Узагальнення знань учнів за темами «Росія – СРСР у 1917-1939 рр.», «Країни Центральної та Східної Європи в умовах20-х рр. - 1930-х рр.»
 
Урок 34
Тема.  Узагальнення знань учнів  за  темами «Росія – СРСР  у 1917-1939 рр.», «Країни Центральної та Східної Європи в умовах20-х рр. - 1930-х рр.», 
«Міжнародні відносини 1930-х рр. Назрівання Другої світової війни.».
  Мета:   повторити, узагальнити, закріпити й  оцінити знання, отримані учнями впродовж вивчення теми; 
розвивати їхні вміння і  навички, сформовані на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізу -ється внаслідок осмислення учнями розглянутих подій всесвітньої історії та формування позитивного 
емоційно-особистісного ставлення до них; сприяти подальшому поглибленню учнями своїх знань.
  Тип уроку:   повторювально-узагальнюючий з  елементами оцінювання знань учнів.
  Обладнання:   підручник, настінні карти, атлас, ілюстративний і  дидактичний матеріали, що використовувалися 
впродовж вивчення теми.
Ме ТОДи ЧНІ  Р е КОМ е НДАЦІї щОДО  ПРОВ е Д е ННЯ  УРОКУ  НАВе Д е НІ   В   РОЗРОБЦІ  УРОКУ № 11.
Хід уроку
  I.   Організація навчальнО ї діяльнО сті
Учитель  оголошує  учням  тему,  основні  завдання  уроку  та 
знайомить  із  запланованими  формами  роботи.
 II.   П О втО рення та узагальнення знань
Учитель  стисло  нагадує  учням  провідні  ідеї  матеріалу,  роз -глянутого  впродовж  вивчення  теми.
  ; Вступна бесіда
1.   Вивчення  яких  тем  ми  завершили?
2.   У  чому  ви  вбачаєте  важливість  подій,  про  які  йшлося,  для  історії 
людства?
Пропонуються  два  варіанти  проведення  уроку  узагальнення 
знань.
І  ВАРІАНТ
  ; Запитання та завдання
1.   Складіть  перелік  подій,  які  ви  вважаєте  найважливішими  для 
розвитку  в  цей  період:
а)   Росія  —  СРСР;
б)   країни  Центральної  та  Східної  Європи  в  умовах 
1920—1930-х   рр.;
в)   країни  Сходу  та  Латинської  Америки;
г)   міжнародні  відносини;
д)   культура.
Обґрунтуйте  свій  вибір.
2.   Поясніть  значення  понять  і  термінів:  «диктатура  пролетаріату», 
«громадянська  війна»,  «воєнний  комунізм»,  «неп»,  «індустріаліза-ція»,  «колективізація»,  «режим  санації»,  «авторитаризм»,  «При -чорноморська  міні-імперія»,  «меморандум  Танаки»,  «Гоміндан», 
«младотурки»,  «гандизм»,  «бананові  республіки»,  «революційний 
каудилізм»,  «агресія»,  «система  колективної  безпеки»,  «політика 
умиротворення»,  «аншлюс»,  «пакт  Молотова—Ріббентропа»,  «Но -белівська  премія»,  «модернізм»,  «авангардизм»,  «сюрреалізм», 
«функціоналізм».
3.   Дайте  власну  оцінку  діяльності  провідних  політичних  діячів  цьо -го  періоду:  О.   Керенського,  В.   Леніна,  Л.  Троцького,  Й.   Сталіна, 
Т.  Масарика,  Ю.   Пілсудського,  М.  Хорті,  Е.  Бенеша,  М.   Ганді, 
Чан  Кайші,  А.  Самоси,  Ж.   Варгаса,  Кемаля  Ататюрка.
4.   Покажіть  на  історичній  карті:
а)   події  громадянської  війни  й   національно-визвольної  боротьби 
народів  на  території  колишньої  Російської  імперії;
б)   кордони радянських соціалістичних республік, що об’єдналися 
в  СРСР  станом  на  кінець  1930-х  рр.;
в)   новоутворені  національні  держави  Центральної  та  Східної  Єв-ропи;
г)   події,  пов’язані  з  розгортанням  національно-визвольного  руху 
в  Індії  та  Китаї;
д)   країни  Латинської  Америки,  у   яких  у  міжвоєнний  період 
установилися  диктаторські  режими;
е)   перші  вогнища  Другої  світової  війни,  що  утворилися  на  Да-лекому  Сході,  в   Африці  та  Європі.
5.   Проаналізуйте  еволюцію  політичного  режиму  в  Росії  —  СРСР 
у  1917—1939   рр.
6.   Порівняйте:
а)   тоталітарні  режими,  що  встановилися  в  СРСР,  фашистській 
Італії  та  нацистській  Німеччині;
б)   основні  риси  демократичних  та  авторитарних  режимів,  уста-новлених  у  1920—1930-х  рр.  у  країнах  Центральної  та  Східної 
Європи;
в)   методи  боротьби  за  національний  і  соціальний  прогрес  народів 
Індії  та  Китаю.
7.   Проаналізуйте  особливості  економічних  і   політичних  процесів 
у  країнах  Латинської  Америки.
8.   Порівняйте  зовнішньополітичні  пріоритети  провідних  країн  світу 
в  1930-х  рр.
9.   Проаналізуйте  нові  напрямки  в   мистецтві  та  літературі  1900—
1939  рр.
10.  Схарактеризуйте  основні  зміни  в   повсякденному  житті  людей, 
що  відбувалися  в  цей  період.
ІІ  ВАРІАНТ
  ; Дидактична гра «Інтелектуальний турнір»
Правила  гри  наведені  в  розробці  уроку  №  10.
 ііі .  Підсумки  урО ку
Учитель підсумовує результати уроку й  оцінює роботу учнів.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань учнів за темами «Росія – СРСР у 1917-1939 рр.», «Країни Центральної та Східної Європи в умовах20-х рр. - 1930-х рр.»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід