Узагальнення знань за темами: «Культура Західної Європи XVI — першої половини XVII ст.» та «Польська держава і Московське царство»
 

Урок № 20

Узагальнення знань за темами: 
«Культура Західної Європи XVI — першої половини XVII ст.» та «Польська держава і Московське царство»

Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, набуті в ході вивчення тем «Культура Західної Європи XVI — першої половини XVII ст.» та «Польська держава і Московське царство».

Обладнання: підручник, карта світу, Європи, Америки, Африки, комплексний зошит для контролю знань (або аркуші із завданнями).

Тип уроку: перевірки рівня знань, умінь і навичок.

I.    Організаційний момент

II.   Актуалізація опорних знань і вмінь

Бесіда

Евристична бесіда за темами «Культура Західної Європи XVI — першої половини XVII ст.» та «Польська держава і Московське царство».

III. Перевірка рівня знань, умінь і навичок

Тестові завдання

І варіант

1.   Як ще називають період Ренесансу?

А  Відречення

Б  Вознесіння

В  Відродження

Г  Віросповідання

2.   Укажіть, які держави увійшли до складу Речі Посполитої.

А  Литва та Польща

Б  Московська держава та Польща

В  Литва та Московська держава

Г  Кримське ханство та Польща

3.   Укажіть назву періоду в історії Московської держави кінця ХVІ — початку ХVІІ ст.

А  Столітня війна

Б  Перехід влади

В  «Темні часи»

Г  «Смутні часи»

4.   Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.

1   Фільварок

2   Стрільці

3   Експансія

4   Оброк

А  Прагнення держави захоплення нових територій

Б  Велике господарство, що ґрунтується на панщині

В  Постійне військо в Московському царстві

Г  Натуральні та грошові платежі селян феодалам

Д  Форма залежності селянина від землевласника

 

5.   Укажіть, про кого йдеться.

Народився у Флоренції, був різнобічною людиною: ученим та інженером, архітектором і музикантом, поетом і винахідником. Живопис вважав головним видом мистецтва й досяг у ньому найвищої майстерності. Винайшов парашут і танк. Вважав, що наука та мистецтво взаємно доповнюють одне одного.

А  Леонардо да Вінчі

Б  Рафаель Санті

В  Мікеланджело Буонарроті

Г  Альбрехт Дюрер

6.   Установіть хронологічну послідовність подій.

А  Хотинська битва

Б  Укладення Берестейської унії

В  Укладення Люблінської унії

Г  Підписання Андрусівського перемир’я

7.   Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядкові номери назв або подій.

1) Варшава, 2) фільварок, 3) бояри, 4) Литовські статути, 5) греко-католики, 6) опричнина, 7) стрільці, 8) Москва, 9) Боярська дума, 10) Річ Посполита.

Польща

Московське царство

 

 

 

8.   Складіть план відповіді за темою «Бароко».

9.   Складіть порівняльну характеристику Московської держави та Речі Посполитої.

10. Складіть схему «Укладення Люблінської унії» за планом: причини — привід — події — наслідки.

11. Зобразіть структуру правління Речі Посполитої.

12. Проаналізуйте уривок із Люблінської унії про права поляків і литовців та дайте відповіді на запитання.

Усі закони й постанови, хоч би які вони були і хоч би з якої причини видані в Литві проти польського народу, стосовно заняття вищих і яких завгодно посад, що передаються й доручаються нами, також стосовно маєтків і земель, стосовно придбання земель і володіння ними у Великому князівстві Литовському <…> усі такі закони, за згодою всіх чинів, руйнуємо та зводимо нанівець. <…> Віднині як поляк у Литві, так і литовець у Польщі можуть купити маєток і оселитися всяким законним способом, також можуть за законом обіймати посаду в тій землі, у якій матимуть осілість; що ж до духовних посад, то вільно нам буде роздавати їх на наш розсуд, як і було досі, не звертаючи увагу на осілість особи в тій країні.

1)  Коли була прийнята Люблінська унія?

2)  Які права отримували поляки та литовці?

3)  Чому до підписання Люблінської унії існували закони, які було потрібно скасовувати?

4)  Чому окремо йдеться про духовних осіб?

ІІ варіант

1.   Укажіть назву «золотої доби» італійської літератури, образотворчого мистецтва, філософії та науки (кінець XV — перші десятиріччя XVI ст.).

А  Високі Часи

Б  Високе Відродження

В  Високий Ренесанс

Г  Високий Гуманізм

2.   Укажіть, на чому ґрунтувалося фільваркове господарство.

А  На капіталістичних відносинах

Б  На панщині

В  На використанні сільгосптехніки

Г  На рабській праці

3.   Укажіть, яку назву отримала абсолютна монархія в Московському царстві.

А  Конституційна монархія

Б  Релігійна монархія

В  Самодержавство

Г  Імперія

4.   Установіть відповідність між іменами правителів та їхніми національностями.

1   Сигізмунд ІІ Август

2   Іван Грозний

3   Стефан Баторій

4   Сигізмунд ІІІ

А  Швед

Б  Француз

В  Поляк

Г  Угорець

Д  Росіянин

 

5.   Укажіть, про кого йдеться.

Народився у родині лондонського судді, який був відомий своєю чесністю. Здобув юридичну освіту в Оксфорді. Був пажем в архієпископа Кентербері. Обраний до парламенту, але за виступи король заарештовує його батька, тому змушений залишити суспільну діяльність. Після смерті короля повертається до публічної діяльності та обіймає посаду одного із шерифів Лондона. Потім стає членом Таємної ради короля, і його присвячують у рицарі. Через деякий час стає лордом-канцлером, але через розбіжності з королем іде у відставку. Відмовляється скласти присягу королю, за що був заарештований і страчений. Католицька церква залучила його до лику святих.

А  Томас Мор

Б  Вільям Шекспір

В  Франсуа Рабле

Г  Джордано Бруно

6.   Установіть хронологічну послідовність подій.

А  Обрання Бориса Годунова царем

Б  Початок правління династії Романових

В  Опричнина

Г  Початок правління Івана ІV Грозного

7.   Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядкові номери назв або подій.

1) Смута, 2) сейм, 3) створення центральних органів управління — «приказів», 4) шляхта, 5) фільварок, 6) поява стрілецького війська, 7) опричнина, 8) уніати, 9) магнати, 10) підкорення Сибіру.

Польща

Московське царство

 

 

 

8.   Складіть план відповіді за темою «Відродження».

9.   Складіть порівняльну характеристику творчості Рембрандта та П. П. Рубенса.

10. Складіть схему «Опричнина» за планом: причини — привід — події — наслідки.

11. Зобразіть структуру правління Московської держави.

12. Проаналізуйте уривок про Соборне уложення і дайте відповіді на запитання.

Новий закон звеличував особу царя. Другий і третій розділи Уложення спеціально присвячувалися йому. Один із цих розділів називався «Про государеву честь і як його, государя, здоров’я оберігати». Лише те, що держава брала на себе обов’язок оберігати життя й недоторканність царської особи, говорить про надзвичайний стан царя. <…>

А тепер цар перетворювався на щось подібне до бога на землі. Саме від цього моменту цар почав правити, тобто розпоряджатися на власний розсуд долею країни й будь-якої, навіть найбільш високопоставленої, людини. Від 1653 р. припинили скликати Земські собори. Боярська дума ще зберігалася, але її роль в управлінні державою значно зменшилася. Один із сучасників стверджував, що цар «усякі великі й малі справи своєї держави учиняє власною волею, а з боярами та думними людьми радиться про те мало».

1)  У якій державі був прийнятий цей документ?

2)  Про кого йдеться у наведених статтях?

3)  Про що розповідають запропоновані статті?

4)  Як змінилася доля селян після прийняття Соборного уложення?

IV. Підсумки уроку

Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.

 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань за темами: «Культура Західної Європи XVI — першої половини XVII ст.» та «Польська держава і Московське царство»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід