Узагальнення знань за темою «Українські землі
 
Урок 34
Узагальнення знань за темою «Українські землі 
у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)»
Мета: узагальнити й систематизувати знання за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)»; розвивати вміння аналізувати історичні факти й події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки, давати характеристику історичних діячів, розкривати їх місце та значення в історичному процесі, визначити рівень засвоєння учнями знань за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)»; розвивати вміння працювати з історичними джерелами, картою, додатковою літературою; виховувати повагу до історії України.
Очікувані результати: учні зможуть: узагальнити й систематизувати знання за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)»; аналізувати історичні факти й події; порівнювати історичні явища; складати портрети історичних діячів, давати власну оцінку їх діяльності; робити висновки.
Тип уроку: узагальнення і систематизації знань.
Обладнання: атлас, тексти джерел, сітка кросворда, ілюстрації (Покровська церква-фортеця в с. Сутківці; Вірменський собор у Львові 1363 р.; Кам’янець-Подільська фортеця; Хотинська фортеця; ікона Богородиці з пророками з церкви в Підгородцях).
I.   Організаційна частина
Оголошення теми та очікуваних результатів.
II. Узагальнення знань
Завдання
Визначте, які українські землі на початку ХVІ ст. належали державам: Польщі, Великому князівству Литовському, Молдові, Угорщині, Московському князівству.
1   Буковина
2   Київщина
3   Волинь
4   Галичина
5   Чернігово-Сіверщина
6   Західне Поділля
7   Східне Поділля
8   Закарпаття
9   Холмщина
10 Смоленщина
11 Белзщина
Відповідь: Польща — 4, 6, 9, 11; Велике князівство Литовське — 2, 3, 7; Молдова — 1; Угорщина — 8; Московське князівство — 5, 10.
Робота з історичними термінами та поняттями
Учні об’єднуються у дві групи. Вони мають назвати якнайбільше історичних термінів і понять, які можна вжити для доповіді за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та Польщі», та дати їх визначення. (Наприклад, Велике князівство Литовське, Польське королівство, бояри, унія, уділ, федерація, православ’я, католицтво, воєвода, Грюнвальдська битва тощо.)
Синтез думок
У чому полягала особливість приєднання українських земель до складу Великого князівства Литовського?
Проблемне завдання
Чи погоджуєтеся ви з думкою, що Вількомирська битва мала трагічні наслідки для України? Свою відповідь аргументуйте.
Завдання на встановлення історичної постаті
Визначте, про кого йдеться.
1.   Великий князь литовський (1392—1430 рр.), син Кейстута. Від 1398 р. — великий князь литовський, руський та жемантійський. (Вітовт)
2.   Першодрукар, заснував друкарню на кириличних шрифтах, надрукував книги церковнослов’янською мовою — «Осьмогласник», «Розп’яття», «Часословець». (Швайпольт Фіоль)
3.   Волинський князь, староста брацлавський, звенигородський і вінницький (від 1497 р.), великий гетьман литовський (1497—1500, 1507—1530 рр.), маршалок волинський і староста луцький (від 1499 р.), каштелян віленський (1513—1522 рр.), каштелян троцький (1522—1530 рр.), світський голова православного населення. (Костянтин Острозький)
4.   Великий князь литовський (1430—1432 рр.). У 1432—1440 рр. — великий князь руський (київський). Орієнтація цього князя на православну українську й білоруську шляхту зумовила невдоволення литовських феодалів-католиків, які підняли в Литві повстання проти Свидригайла й проголосили великим князем литовським стародубського князя Сигізмунда. Зазнав нищівної поразки поблизу Вількомира в 1435 р. (Свидригайло)
5.   Філософ, астроном, астролог, перший український доктор медицини, перший український автор друкованого твору (латинською мовою), діяч східноєвропейського Відродження. Професор, ректор Болонського університету (Італія), професор Краківського університету. (Юрій Дрогобич)
6.   Кримськотатарський державний, політичний і військовий діяч. Засновник Кримського ханства, перший кримський хан. (Гаджі-Гірей)
Складання історичного портрета
Учні отримують завдання скласти історичний портрет одного з видатних українських діячів другої половини ХІV — ХV ст. за власним вибором, дотримуючись плану. (План написаний на дошці.)
План
1.   Походження князя, факти з його біографії.
2.   Особисті якості князя, ступінь їх відповідності історичним завданням того часу.
3.   Життєві принципи та мотиви поведінки, засоби досягнення своєї мети.
4.   Протиріччя в особистості князя та його діяльності.
5.   Оцінка діяльності князя в художній, науковій та науково-популярній літературі.
6.   Ваше ставлення до історичного діяча.
Проблемне завдання
Сформулюйте, у чому, на вашу думку, полягало прогресивне значення магдебурзького права.
Тестові завдання
1.   Розташуйте події в хронологічній послідовності, і ви зможете прочитати ім’я видатного майстра книжкової мініатюри.
І
 
 
Р
 
 
П
 
 
И
 
 
Й
 
 
Д
 
 
Н
 
 
С
 
 
И
 
 
О
 
 
 
1   видання Ш. Фіолем першодруків церковнослов’янською мовою
2   битва на Ворсклі
3   заборона польським сеймом селянам переселятися без згоди шляхти
4   Кревська унія
5   битва під Вількомиром
6   ліквідація Київського удільного князівства
7   битва під Оршею
8   повстання Мухи
9   битва на річці Сині Води
10   утворення Кримського ханства
Відповідь: Спиридоній (9, 4, 2, 5, 10, 6, 8, 1, 3, 7).
2.   Розташуйте події в хронологічній послідовності.
А  Городельська унія
Б   «змова руських князів»
В  Грюнвальдська битва
Г   битва під Вількомиром
Відповідь: В А Г Б.
Робота із джерелами
1.   Прочитайте уривок із Густинського літопису про поширення влади литовських князів на українські землі та дайте відповіді на запитання.
У 1362 р. Ольгерд здобув рішучу перемогу над трьома князями: Кутлобугом, Хачебеєм, Дмитром, і відтоді витіснив із Поділля владу татарську Ольгерд прийняв під свою владу й інші руські держави[1], і Київ, відібравши його у князя Федора[2], і посадив у ньому Володимира[3], сина свого, і почав над ними володіти, їм же отці його дань давали.
1)  Як відбувалося поширення влади литовських князів на українські землі?
2)  Процес приєднання українських земель до складу Великого князівства Литовського історик О. Бойко називає «оксамитовим» литовським проникненням. Поміркуйте, чому саме таку характеристику дає дослідник цим подіям, уникаючи слова «завоювання».
3)  Чим ви можете пояснити вражаючі успіхи литовських князів у справі приєднання земель Південно-Західної Русі до Великого князівства Литовського? Спробуйте пояснити, чому місцеве населення майже не чинило опір литовцям.
4)  Поміркуйте, як приєднання руських земель вплинуло на розвиток Литовської держави.
2.   Прочитайте уривок із Західноруського літопису про розгром татар на Синіх Водах та захоплення Поділля та дайте відповіді на запитання.
Коли господарем над Литовською землею був великий князь Ольгерд, він пішов у степи з литовським військом і побив на Синіх Водах татар — трьох братів: князя Хачебея, Кутлобуга й Дмитра. Ті три брати, татарські князі, були дідичними володарями Подільської Землі. Від них правили в землі отамани, а баскаки, наїжджаючи, відібрали дань від тих отаманів.
Брат же великого князя Ольгерда, князь Коріят, що держав Новгород Литовський, мав чотирьох синів: то були князі Юрій, Олександер, Константин і Федір. Із тих Коріятовичів троє старших за дозволом великого князя Ольгерда й за допомогою Литовської землі пішли в Подільську землю, увійшли в приязнь з отаманом, почали боронити Подільську землю, а дань баскакам давати перестали.
1)  Що вам відомо про життя та діяльність князя Ольгерда? Складіть історичний портрет цього князя.
2)  Хто такі баскаки? Пригадайте, що вам відомо про способи правління татар на українських землях.
3)  Коли відбулася битва на Синіх Водах?
4)  Складіть схему битви на Синіх Водах. Яким був її результат? У чому полягає історичне значення цієї битви?
5)  Як було завойоване Поділля?
3.   Прочитайте уривок зі Львівського літопису про захоплення Львова польським королем Казимиром ІІІ та дайте відповіді на запитання.
Польський король Казимир узяв Львів, мешканці якого піддалися самі; забрав великі скарби, срібла, золота, дорогоцінного каміння, блавату (коштовна шовкова тканина), два золоті хрести, усіяні камінням, в одному дерево святого хреста, дві корони, крісло коштовної роботи, ризу чистим золотом шиту і дорогоцінним камінням усіяну; два замки — Високий та Низький — дерев’яні спалили.
1)  Коли відбулася описана в уривку із джерела подія?
2)  Яким чином відбулося приєднання Галичини до Польського королівства? Яку політику щодо українських земель проводив польський уряд?
3)  Порівняйте становище українських земель у складі Великого князівства Литовського та Польщі. Зробіть висновок.
4. Прочитайте уривок із «Хроніки Биховця» про Кревську унію та дайте відповіді на запитання.
Поляки зібрали сейм у Петрикове, і на тому сеймі вирішили узяти собі государем на королівство великого князя Ягайла за тієї умови, якби він захотів охреститися в віру християнську закону римського і на королеві їх Ядвізі одружуватися. І з цією метою послали до нього послів своїх великих, і князь великий Ягайло погодився це виконати, прийняти їх віру латинську і одружуватися на королеві.
І узявши з собою двоюрідного брата свого великого князя Вітовта і рідного брата свого Скиргайла, і князя Івана Гольшанського, і своїх двох племінників, князя Івана Володимировича Бельського і брата його князя Андрія Володимировича Могильовського, і з багатьма іншими князями, і панами литовськими, поїхав на коронацію до Кракова. І архієпископи і єпископи все і вся рада польська зустріли із процесіями великого князя Ягайла перед містом Краковом, і там його вітали, і прийняли, і проводили його з шаною, і з веселістю великою в замок, в костьол святого Станіслава. І там Ягайло, увійшовши в церкву, прийняв римську віру і хрестився, і дали йому ім’я Владислав, і потім його коронували, і королеву Ядвігу дали йому в дружини. І тоді ж і князь великий Вітовт хрестився і прийняв віру римську, і дали йому ім’я Олександр, і багато інших панів литовських, які там були, хрестилися. Король Владислав (Ягайло) Вітовта і Скиргайла разом з іншими князями і панами, вшановувавши їх і обдарувавши багатьма дарами, відпустив до Литви.
І опісля небагато часу приїхав до Литви сам, і заклав у Вільно костьол святого Станіслава, і обдарував його дорогими речами церковними, і заснував Віленське єпископство, і призначив в той костьол каноніків, і зробив першим віденським єпископом ченця ордена святого Франциска з Віденського монастиря Божої матері по імені Магній. І до того ж заснував єпископство Луцьке і Київське, і почав поширювати в Литовській державі римську віру.
1)  Поясніть значення поняття «унія».
2)  Укажіть рік укладення Кревської унії.
3)  Якими були передумови укладення цього документа?
4)  Визначте основні положення та наслідки Кревської унії для руських земель.
5.   Прочитайте уривок із розповіді літописця про боротьбу литовських князів за владу в українських землях і дайте відповіді на запитання.
Король Ягайло, будучи в Києві, дав привілей волинським громадянам, щоб їм у вірі ніхто насильства не чинив, церквам православним не пакостив і до своєї віри їх не примушував. Свидригайло вигнаний був із князівства Литовського, і посадив король Ягайло на його місце Жигмонта Кейстутовича, Вітовтового брата, а Свидригайла руські князі посадили на князівство Київське, і Смоленське, і Вітебське та ін. Свидригайло ж як неспокійний не переставав війни [вести] з навколишніми з Литвою… Свидригайло, князь литовський, неспокійний, привів татар на Литву і в Польщу, а тільки українську землю пограбували і спустошили, навколо Києва і Чернігова, вогнем і мечем, без числа християн у полон повели.
1)  Що ви дізналися з цього документа про боротьбу між литовськими князями за українські землі та їх прагнення зберегти своє панування на них?
2)  Назвіть роки правління князя Свидригайла.
3)  На кого орієнтувався Свидригайло у своїй боротьбі з королем Ягайлом? Чим закінчилася ця боротьба?
Історичний диктант
Дайте короткі письмові відповіді на запитання.
1.   Який литовський князь розгромив татар у битві на річці Сині Води? (Ольгерд)
2.   Коли було утворене Руське воєводство? (1434 р.)
3.   Яке ім’я мав український першодрукар, що видав перші книжки церковнослов’янською мовою? (Швайпольт Фіоль)
4.   Як називалося міське право, утворене в Німеччині, що надавало містам право самоврядування? (Магдебурзьке право)
5.   Хто очолив опозицію щодо Польщі після смерті Вітовта? (Свидригайло)
6.   Як називалася примусова праця залежних селян у господарстві пана-землевласника? (Панщина)
7.   Які землі відійшли до складу Московської держави в 1503 р.? (Чернігово-Сіверщина)
8.   Як звали вихідця з українських земель, доктора медицини, ректора Болонського університету? (Юрій Дрогобич)
9.   Яке місто в ХV ст. стає одним із найбільших портів і невільничих ринків? (Кафа)
10. Хто був засновником Кримського ханства? (Гаджі-Гірей)
11. Як називалося магнатське господарство, у якому використовувалася праця закріпачених селян? (Фільварок)
12. Визначте, про яку історичну постать йдеться в уривку з історичного джерела: «…Може бути названий кращим воєначальником нашого часу…, відвагою не поступиться Ромулу. Єдине, чого йому бракує до інших дарів духа і видатних чеснот, це те, що він схизматик (православний)…» (Костянтин Острозький)
Робота в парах
Перевірка результатів історичного диктанту здійснюється сусідами по парті. Учні обмінюються виконаними роботами, учитель диктує правильні відповіді, і школярі самі підраховують кількість правильних відповідей (кожна правильна відповідь — 1 бал).
1.   У битві на річці Сині Води князь Ольгерд переміг половців. (Ні)
2.   Кревська унія була підписана між Литвою і Москвою. (Ні)
3.   Кревська унія була підписана в 1385 р. (Так)
4.   Грюнвальдська битва — це битва між Тевтонським орденом і литовсько-слов’янсько-польськими військами. (Так)
5.   Городельська унія 1413 р. передбачала заборону православ’я. (Ні)
6.   Битва під Вількомиром — це битва між Сигізмундом і Свидригайлом. (Так)
7.   Кримське ханство в 1478 р. стало васалом Молдавії. (Ні)
8.   Український князь, який уславився своїми перемогами в битвах проти Московського царства та Кримського ханства, — це Юрій Котермак. (Ні)
9.   Литовські статути — це кодекси законів. (Так)
10. Самоврядна громада вільних ремісників однієї спеціальності мала назву «лава». (Ні)
11. Хотин, Білгород-Дністровський, Кам’янець-Подільський відомі своїми замками-фортецями. (Так)
12. Основним видом торгівлі в ХІV—ХVІ ст. були ярмарки. (Так)
Розв’язування кросворда
Розв’яжіть кросворд, і у виділеному стовпчику ви прочитаєте назву друкованих книг, виданих до 1500 р.
1.   Прізвище українського першодрукаря, що наприкінці ХV ст. відкрив власну друкарню в Кракові. (Фіоль)
2.   Заможний український шляхтич. (Пан)
3.   Справжнє прізвище Юрія Дрогобича. (Котермак)
4.   Голова ради магістрату. (Бурмістр)
5.   Ім’я українського князя, який здобув перемогу над московськими військами під Оршею. (Костянтин)
6.   Кодекс литовських законів. (Статут)
7.   Столиця Кримського ханства. (Бахчисарай)
8.   Ватажок селянського повстання 1490 р. на Буковині. (Муха)
9.   Місто, під яким були розбиті руські війська під проводом Свидригайла в 1435 р. (Вількомир)
10. Султанський гвардієць, слов’янин за походженням. (Яничар)
Відповідь: інкунабула.
Завдання
Складіть схему, яка б відображала соціальну структуру українського середньовічного суспільства.
Перевірка індивідуального випереджального завдання
Учні проводять підготовлені уявні екскурсії українськими містами XIV—XV ст.
Синтез думок
Ю. Дрогобич у ХV ст. написав: «Обшири неба для наших очей незбагненно великі; розумом легко, проте, можемо їх осягнуть». Чи згодні ви із середньовічним українським ученим?
Робота з ілюстративним матеріалом
Які пам’ятки зображені на ілюстраціях?
(Учитель демонструє учням ілюстрації, на яких зображені пам’ятки XIV—XV ст.: Покровська церква-фортеця в Сутківцях, Вірменський собор у Львові 1363 р., Кам’янець-Подільська фортеця, Хотинська фортеця, ікона Богородиці з пророками з церкви в Підгородцях.)
Ікона Богородиці з пророками з церкви в Підгородцях
III.  Виставлення оцінок
IV.   Домашнє завдання
1.   Повторіть матеріал підручника за всіма вивченими темами.
2.   Підготуйтеся до узагальнюючого контролю за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV — XV ст.)».
 
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення знань за темою «Українські землі", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід