Узагальнення знань учнів за темою «Україна наприкінці ХVІІ — у першій половині XVIII ст.».
 
УРОК  №  42
  Тема.   Узагальнення  знань   учнів  за  темою «Україна  наприкінці
ХVІІ  у першій половині XVIII  ст.».
  Мета:  повторити,   узагальнити   та  закріпити   знання,   набуті   уч-нями  впродовж  вивчення  теми;   розвивати   вміння  та  на-вички,  які  формувалися  на  попередніх уроках;   виховний
аспект  уроку   реалізується  в  результаті   осмислення   уч-нями  подій   минулого  своєї Батьківщини  й  формування 
позитивного  емоційно-особистісного   ставлення   до  них; 
спонукати   учнів  до  подальшого   поглиблення  знань;  про -довжити  формувати  в учнів  уміння  складати  план,  хро -нологічну  таблицю,  аналізувати   та  зіставляти історичні 
явища і факти; виховувати інтерес  до національної історії.
  Тип уроку:  повнорювально-узагальнюючий.
  Обладнання:  підручник,   атлас,   стінні   карти,  що  використовувалися
впродовж  вивчення теми,  дидактичні матеріали.
ХІД  УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує 
про основні форми роботи.
ІІ.  ПОВТОРЕННЯ  Й  УЗАГАЛЬНЕННЯ  ЗНАНЬ
Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався упродовж 
опрацювання теми.
Вступна бесіда
1)   Вивчення якої теми ми завершили? 
2)   Які головні доленосні події відбулися за період, що ми вивчали?
3)   Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте 
інші назви до них.
Завдання
1)   Складіть перелік подій з історії України кінця XVIІ — першої 
половини XVIIІ ст., які ви вважаєте найважливішими. Обґрун-туйте свій вибір.
2)   Поясніть  значення  понять  і  термінів  «повстання  С. Палія», 
«Малоросійська колегія», «Правління гетьманського уряду», 
«Конституція П. Орлика».
3)   Назвіть імена видатних історичних діячів цієї доби. У чому ви 
вбачаєте їх внесок в історію України кінця XVIІ — першої по -ловини XVIIІ ст.?
*  Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. на с. 63.
4)   Складіть  розгорнутий  план  «Особливості  соціально-економічного  та  політичного  становища  українських  земель 
наприкінці XVIІ — першої половини XVIIІ  ст.».
5)   Дайте оцінку діяльності гетьманів І. Мазепи, І. Скоропадсько-го,  П.  Орлика,  П. Полуботка,  Д.  Апостола,  кошового  отамана 
К. Гордієнка.
6)   Визначте  наслідки  Полтавської  битви  для  подальшої  долі 
українських земель.
7)   Якими, на вашу думку, були найважливіші досягнення культу-ри України кінця XVIІ — першої половини XVIIІ ст.? Поясніть 
свою думку.
8)   З’ясуйте основні риси розвитку культури на українських зем -лях наприкінці ХVІІ — у першій половині ХVІІІ  ст. Запишіть 
їх тезами.
Завдання за історичною картою
1)   Визначте адміністративно-територіальні зміни, яких зазнали 
українські землі в цей період.
2)   Покажіть  події  Північної  війни  (1700—1721 рр.),  напрямки 
козацьких походів, найважливіших битв і подій.
3)   Укажіть територію, охоплену повстанням С. Палія.
4)   Покажіть на карті місця, де відбулися найважливіші історичні 
події цього періоду.
ІІІ.  ПІДСУМКИ  УРОКУ
На  цьому  уроці  ми  повторили  основний  матеріал  вивченої  теми 
і опрацювали основні види і типи завдань, які будуть використані під 
час тематичного оцінювання.
ІV.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися  до  тематичного  оцінювання.  Для  поглибленого 
опра цювання  матеріалу  теми    та  окремих  її  частин  можна  викори-стати додаткову літературу [1, 7, 8, 16, 19, 21, 22, 26, 27, 28, 33].
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань учнів за темою «Україна наприкінці ХVІІ — у першій половині XVIII ст.».", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід