Узагальнюючий контроль за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)»
 

Урок 35

Узагальнюючий контроль за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав 
(друга половина ХІV — ХV ст.)»

Мета: визначити рівень засвоєння учнями знань за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)»; продовжити формування та закріплення навчальних компетентностей учнів: установлювати хронологічну послідовність подій періоду, застосовувати та пояснювати основні поняття і терміни, працювати з картою, порівнювати повсякденне життя різних верств населення Київської держави, визначати причини, зміст і наслідки основних явищ і подій періоду, аналізувати та порівнювати внутрішню і зовнішню політику правителів держав князів, визначати її результати та наслідки.

Очікувані результати: учні зможуть: набути та вдосконалити досвід роботи з різнорівневими тестовими завданнями; робити висновки; установлювати хронологію подій; давати оцінку діяльності історичних постатей.

Тип уроку: контролю і корекції знань.

Обладнання: картки з тестовими завданнями.

I.   Організаційна частина

Оголосити учням мету уроку та очікувані результати, пояснити правила виконання роботи, відповісти на запитання, що виникли в учнів, роздати тестові завдання.

II. Узагальнюючий контроль

Тестові завдання

І варіант

1.   З ім’ям якого литовського князя пов’язано приєднання до Великого князівства Литовського найбільшої кількості українських земель?

А  Ольгерд

Б   Міндовг

В  Гедимін

Г   Вітовт

2.   Битва на річці Сині Води завершилася:

А  перемогою Вітовта над Тевтонським орденом

Б   поразкою руських князів від монголо-татар

В  перемогою Ольгерда над монголо-татарами

Г   поразкою Свидригайла від Сигізмунда

3.   Прочитайте уривок з історичного джерела та визначте, яка угода містила зазначені умови.

…Государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми не хрещеними братами, ближніми, …що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви… Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського.

А  Кревська унія

Б   Городельська унія

В  Люблінська унія

Г   Берестейська унія

4.   Кревська унія була підписана:

А  1363 р.

Б   1380 р.

В  1385 р.

Г   1413 р.

5.   До складу якої держави на початку ХVІ ст. увійшли Чернігово-Сіверські землі?

А  Велике князівство Литовське

Б   Молдавське князівство

В  Королівство Польське

Г   Московська держава

6.   На кого спирався князь Свидригайло у протистоянні з Польщею?

А  на німецьких рицарів-хрестоносців

Б   на монголо-татар

В  на литовсько-білорусько-українські сили

Г   на Молдавське князівство

7.   Система міського самоврядування в Середні віки дістала назву:

А  київське право

Б   берлінське право

В  римське право

Г   магдебурзьке право

8.   Закрита корпоративна спілка, що складалася з членів, які належали до одного або кількох суміжних ремісничих фахів, — це:

А  цех

Б   мануфактура

В  кооператив

Г   майстерня

9.   У якій характеристиці йдеться про Юрія Дрогобича?

А  Український першодрукар. Засновник друкарні в Кракові. У 1491 р. надрукував чотири богослужебні книги церковнослов’янською мовою

Б   Волинський князь, «некоронований король Русі». У 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства Литовського

В  Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У 1481—1482 рр. — ректор цього навчального закладу

Г   Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею в місті Володимирі. Титулував себе «королем Русі, князем Лодомерії»

10. Які українські землі на початку ХVІ ст. перебували у складі Великого князівства Литовського?

1)  Волинь

2)  Київщина

3)  Галичина

4)  Буковина

5)  Східне Поділля

6)  Холмщина

7)  Західне Поділля

А  1, 3, 4

Б   1, 2, 5

В  3, 6, 7

Г   4, 6, 7

11. Установіть відповідність між характеристиками та іменами історичних осіб, яким вони належать.

1   литовський князь, який із метою посилення своєї влади, ліквідував найбільші удільні князівства на території України

2   першодрукар, із яким пов’язано видання перших книг церковнослов’янською мовою

3   український магнат, захисник православ’я, уславився перемогами над татарами та московськими військами під Оршею

4   литовський князь, який завдяки укладенню династичного шлюбу став і королем Польщі

А  К. Острозький

Б   Вітовт

В  Ш. Фіоль

Г   Казимир

Д  Ягайло

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А  укладення Кревської унії

Б   ліквідація Київського удільного князівства

В  битва на Синіх Водах

Г   битва під Вількомиром

ІІ варіант

1.   Укажіть, коли відбулася битва поблизу Синіх Вод.

А  1362 р.

Б   1382 р.

В  1385 р.

Г   1410 р.

2.   Волинь, Підляшшя, Київщина, Східне Поділля до середини ХVІ ст. перебували у складі:

А  Молдавського князівства

Б   Польського королівства

В  Угорського королівства

Г   Великого князівства Литовського

3.   Кревську унію було укладено:

А  між Польщею і Московською державою

Б   між Литвою і Польщею

В  між Московською державою і Литвою

Г   між Литвою і Угорщиною

4.   Бранці, яких захоплювали турки й татари під час нападів на українські, російські й польські землі від ХV — до середини ХVІІІ ст., — це:

А  яничари

Б   ярлик

В  ясир

Г   здобич

5.   Український князь, який уславився своїми перемогами в битвах проти Московського царства та Кримського ханства, мав ім’я:

А  Данило Галицький

Б   Юрій Котермак

В  Свидригайло Ольгердович

Г   Костянтин Острозький

6.   У якій характеристиці йдеться про Швайпольта Фіоля?

А  Український першодрукар. Засновник друкарні в Кракові. У 1491 р. надрукував чотири богослужебні книги церковнослов’янською мовою

Б   Волинський князь, «некоронований король Русі». У 1497 р. очолив збройні сили Великого князівства Литовського. Здобув перемогу над ординцями

В  Український філософ, астроном, астролог, викладав у Болонському університеті. У 1481—1482 рр. — ректор цього навчального закладу

Г   Володар Галицько-Волинського князівства зі столицею в місті Володимирі. Титулував себе «королем Русі, князем Лодомерії»

7.   Орган самоврядування на чолі з бурмістром у містах, що користувались магдебурзьким правом, називався:

А  віче

Б   рада

В  дума

Г   сейм

8.   У якому столітті відбулися описані в уривку із джерела події?

Василь Іванович, великий князь московський, взяв град Смоленський, Король Сигізмунд… послав проти нього свого воєводу князя Костянтина Івановича Острозького, Старосту луцького і брацлавського, з хоробрими воїнами литовськими і руськими. І стали князь з воїнами проти великої ворожої армії, і вдарили та погубили вісімдесят тисяч, а інших у полон взяли.

А  XIV ст.

Б   XV ст.

В  XVI ст.

Г   XVII ст.

9.   Виникнення фільварків на українських землях було зумовлено:

А  конкуренцією з боку мануфактурного виробництва в країнах Західної Європи

Б   неефективністю використання в господарстві праці кріпосних селян

В  зростанням економічної могутності цехів та їхньої ролі в торгівлі

Г   зростаючим попитом на зерно на внутрішньому та зовнішньому ринках

10. Які українські землі на початку ХVІ ст. перебували у складі Польського королівства?

1)  Волинь

2)  Київщина

3)  Галичина

4)  Буковина

5)  Східне Поділля

6)  Холмщина

7)  Західне Поділля

А  1, 2, 4

Б   2, 4, 5

В  2, 5, 6

Г   3, 6, 7

11. Установіть відповідність між характеристиками та іменами історичних осіб, яким вони належать.

1   литовський князь, який розгромив татар у Синьоводській битві та приєднав більшість українських земель до складу Великого князівства Литовського

2   організатор селянського повстання 1491 р.

3   засновник татарської держави — Кримський улус

4   доктор медицини, ректор Болонського університету

А  Юрій Дрогобич

Б   Ольгерд

В  Андрій Боруля

Г   Казимир

Д  Гаджі-Гірей

 

12. Установіть хронологічну послідовність подій.

А  утворення Подільського і Руського воєводств

Б   розгром кримськими татарами Києва

В  визнання кримським ханом васальної залежності від Туреччини

Г   приєднання Московським князівством Новгород-Сіверського князівства

Відповіді:

І варіант: 1. А; 2. В; 3. А; 4. В; 5. Г; 6. В; 7. Г; 8. А; 9. В; 10. Б; 11. 1Б 2В 3А 4Д; 12. В А Б Г.

ІІ варіант: 1. А; 2. Г; 3. Б; 4. В; 5. Г; 6. А; 7. Б; 8. В; 9. Г; 10. В; 11. 1Б 2В 3Д 4А; 12. А В Б Г.

 

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнюючий контроль за темою «Українські землі у складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина ХІV — ХV ст.)»", із категорії "Уроки", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід