Узагальнюючий контроль за темою «Галицько-Волинська держава»
 

Урок 27

Узагальнюючий контроль за темою 
«Галицько-Волинська держава»

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань за темою «Галицько-Волинська держава»; продовжити формування та закріплення навчальних компетентностей учнів: установлювати хронологічну послідовність подій періоду, застосовувати та пояснювати основні поняття і терміни, працювати з картою, порівнювати повсякденне життя різних верств населення Київської держави, визначати причини, зміст і наслідки основних явищ і подій періоду, аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню політику правителів Галицько-Волинської держави, визначати її результати та наслідки.

Очікувані результати: учні зможуть: набути та вдосконалити досвід роботи з різнорівневими тестовими завданнями; робити висновки; установлювати хронологію подій; давати оцінку діяльності історичних постатей.

Тип уроку: контролю і корекції знань.

Обладнання: картки з тестовими завданнями.

I.   Організаційна частина

Оголосити учням мету уроку та очікувані результати, пояснити правила виконання роботи, відповісти на запитання, що виникли в учнів, роздати тестові завдання.

II. Узагальнюючий контроль

Тестові завдання

І варіант

1.   У якому році було створено єдине Галицько-Волинське князівство?

А  1199 р.

Б   1201 р.

В  1205 р.

Г   1245 р.

2.   Проаналізуйте наведені твердження та вкажіть правильне.

А  Галичина і Волинь були об’єднані в єдину державу Ярославом Осмомислом

Б   останнім галицько-волинським князем був Лев Данилович

В  галицько-волинський князь Роман Мстиславич доручив оборону Києва від монголо-татар воєводі Дмитру

Г   образотворче мистецтво в Галицько-Волинській державі розвивалося на основі поєднання давніх візантійських, загальноруських і місцевих народних традицій

3.   Визначте, про яку подію йдеться в літописі.

О, лихіша лиха честь татарська. Данило Романович, що був князем великим, що володів із братом своїм Руською землею, Києвом, і Володимиром, і Галичем, і іншими краями, нині сидить на колінах, холопом себе називає! А вони данини хочуть, і погрози ідуть… О, лиха ти, честь татарська!

А  захоплення Данила в полон

Б   переговори Данила Галицького з Батиєм

В  коронація Данила Галицького

Г   створення антимонгольської коаліції

4.   Про якого князя йдеться в уривку із джерела?

Сей же благовірний князь… на зріст був високий, у плечах великий, з лиця гарний, волосся мав жовте кучеряве, бороду стриг, і руки… Голос же в нього був низький… Говорив він ясно [словами] зі [Святих] книг, тому що був філософ великий… [Був] він кроткий, смиренний, незлобливий, справедливий, не загребущий, не лживий, злодійство ненавидів… Особливо ж старався він про милостиню, [і] про монастирі подбав, ченців піддержуючи і всіх ігуменів з любов’ю приймаючи, і монастирі многі він спорудив.

А  Роман Мстиславич

Б   Василько Романович

В  Володимир Василькович

Г   Юрій ІІ Болеслав

5.   Битва на річці Калці відбулася:

А  1223 р.

Б   1237 р.

В  1239 р.

Г   1240 р.

6.   Обороною міста Києва під час монгольської навали керував воєвода:

А  Ілля Муромець

Б   Данило Галицький

В  Дмитро

Г   Добриня

7.   Грамота золотоординських ханів, що давала право на правління князівствами або окремими областями називалася:

А  статут

Б   наказ

В  універсал

Г   ярлик

8.   Передумовою тимчасової втрати державної єдності Галицько-Волинського князівства в 1205 р. вважають:

А  агресію Угорського та Польського королівств

Б   монгольську навалу на землі Південно-Західної Русі

В  загибель князя Романа Мстиславича в битві під Завихостом

Г   змову галицьких бояр на чолі з боярином В. Кормильчичем

9.   Видатним галицько-волинським архітектором був:

А  Алімпій

Б   Олекса

В  Агапіт

Г   Боян

10. Укажіть заходи правління Романа Мстиславича.

1)  розгром рицарів-хрестоносців у Дорогичинській битві

2)  боротьба з боярством

3)  створення Галицько-Волинської держави

4)  намагання утворити антимонгольську коаліцію

5)  відмова від коронації Папою Римським

6)  загибель у 1205 р. біля польського міста Завихоста

7)  заснування окремої Галицької митрополії

А  2, 3, 5, 6

Б   1, 4, 5, 7

В  2, 4, 5, 7

Г   3, 4, 5, 6

11. Установіть відповідність між подіями та іменами історичних осіб, діяльність яких із ними пов’язана.

1   перемога в Дорогичинській битві над хрестоносцями

2   останній галицько-волинський князь

3   пропозиція проекту «доброго порядку»

4   перенесення столиці з Холма до Львова

А  Роман Мстиславич

Б   Данило Галицький

В  Лев Данилович

Г   Юрій ІІ Болеслав

Д  Юрій І Львович

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А  правління Юрія ІІ Болеслава

Б   правління Данила Галицького

В  правління Льва І

Г   князювання Романа Мстиславича

ІІ варіант

1.   Галицьке і Волинське князівства в єдину державу вперше об’єднав:

А  Ярослав Осмомисл

Б   Роман Мстиславич

В  Данило Галицький

Г   Лев Данилович

2.   Якому історичному поняттю відповідає наведене визначення?

План, запропонований галицько-волинським князем Романом, згідно з яким слід було владнати міжкнязівські чвари, зорганізуватися для спільної боротьби з половцями, вибори великого князя київського здійснювати шістьма найбільшими князями на Русі.

А  дотримання «доброго порядку» на Русі

Б   план злуки

В  створення єдиної слов’янської держави

Г   побратимство

3.   Ім’я якого князя пропущене в уривку із джерела?

…Також і Папа, почувши, що… підкорив під себе усю Русь, переміг угрів, ляхів, послав до нього свого посла намовляти перейти в католицьку віру, обіцяючи йому міста надати і королем в Русі зробити. Посол говорив йому, що Папа може зробити його багатим, могутнім, шанованим за допомогою Петрового меча. …, вийнявши свого меча, сказав послові: «Чи такий отой Петров меч у Папи? Доки маю його при нозі своїй, як діди та батьки, буду примножувати землю Руську. Ідіть і скажіть: я не хочу з милості до вас».

А  Лев І Данилович

Б   Юрій І Львович

В  Данило Галицький

Г   Роман Мстиславич

4.   Який період в історії Галицько-Волинської держави прийнято вважати періодом «боярської смути»?

А  1199—1205 рр.

Б   1206—1238 рр.

В  1238—1264 рр.

Г   1264—1340 рр.

5.   У якому році монголо-татари захопили Київ?

А  1237 р.

Б   1239 р.

В  1240 р.

Г   1241 р.

6.   Урядовців золотоординського хана, яким було доручено вести облік населення та збирати данину в руських землях, називали:

А  намісники

Б   беї

В  лихварі

Г   баскаки

7.   Утворення окремої Галицької митрополії пов’язано з ім’ям князя:

А  Романа Мстиславича

Б   Данила Галицького

В  Юрія І

Г   Льва І

8.   Укажіть, хто з галицько-волинських князів, за визначенням літописця, був «книжник великий і філософ».

А  Володимир Василькович

Б   Лев Данилович

В  Ярослав Осмомисл

Г   Юрій ІІ Болеслав

9.   Видатною літописною пам’яткою Галицько-Волинського князівства є:

А  «Повість минулих літ»

Б   Літопис Руський

В  Галицько-Волинський літопис

Г   Літопис Григорія Граб’янки

10. Укажіть заходи правління Данила Галицького.

1)  Ярославська битва

2)  об’єднання Галицького і Волинського князівств у єдину державу

3)  візит до Золотої Орди з метою отримання ярлика на правління

4)  заснування Галицької митрополії

5)  Дорогичинська битва

6)  похід проти монголо-татар, у результаті якого хан Куремса зазнав поразки

7)  відмова князя прийняти корону з рук Папи Римського — Інокентія ІІІ

А  1, 2, 4, 7

Б   1, 3, 5, 6

В  2, 4, 5, 7

Г   1, 2, 4, 7

11. Установіть відповідність між подіями та іменами історичних осіб, діяльність яких із ними пов’язана.

1   заснування Галицької митрополії

2   загибель під час походу проти польського правителя в 1205 р.

3   коронація Папою Римським

4   перенесення столиці з Холма до Львова

А  Роман Мстиславич

Б   Данило Галицький

В  Лев Данилович

Г   Юрій ІІ Болеслав

Д  Юрій І Львович

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А  утворення Галицької митрополії

Б   загибель Романа Мстиславича

В  Ярославська битва

Г   утворення Галицько-Волинської держави

Відповіді:

І варіант: 1. А; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. А; 6. В; 7. Г; 8. В; 9. Б; 10. А; 11. 1Б 2Д 3А 4В; 12. Г Б В А.

ІІ варіант: 1. Б; 2. А; 3. Г; 4. Б; 5. В; 6. Г; 7. В; 8. А; 9. В; 10. Б; 11. 1Д 2А 3Б 4В; 12. Г Б В А.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнюючий контроль за темою «Галицько-Волинська держава»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід