Фізика 7 клас (М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Бондаренко). Підручник за новою програмою (2015)
 
Назва: Фізика 7 клас (М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Бондаренко). Підручник за новою програмою (2015)
Автор: М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Бондаренко
Видавництво: Ірпінь : Перун
Рік видання: 2015
Кількість сторінок: 196
Формат файлу: .pdf
Розмір файлу: 2.03 mb
Мова: українська

Підручник написаний згідно нової навчальної програми з фізики для учнів 7-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів і безсумнівно є підручником нового покоління.
У підручнику ефективно скоординовані інформаційний, діяльнісний, продуктивний і репродуктивний компоненти, внаслідок чого його можна розглядати не лише як інформаційну модель процесу навчання фізики, але й як методичну модель його організації.

За своїми структурою та змістом підручник є не лише джерелом наукового знання, але й важливим фактором інтелектуального розвитку учнів. Підручник має доступний для учнів високий науковий рівень, оригінальне структурування, сучасну конструкцію навчального тексту та якісне ілюстративне наповнення.

Зміст
Частина I
ФіЗика як природниЧа наука.
Методи наукового піЗнання
розділ 1. Фізика як наука і теоретична основа техніки ............................. 6
§ 1. Фізика як фундаментальна наука про природу ....................... 7
§ 2. Експериментальний і теоретичний методи фізики ................15
Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними
приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу ...........20
Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл,
рідин і сипких матеріалів ..................................................23
§ 3. Речовина і поле. Будова речовини .......................................25
Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл
різними способами ...........................................................33
§ 4. Фізика — наука інтернаціональна. Внесок українських учених
у розвиток і становлення сучасної фізики ............................35
тестові завдання до розділу 1 ...............................................................42

Частина ІІ
МеханіЧний рух
розділ 2. прямолінійний механічний рух ...............................................44
§ 5. Механічний рух. Система відліку. Відносність руху ..............45
§ 6. Траєкторія. Шлях і переміщення .......................................51
§ 7. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість ........................55
§ 8. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху ....61
§ 9. Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість .........65
§ 10. Графік швидкості рівномірного прямолінійного руху.
Рівняння і графіки нерівномірного прямолінійного руху .............70
Навчальний проект.................................................................75
тестові завдання і задачі до розділу 2 .............................................. 76–79
розділ 3. Механічні рухи складніші за прямолінійний .............................80
§ 11. Рівномірний рух по колу. Швидкість руху ..........................81
§ 12. Період обертання ............................................................85
Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання
та швидкості руху по колу ................................................90
§ 13. Коливальний рух. Маятники ............................................92
§ 14. Амплітуда. Період і частота коливань ..............................100
Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного
маятника .....................................................................103
тестові завдання і задачі до розділу 3 ........................................... 105–107

Частина ІІІ
вЗаЄМодія тіЛ. СиЛа
розділ 4. інерція і взаємодія тіл. Маса і сила ........................................108
§ 15. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла .........................109
§ 16. Способи вимірювання мас ..............................................120
Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом
зважування .................................................................123
§ 17. Густина речовини ..........................................................126
§ 18. Визначення маси і об’єму тіла за його густиною ................. 131
Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини
твердого тіла .................................................................134
§ 19. Взаємодія тіл. Сила .......................................................136
тестові завдання і задачі до розділу 4 ..........................................141–143
розділ 5. види сил .............................................................................144
§ 20. Явище тяжіння. Сила тяжіння .......................................145
§ 21. Деформація. Сила пружності. .........................................148
§ 22. Закон Гука ...................................................................152
§ 23. Динамометр .................................................................155
Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних
властивостей тіл ...........................................................158
§ 24. Вага тіла. Невагомість і перевантаження ..........................160
§ 25. Додавання сил. Рівнодійна сил, напрямлених уздовж однії
прямої .........................................................................164
§ 26. Сила тертя. Тертя в природі й техніці ...............................167
Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя
ковзання ......................................................................173
тестові завдання і задача до розділу 5 .......................................... 175–177
розділ 6. тиск твердих тіл, рідин і газів................................................178
§ 27. Тиск. Сила тиску ...........................................................179
§ 28. Тиск у рідинах і газах. Закон Паскаля .............................182
§ 29. Гідравлічні та пневматичні пристрої ................................185
§ 30. Гідростатичний тиск......................................................189
§ 31. Сполучені посудини.......................................................192
§ 32. Атмосферний тиск ........................................................195
§ 33. Барометри ....................................................................198
§ 34. Насоси. Манометри .......................................................202
§ 35. Архімедова сила ...........................................................206
Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла ...210
§ 36. Водний транспорт. Повітроплавання ...............................212
Навчальний проект...............................................................216
тестові завдання і задачі до розділу 6 ...........................................217–219

Частина ІV
МеханіЧна робота та енергія
розділ 7. робота. енергія. потужність ..................................................220
§ 37. Робота сили. Механічна робота ....................................... 221
§ 38. Потужність ..................................................................224
§ 39. Прості механізми. Важіль ..............................................227
Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги
важеля ....................................................................... 231
§ 40. Рівновага тіл. Момент сили ............................................233
§ 41. Коефіцієнт корисної дії механізму ...................................238
Лабораторна робота № 12. Визначення ККД похилої
площини .....................................................................240
§ 42. Що таке енергія ............................................................242
§ 43. Механічна енергія і її види .............................................244
§ 44. Використання енергії рухомої води і вітру ........................248
Навчальний проект............................................................... 251
тестові завдання і задачі до розділу 7 ...........................................252–253
Відповіді до тестових завдань і вправ ...................................................254
Предметний покажчик ......................................................................255
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Фізика 7 клас (М.І. Шут, М.Т. Мартинюк, Л.Ю. Бондаренко). Підручник за новою програмою (2015)", із категорії "Фізика", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід