Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі
 
УРОК  №  35
  Тема.   Узагальнення  знань   учнів  за  темою
 «Українські  землі 
в 60—80-ті рр. ХVІІ  ст.»
  Мета:  повторити,   узагальнити   та  закріпити   знання,   набуті   уч-нями  впродовж  вивчення  теми;   розвивати   вміння  та  на-вички,  які  формувалися  на  попередніх уроках;   виховний
аспект  уроку   реалізується  в  результаті   осмислення   уч-нями  подій   минулого  своєї Батьківщини  й  формування 
позитивного  емоційно-особистісного   ставлення   до  них; 
спонукати  учнів до подальшого  поглиблення знань.
  Тип уроку:  повнорювально-узагальнюючий.
  Обладнання:  підручник,   атлас,   стінні   карти,  що  використовувалися
впродовж  вивчення теми,  дидактичні матеріали.
ХІД  УРОКУ
І.  ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
Учитель повідомляє учням тему уроку, його завдання та інформує 
про основні форми роботи.
ІІ.  ПОВТОРЕННЯ  Й  УЗАГАЛЬНЕННЯ  ЗНАНЬ  УЧНІВ
Учитель стисло нагадує основний матеріал, що вивчався впродовж 
опрацювання теми.
Вступна бесіда
1)   Вивчення якої теми ми завершили?
2)   Які головні доленосні події відбулися в період, що ми вивчали?
3)   Перегляньте назви параграфів вивченої теми та запропонуйте 
інші назви до них.
Завдання
1)   Складіть  перелік  подій,  що  відбулися  на  українських  зем-лях  упродовж  60—80-ті  рр.  ХVІІ ст.,  які  ви  вважаєте 
найважливішими. Обґрунтуйте свій вибір.
2)   Поясніть  значення  понять  і  термінів  «Лівобережна  Гетьман-щина»,  «Слобожанщина»,  «Руїна»,  «Чортомлицька  Січ», 
«протекторат».
3)   Яку  роль  відіграли  сусідні  держави  —  Московська  держава, 
Туреччина, Польща — у подіях Руїни?
4)   Проаналізуйте зміст найважливіших угод між іноземними дер-жавами, що стосувалися українських земель: а) Андрусів  ське 
перемир’я  (1667 р.);  б)  Бучацький  мирний  договір  (1672  р.); 
в)  Журавнинський  мирний  договір  (1676 р.);  г)  Бахчисарай -ський договір (1681  р.); д) «Вічний мир» (1686  р.).
Завдання за історичною картою
1)   Простежте,  як  змінювалася  територія  Гетьманщини  в  по  діях 
60—80-ті рр. ХVІІ  ст.
*  Методичні рекомендації щодо проведення уроку див. на с. 63.
2)   Порівняйте  територію  Гетьманщини  за  Б. Хмельнцького  та 
після завершення Руїни.
3)   Назвіть території Гетьманщини, які перебували під контролем 
Польщі, Московської держави та Туреччини.
4)   Покажіть на карті: а) події московсько-української війни 1658—
1659 рр.; б) похід польських військ і козацьких полків гетьмана 
П. Тетері  на  Лівобережжя;  в)  походи  гетьмана  П. Дорошенка; 
г)  Чигиринські походи турецько-татарських військ; д) місця най-головніших битв, підписання найважливіших договорів, центри 
полків Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України, сто -лиці Лівобережної та Правобережної Гетьманщини.
5)   Чому, на вашу думку, у подіях 60—80-ті рр. ХVІІ  ст. не вдало -ся зберегти єдність України?
6)   Установіть  хронологічну  послідовність  правління  гетьманів 
і назвіть роки їх правління.
7)   Порівняйте  внутрішню  і  зовнішню  політику  лівобережних 
і правобережних  гетьманів,  визначте  спільні  і  відмінні  риси, 
а також значення і наслідки їхньої політики.
8)   Якою, на вашу думку, була роль гетьмана І. Виговського в по-діях,  що  рзгорталися  на  українських  землях  після  смерті 
Б. Хмельницького?  Чому  перемога  під  Конотопом  не  додала 
авторитету гетьману? 
9)   Якою, на вашу думку, була роль гетьмана П.  Дорошенка в по-діях Руїни? Чи справедливо його називають «Сонцем Руїни»?
10)  Якою,  на  вашу  думку,  була  роль  кошового  отамана  І.  Сірка 
в по діях Руїни? Чи можна стверджувати, що всі його перемоги 
принесли більше горя Україні, аніж користі?
11)  Назвіть факти, які підтверджують, що жоден із союзників ук-раїнських  гетьманів  не  відстоював  інтереси  України,  а  лише 
переймався власними інтересами.
12)  Складіть і заповніть таблицю «Московсько-українські догово -ри 1659—1687 рр.».
ІІІ.  ПІДСУМКИ  УРОКУ
На  цьому  уроці  ми  повторили  основний  матеріал  вивченої  теми 
й опрацювали  основні  види  й  типи  завдань,  які  будуть  використані 
під час тематичного оцінювання.
ІV.  ДОМАШНЄ  ЗАВДАННЯ
Підготуватися до тематичного оцінювання. Для поглибленого опра -цювання  матеріалу  теми    та  окремих  її  частин  можна  використати 
додаткову літературу [1, 7, 8, 16, 19, 20, 26, 27, 28, 33].
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань учнів за темою «Українські землі", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід