Узагальнення знань за темою «Криза старого порядку. Початок модернізації»
 
Урок № 27
Узагальнення знань за темою 
«Криза старого порядку. Початок модернізації»
Мета: оцінити навчальні досягнення учнів, набуті в ході вивчення теми «Криза старого по-рядку. Початок модернізації».
Обладнання: карта світу, Європи, Америки, Африки, комплексний зошит для контролю знань (або аркуші із завданнями).
Тип уроку: перевірки рівня знань, умінь і навичок.
I. Організаційний момент
II. Актуалізація опорних знань і вмінь
Бесіда
Евристична бесіда за темою «Криза старого порядку. Початок модернізації».
III. Перевірка рівня знань, умінь і навичок
Тестові завдання
І варіант
1. Укажіть, кого називають «круглоголовими».
А Противників короля
Б Прихильників короля
В Людей із нейтральною позицією
Г Іноземців
2. Укажіть назву повстання у Франції в 1648—1652 рр.
А Фонд
Б Фур’є
В Фронда
Г Фондю
3. Укажіть, під час якої війни російські війська захопили Берлін.
А Столітньої війни
Б Семилітньої війни
В «Славної революції»
Г Громадянської війни
4. Установіть відповідність між іменами історичних осіб та назвами країн.
1 Марія Терезія
2 Фрідріх ІІ Великий
3 Людовік ХІІІ
4 Вільгельм ІІ Оранський А Нідерланди
Б Франція
В Австрія
Г Англія
Д Пруссія

5. Укажіть, про кого йдеться.
Він був імператором Священної Римської імперії, прихильником освіченого абсолютизму. Проводив політику протекціонізму економіки країн і намагався створити єдиний внутрішній ри-нок. Провів низку реформ державного управління, спрямованих на зміцнення монархії. Із метою подальшої політичної централізації поділив країну на 15 округів, управління якими перебувало в руках урядових комісарів. Скасував монастирське землеволодіння, підпорядкував діяльність це-ркви інтересам держави, запровадив нову систему шкільної освіти, яка сприяла розвитку світової школи. Запровадив свободу віросповідання та зрівняв у правах греко-католицьке й римо-католицьке духовенство. Унаслідок опору австрійського, польського, угорського дворянства проти реформаторських заходів був змушений скасувати деякі з них.
А Фрідріх ІІ
Б Йосиф ІІ
В Рудольф ІІ
Г Генріх ІІ
6. Установіть хронологічну послідовність подій.
А Видання «Білля про права»
Б Протекторат О. Кромвеля
В Правління «Довгого» парламенту
Г «Славна революція»
7. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядкові номери імен, назв або термінів.
1) Габсбурги, 2) Відень, 3) Бранденбург, 4) Берлін, 5) імператор, 6) Марія Терезія, 7) Галичина, 8) король, 9) Гогенцоллерни, 10) Фрідріх ІІ, 11) Священна Римська імперія, 12) курфюрст.
Пруссія Австрія
 

8. Складіть план відповіді за темою «Революція в Англії».
9. Складіть порівняльну характеристику Англії та Франції.
10. Складіть схему «Просвітництво» за планом: причини — привід — діяльність — наслідки.
11. Зобразіть структуру правління Англії.
12. Проаналізуйте уривок із праці «Два трактати про правління» Джона Локка про обсяг зако-нодавчої влади та дайте відповіді на запитання.
Ось ті межі, що їх повноваження, дані суспільством, та й закон Бога й природи встановили для законодавчої влади будь-якої держави, за всіх форм правління.
По-перше, <…> мусить існувати один закон для багатого та бідного, для фаворита при дворі та селянина за плугом.
По-друге, ці закони не повинні призначатися ні для якої іншої мети, а виключно для блага на-роду.
По-третє, вони не повинні підвищувати податки на власність народу без згоди народу, даної ним самим або через його представників. <…>
По-четверте, законодавчий орган не повинен і не може передавати її будь-кому, за винятком тих, кому її довірив народ.
1) Чи могла існувати така законодавча влада в ті часи? Чому?
2) Як сприймали цю працю представники буржуазії, дворяни, правителі, селяни?
3) Чи втілювалися ідеї Джона Локка в життя?
ІІ варіант
1. Укажіть, як називається перехід від мануфактурного виробництва до фабричного, від ручної праці до машинної.
А Аграрна революція
Б Машинна еволюція
В Людська зміна
Г Промисловий переворот
2. Укажіть ім’я правителя, якого називали «король-сонце».
А Людовік XIV
Б Фрідріх ІІ
В Марія Терезія
Г Олівер Кромвель
3. Укажіть назву світогляду, згідно з яким основним засобом пізнання і критерієм істини є розум людини, а не Божественне одкровення і досвід.
А Ренесанс
Б Раціоналізм
В Реакція
Г Революція
4. Установіть відповідність між поняттями та їхніми визначеннями.
1 Меркантилізм
2 Протекторат
3 Юнкер
4 Стани А Дворянин-землевласник у Пруссії
Б Соціальна група населення
В Політика, яка проводиться в економіці
Г Режим особистої влади О. Кромвеля
Д Культурна течія Ренесансу

5. Укажіть, про кого йдеться.
Англійський письменник і публіцист. Готувався стати пастором, але від церковної кар’єри до-велося відмовитися. Після закінчення Ньюїнгтонської академії почав працювати прикажчиком в оптового панчішного торговця. Часто бував в Іспанії й Франції у торговельних справах. Літера-турну діяльність розпочав політичними памфлетами й газетними статтями. Був наближеним до короля і сприяв отриманню англійською буржуазією торговельних привілеїв і закріпленню їх пар-ламентськими актами. Спробував себе у професії торговця, моряка, журналіста, шпигуна, полі-тичного діяча, письменника. За памфлет був засуджений до семи років ув’язнення, штрафу та три-разового приставляння до ганебного стовпа. На 58-му році життя написав роман «Робінзон Кру-зо».
А Даніель Дефо
Б Джонатан Свіфт
В Вільям Хогарт
Г Семюель Джонсон
6. Установіть хронологічну послідовність виникнення напрямків у мистецтві.
А Класицизм
Б Рококо
В Бароко
Г Ренесанс
7. Заповніть таблицю, указавши у відповідному стовпчику порядкові номери імен.
1) Яків ІІ, 2) Олівер Кромвель, 3) Карл І, 4) Людовік ХІV, 5) Жан Батіст Кольбер, 6) Джуліо Мазаріні, 7) Джордж Монк, 8) Вільгельм Оранський, 9) Марія Терезія, 10) Коліньї, 11) Анна Авст-рійська, 12) Карл ІІ.
Англія Франція
 

8. Складіть план відповіді за темою «Людовік XIV».
9. Складіть порівняльну характеристику правителів Фрідріха ІІ та Марії Терезії.
10. Складіть схему «Промислова революція» за планом: причини — привід — події — наслід-ки.
11. Зобразіть структуру правління Франції.
12. Проаналізуйте уривок із «Білля про права» та дайте відповіді на запитання.
Духовні й світські лорди та громади <…>, які зібралися у Вестмінстері сьогодні як повні та ві-льні представництва цього народу <…>, заявляють для відновлення й засвідчення своїх давніх прав і вольностей:
1. Що намагання тільки королівським велінням, без згоди парламенту, призупиняти закони або виконання законів, є незаконним. <…>
4. Що стягування поборів на користь і в розпорядження корони <…> без згоди парламенту <…> є незаконним. <…>
6. Що набір і утримання постійного війська в межах королівства в мирний час інакше, ніж за згодою парламенту, суперечить законові...
7. Що піддані протестантського віросповідання можуть носити зброю, відповідно до їх поло-ження. <…>
8. Що вибори в члени парламенту мають бути вільними.
9. Що свобода слова, дебатів і всього того, що відбувається в парламенті, не може бути приво-дом для переслідування.
1) Які події були пов’язані з прийняттям цього документа?
2) Які зміни в державному устрої запроваджував цей документ?
3) Поясніть один із пунктів «Білля про права».
4) Чи діє цей документ у наші часи? Чому?
IV. Підсумки уроку
Перевірка виконання завдань, аналіз типових помилок.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань за темою «Криза старого порядку. Початок модернізації»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід