Узагальнення за темою 6 «Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху» і темою 7 «Суспільно-політи
 
Урок № 41
Узагальнення за темою 6 «Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху» 
і темою 7 «Суспільно-політичний рух в Україні 
у другій половині ХІХ ст.»
Мета: повторити, узагальнити й систематизувати навчальний матеріал із тем, підготуватися до уроку підсумкового контролю; удосконалити вміння й навички, набуті протягом вивчення тем; розвивати в учнів уміння працювати в режимі учнівської конференції, готувати доповіді та виступати з ними; закріпити здатність використовувати набуті знання, уміння й навички на практиці; виховувати інтерес до вітчизняної історії.
Обладнання: підручник, карта, роздавальний матеріал.
Тип уроку: узагальнення і систематизації знань, умінь і навичок.
Форма проведення уроку: учнівська конференція.
Очікувані результати: учень/учениця повторить, узагальнить і систематизує навчальний матеріал із тем, підготується до уроку підсумкового контролю; удосконалить уміння й навички, набуті протягом вивчення тем; закріпить здатність використовувати набуті знання, уміння й навички на практиці; розвине вміння працювати в режимі учнівської конференції, готувати доповіді та виступати з ними; відчує інтерес до вивчення історії України ХІХ ст.
I. Підготовчий етап
Заздалегідь (за 2—3 тижні) оголосити учням тему та перелік доповідей майбутньої учнівської конференції. Допомогти учням обрати теми виступів, формуючи таким чином програму конференції. Для підготовки доповідей запропонувати учням список літератури та Інтернет-сайтів за темою:
1. Грицак Я. Й. Нарис історії України : формування модерної української нації ХІХ—ХХ ст. : навч. посіб. — К. : Генеза, 2000. — 360 с.
2. Грицак Я. Пророк у своїй Вітчизні. І. Франко та його спільнота (1856—1886). — К. : Критика, 2006. — 632 с.
3. Даниленко В. М., Добржанський О. В. Академік Степан Смаль-Стоцький : життя і діяльність. — К., 1996. — 232 с.
4. Енциклопедія історії України. — Т. 1—8. — К. : Наук. думка, 2005—2011.
5. Історія України в особах. ХІХ—ХХ ст. / І. Войцехівська, В. Абліцов, О. Божко та ін. — К. : Україна, 1995. — 479 с.
6. Круглашов А. М. Драма інтелектуала : політичні ідеї Михайла Драгоманова. — Чернівці, 2000.
7. Петрук Н. П. Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половини ХІХ століття : Автореф. дис. … канд. іст. наук. — К., 2002. — 17 с.
8. Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О. Г. Аркуша, С. О. Біла, В. Ф. Верстюк та ін. ; гол. ред. В. М. Литвин. — К. : Ніка-Центр, 2008. — 988 с.
9. Сарбей В. Г. Національне відродження України. — К. : Видавничий дім «Альтернативи», 1999. — 336 с.
10. Україна і Росія в історичній ретроспективі : нариси у 3-х т. — Т. 1. Верстюк В. Ф., Горобець В. М., Толочко О. П. Українські проекти в Російській імперії. — К. : Наук. думка, 2004. — 503 с.
11. Федченко П. М. Михайло Драгоманов: життя і творчість. — К., 1991.
12. http://www.history.org.ua/ — Інститут історії України НАН України.
13. http://www.nbuv.gov.ua/ — Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.

Учнівська конференція проводиться на паралелі 9-х класів.
II. Організаційний момент
Оголосити тему уроку, порядок його проведення у формі учнівської історичної конференції, ознайомити учнів із правилами роботи під час конференції.
Із фондів шкільної бібліотеки сформувати виставковий книжковий стенд за темою уроку. Кабінет історії (варіант — актовий зал) оформлюється відповідними ілюстраціями.
Кожен учасник конференції отримує програму роботи конференції. Організувати, спираючись на допомогу класного керівника та батьківського комітету, забезпечення кожного учня папкою, записником та ручкою, а також бейджиком, на якому зазначено тему та дату проведення конференції, прізвище та ім’я учасника конференції, клас, навчальний заклад, населений пункт.
III. Учнівська конференція
Вступне слово вчителя
Привітати учасників конференції, побажати їм успіхів, акцентувати увагу на тому, що після доповіді учні мають ставити доповідачеві запитання.
Зразок
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

ВСТУПНЕ СЛОВО

учитель історії
Подобєд Олена Андріївна

ВИСТУПИ
Кучанська Уляна, учениця 9-В класу — «Україна в геополітичних стратегіях Російської та Австро-Угорської імперій у другій половині ХІХ ст.»
Зенченко Олена, учениця 9-Б класу — «Україна в геополітичних стратегіях Німеччини та Польщі у другій половині ХІХ ст.»
Литвин Наталія, учениця 9-А класу — «Громадсько-політична діяльність Михайла Драгоманова»
Спірін Олег, учень 9-Б класу — «Концепт "українська політична нація”»
Шаріпов Ільхам, учень 9-В класу — «Громадівський рух на українських землях у 50—60-х рр. ХІХ ст.»
Гончарук Наталія, учениця 9-А класу — «Київська громада в суспільно-політичному русі України»
Безуса Оксана, учениця 9-Б класу — «Громадсько-політична діяльність Володимира Антоновича»
Вітюк Аліна, учениця 9-В класу — «Валуєвський циркуляр 1863 р. та Емський указ 1876 р.»
Омельчук Роман, учень 9-Б класу — «Москвофіли в суспільно-політичному русі України»
Коваленко Марія, учениця 9-Б класу — «Народовці в суспільно-політичному русі України»
Чубарук Анастасія, учениця 9-А класу — «Культурницька діяльність "хлопоманів” на Правобережній Україні»
Демчук Катерина, учениця 9-Б класу — «Культурно-освітнє товариство "Просвіта” в історії України другої половини ХІХ ст.»
Косигін Михайло, учень 9-В класу — «Польське повстання 1863—1864 рр. і Україна»
Коваленко Марія, учениця 9-Б класу — «Громадівський рух на українських землях у 70—90-х рр. ХІХ ст.»
Ляпін Дмитро, учень 9-А класу — «Південно-Західний відділ Російського географічного товариства в українському національному русі другої половини ХІХ ст.»
Вітюк Альона, учениця 9-В класу — «Російський громадсько-політичний рух народників на українських землях»
Шаповал Марія, учениця 9-Б класу — «Діяльність галицьких народовців у другій половині 70-х — 90-х рр. ХІХ ст.»
Харченко Володимир, учень 9-В класу — «Рух народовців на Буковині та Закарпатті»
Ревтюх Анна, учениця 9-А класу — «Степан Смаль-Стоцький в українській історії»
Потьомкіна Ольга, учениця 9-В класу — «"Новоерівська” політика народовців»
Блощаневич Володимир, учень 9-Б класу — «Громадсько-політична діяльність Івана Франка»
Степура Олена, учениця 9-В класу — «Діяльність першої української політичної партії РУРП»
Літвінчук Вікторія, учениця 9-А класу — «УНДП та УСДП в політичному житті України останнього десятиліття ХІХ ст.»
Шекера Гліб, учень 9-А класу — «"Самостійна Україна” М. Міхновського»
Омельчук Роман, учень 9-Б класу — «"Україна irredenta” Ю. Бачинського в історії політичної думки України»
IV. Домашнє завдання
Підготуйтеся до уроку підсумкового контролю.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення за темою 6 «Національна ідея. Українофільський культурницький і політичний етапи визвольного руху» і темою 7 «Суспільно-політи", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід