Урок узагальнення з теми «Греція в V—ІV ст. до н. е.».
 
УРОК № 42 
Тема. Урок узагальнення з теми «Греція в V—ІV ст. до н. е.». 
Мета. Систематизувати та узагальнити знання, отримані учнями впро -довж вивчення теми, удосконалити навички роботи в групі, про-довжити формування вміння висловлювати власне ставлення до 
проблем, що розглядаються. 
Очікувані 
результати. 
Після цього уроку учні зможуть: називати характерні риси тира -нічного й демократичного правлінь, політичного устрою Афін 
доби Перикла; найзначніших політичних та культурних діячів 
Греції; показувати на карті перебіг подій греко-перських війн та 
місця основних битв, античні колонії Північного Причорномор’я; 
застосовувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: 
«демос», «демократія», «тиранія», «громадянин», «спартанське 
виховання», «атлет», «стратег», «Олімпійські ігри», «колонія», «ме -трополія»; описувати умови життя давніх греків, пам’ятки куль -тури та писемності; життя в грецьких містах-колоніях Північного 
Причорномор’я; визначати внесок грецької цивілізації у світову 
культуру, наслідки греко-перських війн, Пелопоннеської війни. 
Тип уроку. Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок. 
Структура уроку 
I. Організаційний момент 
II. Актуалізація опорних знань 
III. Узагальнення і систематизація вивченого 
ІV. Підсумки уроку 
V. Домашнє завдання 
ХІД УРОКУ 
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ 
Дидактична гра-вікторина «Тріумф грецької культури». 
Порядок проведення. 
1) У класі створюються три команди: 
а) Кліо (муза історії). 
б) Мельпомена (муза трагедії). 
в) Терпсіхора (муза танців). 
2) На питання вікторини команди відповідають по черзі. 
3) Якщо команда не може відповісти, право відповіді переходить 
до наступної команди. 
218 
4) Правильна відповідь оцінюється в один бал. Рахунок гри фіксується на дошці. 
Питання вікторини. 
1) Хто розпорядився виплачувати незаможним громадянам грошові 
суми на купівлю місць у театрі? 
2) Кому з грецьких богів присвячений храм Парфенон? 
3) Який відомий астроном, математик і філософ жив у Мілеті? 
4) Хто заснував в Афінах філософську школу — Академію? 
5) Який учений стверджував, що все складається з неподільних части -нок — атомів? 
6) Як називалася школа, заснована Арістотелем? 
7) Кого вважають засновником наукової медицини? 
8) Як називається мистецтво красномовства? 
9) З ім’ям якого бога пов’язують створення театру? 
10) Кого називають батьком історії? 
11) Перекладіть давньогрецькою мовою вираз «пісня цапів». 
12) Кому приписують авторство грецьких байок? 
13) Як називалося місце для хору в грецькому театрі? 
14) Хто є автором трагедії « Прикутий Прометей»? 
15) Яким історичним подіям присвячена «Історія» Фукідіда? 
Після підведення підсумків гри учитель пропонує учням продовжити зна -йомство з історією Греції в V—ІV ст. до н. е. 
IIІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО 
Робота в групах. 
Учні продовжують працювати у створених командах, кожна з яких 
одержує картку із завданням, що містить тему повідомлення, яке їм не-обхідно підготувати. Для виконання завдання надається 12—15 хви -лин, після чого команди представляють результати своєї роботи. 
Картка 1. Побут, традиції і господарювання греків. 
1) Як одягалися давні греки? 
2) Як елліни виховували дітей? 
3) Які свята були найулюбленішими в давніх греків? 
4) Які з народжених в Елладі традицій продовжують існувати до нашого часу? 
Картка 2. Зовнішня політика Греції в V—ІV ст. до н. е. 
1) Назвіть найбільші війни, які вела Греція в цей період. 
2) Які причини викликали ці війни? (схарактеризувати всі названі вій-ськові конфлікти). 
219 
3) Назвіть дати основних битв. 
4) Які наслідки мали названі воєнні конфлікти? 
Картка 3. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї. 
Ознайомитися з уривком, у якому подана стисла характеристика держав-ного устрою грецьких колоній Північного Причорномор’я та дати відповіді 
на запитання: 
1) Яка форма державного правління мала місце в містах-державах Пів-нічного Причорномор’я? 
2) У яких грецьких містах-колоніях була подібна система управління? 
Чим це можна пояснити? 
3) Які особливості ви помітили в системі державного устрою колоній Пів-нічного Причорномор’я? 
Державний устрій грецьких колоній Північного Причорномор’я 
Поліси складалися з міста (або декількох об’єднаних міст) та прилеглих 
до нього сільських общин. Таким чином, поліс був союзом міських ремісни -ків та землеробів, у якому село забезпечувало місто продуктами харчуван-ня, а місто забезпечувало село знаряддями праці та військовим захистом. 
Таким чином, поліс був доволі самодостатнім утворенням. 
Більшість грецьких міст-держав були демократичними або аристокра -тичними рабовласницькими республіками. Єдиним повноправним про -шарком населення були громадяни — повно літні вільні чоловіки. Жінки, 
діти та іноземці політичних прав не мали, хоча за великі заслуги останнім 
міг бути наданий статус громадян (історія знає багато прикладів, коли скіфи 
мали великий вплив в грецьких полісах). Найбільш безправним прошар-ком населення були раби. 
Найвищим органом влади були народні збори — демос («народ»). У 
них могли брати участь всі повноправні громадяни міста. Народні збори 
вирішували всі найважливіші питання — війни і миру, зовнішньої торгівлі, 
надання громадянства тощо. Виконавча влада належала, як правило, старій -шинам — архонтам, найбільш заможним і впливовим громадянам. Колегія 
архонтів організовувала роботу всіх інших колегій, а також окремих посадо-вих осіб. Найбільш важливими колегіями були: колегія стратегів, що відала 
військовими справами, агораномів, що відповідала за організацію торгівлі, 
астиномів, на яку покладався благоустрій міста. 
ІV. ПІДСУМКИ УРОКУ 
Учні представляють результати роботи, підбиваються підсумки змагання 
між командами. 
V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ 
1) Опрацювати текст параграфа. 
2) Скласти хронологічну таблицю до теми «Греція в V—ІV ст. до н. е.».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Урок узагальнення з теми «Греція в V—ІV ст. до н. е.».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід