)   територію Ахейської цивілізації;
в)   Пелопоннес;
г)    Лаконіку;
д)    Аттику;
е)    напрями морських походів ахейців;
є)    напрями вторгнення дорійців;
ж)   напрями грецької колонізації.
ІІІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ  І  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ВИВЧЕНОГО
Робота в групах .
Учні об’єднуються в шість груп, кожна з яких одержує картку із 
завданням,  котрі  їм  необхідно  виконати  з  допомогою  підручника. 
Для виконання завдання надається 12—15 хвилин, після чого групи 
представляють результати своєї роботи.
Оскільки запропоновані завдання мають різний рівень складності, 
групи учнів для їхнього виконання мають формуватися відповідним 
чином. Ці завдання можна також запропонувати для індивідуальної 
роботи:  учням,  що  мають  нижчий  рівень  навчальних  досягнень — 
більш прості, а тим, що мають більш високий рівень навчальних до -сягнень — складніші.
Картка  1. Скласти хронологічну таблицю до теми.
Картка  2.  Назвати грецькі міфи Критського та Троянського ци -клів та їхніх героїв.
Картка  3.  Створити тлумачний словник понять, які вивчалися.
Картка  4. Навести  приклади  культурних  досягнень  на  Криті 
і в Мікенах.
Картка  5. Порівняти  соціальний  і  державний  устрій  Спарти 
і Афін.
Картка  6. Визначити вплив природних умов на життя людей та 
їхні  вірування  на  Балканському  півострові  та  островах  Егейського 
моря.
ІV. ПІДСУМКИ  УРОКУ
Учні представляють результати роботи. Учитель може запропонувати ско -ристатися наробками (хронологічна таблиця, термінологічний словник) при 
підготовці до уроку тематичного оцінювання.
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
1)   Опрацювати матеріал параграфа.
2)   Підготуватися до уроку тематичного оцінювання з теми «Греція в II — 
першій половині I тис до  н.  е.».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Урок узагальнення з теми «Греція в II — першій половині I тис. до н. е.».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід