Урок узагальнення з теми «Падіння республіки та рання ім -перія».
 
УРОК  №  57
Тема.   Урок узагальнення з теми «Падіння республіки та рання ім -перія».
  Мета.  Систематизувати та узагальнити знання учнів із теми; удо -сконалити навички роботи в групі, продовжити формуван -ня вміння висловлювати власне ставлення до проблем, що
розглядаються.
  Очікувані 
результати.
Після цього уроку учні зможуть: називати час громадянської
війни в Римі, диктатури Гая Юлія Цезаря, правління Октаві -ана Августа, життя Ісуса Христа, виникнення християнства;
найзначніших історичних діячів; держави, завойовані Римом,
органи влади імперії; показувати на карті напрями походів Гая
Юлія Цезаря, територію Римської імперії в І ст. н. е.; застосо -вувати та пояснювати на прикладах поняття та терміни: «ім-перія», «імператор», «диктатор», «християнство», «апостол»,
«Старий Заповіт», «Євангеліє»; описувати повсякденне життя
римлян, архітектурні пам’ятки; порівнювати християнство
і релігію греків і римлян, їхні побут і традиції.
  Тип уроку.   Урок узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.
Структура уроку
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань
III. Узагальнення і систематизація вивченого
ІV. Підсумки уроку
V. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ
I.  ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ  МОМЕНТ
II.  АКТУАЛІЗАЦІЯ  ОПОРНИХ  ЗНАНЬ
Фронтальне опитування.
1) Які події періоду, що розглядається, вам найбільше
запам’яталися?
2) Яка подія відбулася 15 березня 44 р. до н. е.?
3) Скільки років минуло від убивства Цезаря до проголошення
Октавіана принцепсом?
4) Скільки років тривало одноосібне правління Октавіана?
5) Які династії правили Римською імперією в І—ІІ ст. н. е. після
смерті Августа?
IIІ. УЗАГАЛЬНЕННЯ  І  СИСТЕМАТИЗАЦІЯ  ВИВЧЕНОГО
Робота в групах.
Учні об’єднуються в три (шість) групи, кожна з яких одержує картку із за -вданням, що містить тему дослідження, яке необхідно провести з допомогою
підручника. Для виконання завдання надається 12—15 хвилин, після чого
групи представляють результати своєї роботи і заносять їх до таблиці. Якщо
в класі створюється шість груп, кожне дослідження виконується двома гру -пами. Кожна група досліджує правління однієї з римських династій за таким
планом:
1) Які імператори входили до цієї династії?
2) У який період вони правили?
3) Які зміни відбулися в державі за часів їхнього правління?
Картка 1. Династія Юліїв-Клавдіїв.
Картка 2. Династія Флавіїв.
Картка 3. Династія Антонінів.
ІV. ПІДСУМКИ  УРОКУ
Під час роботи в групах учні мають скласти таблицю «Римська імперія в
I—II ст. н. е.» (якщо таблиця не була підготовлена раніше). Заповнена таблиця
може мати такий вигляд.
Правляча
династія
Імператор
Роки прав-ління
Основні події
Юліїв-Клавдіїв
Тиберій 14—37 рр.
н. е.
Позбавив народні збори права вибору
посадовців; боровся з римською знаттю
Калігула 37—41 рр.
н. е.
Проголосив себе абсолютним монархом
і вимагав, щоб йому поклонялися як
богу
Клавдій 41—54 рр.
н. е.
Припинив терор; уперше до сенату були
допущені неіталійці
Нерон 54—68 рр.
н. е.
Не дбав про управління державою. Його
життя було наповнене розгулом, марно -тратством і небувалою жорстокістю
287
Правляча
династія
Імператор
Роки прав-ління
Основні події
Флавіїв Гальба 68—69 рр.
н. е.
Знову почалися насильство і сваволя
Веспасі-ан
69—79 рр.
н. е.
Установив добрі стосунки із сенатом
і провінційною знаттю
Тит 79—81 рр.
н. е.
Дбав про плебс, улаштовував видовища
Доміціан 81—96 рр.
н. е.
Розгорнув у Римі будівництво; нама-гався вести завойовницьку політику; за
його влади римські воїни досягли берега
Каспійського моря. Відкрито став іме -нувати себе богом
Антоні-нів
Марк
Кокцій
Нерва
96—98 рр.
н. е.
Припинив терор, преторіанці підняли
проти нього заколот. Нерва пішов на
союз із військовою верхівкою
Траян 98—
117 рр.
н. е.
Перший імператор-провінціал; був справед -ливим, скромним, мав великий авторитет в
армії; сприяв розвитку торгівлі (дбав про по-кращення доріг і гаваней). За Траяна відбули -ся останні територіальні завоювання імперії:
римські воїни дійшли до Карпат; Дакія стала
римською провінцією, до Риму були приєд -нані Месопотамія й Вірменія
Публій Елій
Адріан
117—
138 рр. н. е.
Римська імперія перейшла до оборони. Пар -фія та Вірменія знову стали самостійними
Антоні-нів
Антонін 138—
161 рр.
н. е.
Один із найспокійніших періодів історії
імперії, економічний розвиток досяг ви-сокого рівня
Марк
Аврелій
161—
180 рр. н. е.
Підвищилася боєздатність армії. Рим переміг
Вірменію та Парфію
Коммод 180—
192 рр.
н. е.
Уклав союз із германцями, відмовився від
нових територій. Вимагав особливої шани,
проголосивши себе богом — Геркулесом
Учитель пропонує учням дати загальну оцінку періоду, спираючись на
отримані дані.
1) Які зміни відбулися у внутрішній політиці: розширювалися чи звужу -валися повноваження народних зборів? Чия влада посилювалася?
2) На що була спрямована зовнішня політика імператорів?
V.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ 
Підготуватися до уроку тематичного оцінювання з тем «Давній Рим у VІІІ—І
ст. до н. е.» та «Падіння республіки та утворення імперії».
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Урок узагальнення з теми «Падіння республіки та рання ім -перія».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід